Normy ČSN ve fondu Národní technické knihovny


Název normy Označení normy Třídící znak
Zobrazit jenom normy, které jsou k dispozici v NTK
01 - obecná třída
02 - strojní součásti
03 - strojní součásti - koroze a ochrana materiálu
04 - slévárenství
05 - svařování, pájení, řezání kovů a plastů
06 - topení, průmyslové pece, vařidla a topidla
07 - kotle
08 - turbíny
09 - spalovací motory pístové
10 - kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení
11 - čerpadla, hydraulická zařízení
12 - vzduchotechnická zařízení
13 - armatury a potrubí
14 - chladicí technika
15 - výrobky z plechu a drátu
16 - výrobky z plechu a drátu
17 - jemná mechanika
18 - průmyslová automatizace
19 - optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii
20 - obráběcí stroje na kovy
21 - tvářecí stroje
22 - nástroje
23 - nářadí
24 - upínací nářadí
25 - měřicí a kontrolní nářadí a přístroje
26 - zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem
27 - zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce
28 - kolejová vozidla
29 - kolejová vozidla
30 - silniční vozidla
31 - letectví a kosmonautika
32 - lodě a plovoucí zařízení
33 - elektrotechnika - elektrotechnické předpisy
34 - elektrotechnika
35 - elektrotechnika
36 - elektrotechnika
37 - elektrotechnika - energetika
38 - energetika - požární bezpečnost
39 - zbraně pro civilní potřebu
40 - jaderná technika
41 - hutnictví - materiálové listy ocelí
42 - hutnictví
43 - hutnictví - strojní zařízení
44 - hornictví
45 - hlubinné vrtání a těžba nafty
46 - zemědělství
47 - zemědělské a lesnické stroje
48 - lesnictví
49 - průmysl dřevozpracující
50 - průmysl papírenský
51 - strojní zařízení potravinářského průmyslu
52 - strojní zařízení potravinářského průmyslu
53 - strojní zařízení potravinářského průmyslu
56 - výrobky potravinářského průmyslu
57 - výrobky potravinářského průmyslu
58 - výrobky potravinářského průmyslu
62 - průmysl gumárenský, pryž
63 - průmysl gumárenský, pryžové výrobky
64 - plasty
65 - výrobky chemického průmyslu
66 - výrobky chemického průmyslu
67 - výrobky chemického průmyslu
68 - výrobky chemického průmyslu
69 - strojní zařízení chemického průmyslu
70 - výrobky ze skla a tavených hornin
71 - sklo a tavené horniny - materiálové listy a výrobní zařízení
72 - stavební suroviny, materiály a výrobky
73 - navrhování a provádění staveb
74 - části staveb
75 - vodní hospodářství
76 - služby
77 - obaly a obalová technika
79 - průmysl kožedělný
80 - textilní suroviny a výrobky
81 - strojní zařízení textilního průmyslu
82 - stroje a zařízení pro úpravu povrchu
83 - ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie
84 - zdravotnictví
85 - zdravotnictví
86 - zdravotnictví
87 - telekomunikace
88 - průmysl polygrafický
89 - hudební nástroje
90 - kancelářské, školní a kreslicí potřeby
91 - vnitřní zařízení
93 - výstrojné zboží
94 - výstrojné zboží
95 - výstrojné zboží
96 - výstrojné zboží
97 - výměna dat
98 - zdravotnická informatika
99 - metrologie

Našli jste nějakou chybu nebo můžete něco doplnit? Napište nám!
Přihlášení pro opravy (pro autorizované uživatele).