Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry
Označení NORMY: ČSN EN 1729-1
Třídící znak: 911710 (vnitřní zařízení)
Vydána: 01.leden 2007
Účinnost od:01.únor 2007
Věstník poslední změny: 2007.01
Cena: 473,- Kč
Tato norma stále platí.
Tato norma není v NTK k dispozici.
Chcete-li získat její plné znění, obraťte se na
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
Gorazdova 24, P.O.BOX 49, 128 01 Praha 2
Internet: http://www.unmz.cz
Touto normou se nahrazují:
ČSN P ENV 1729-1Nábytek - Sedací a stolový nábytek pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry