« Zpět
NormaTřídící znakNázev NORMYÚčinná odPlatí?K dispozici v NTK?
ČSN ISO 6707-1 730000 Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny 01.srpen 2006 Ano Ne
ČSN 73 0001-1 730001 Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a zatížení konstrukcí 01.červen 2003 Ano Ano
ČSN 73 0001-2 730001 Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 2: Betonové konstrukce 01.červen 2003 Ano Ano
ČSN 73 0001-3 730001 Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 3: Ocelové konstrukce 01.říjen 2002 Ano Ano
ČSN 73 0001-5 730001 Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 5: Dřevěné konstrukce 01.říjen 2003 Ano Ano
ČSN 73 0001-7 730001 Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 7: Geotechnika 01.červen 2003 Ano Ano
ČSN EN 1990 730002 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 01.duben 2004 Ano Ne
ČSN 73 0005 730005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení 01.leden 1981 Ne Ano
ČSN 73 0005 730005 Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení 01.červenec 1990 Ano Ano
ČSN 73 0006-1 730006 Budovy obytné a občanské. Vztažné rozměry 01.leden 1981 Ne Ano
ČSN 73 0006-2 730006 Budovy pro průmyslovou výrobu. Vztažné rozměry 01.leden 1981 Ne Ano
ČSN 73 0006-3 730006 budovy pro živočišnou a rostlinnou výrobu.Vztažné rozměry 01.leden 1981 Ne Ano
ČSN 73 0010 730010 Úchylky a tolerance ve výstavbě 01.leden 1962 Ne Ano
ČSN 73 0020 730020 Názvosloví spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd 01.duben 1991 Ano Ano
ČSN ISO 3898 730030 Zásady navrhování stavebních konstrukcí - Označování - Základní značky 01.prosinec 2002 Ano Ano
ČSN 73 0030 730030 Písemné značky veličin pro navrhování staveb 01.leden 1984 Ne Ano
ČSN ISO 2394 730031 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 01.listopad 2003 Ano Ano
ČSN 73 0031 730031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet 01.leden 1990 Ano Ano
ČSN 73 0032 730032 Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů 01.říjen 1978 Ano Ano
ČSN 73 0033 730033 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky 01.leden 1991 Ano Ano
ČSN 73 0033 730033 Stavební konstrukce a základy. Základní ustanovení pro zatížení 01.červenec 1983 Ne Ano
ČSN EN 1991-1-1 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 01.duben 2004 Ano Ne
ČSN EN 1991-1-2 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru 01.únor 2004 Ne Ne
ČSN EN 1991-1-2 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru 01.září 2004 Ano Ne
ČSN EN 1991-1-3 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 01.únor 2004 Ne Ne
ČSN EN 1991-1-3 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 01.červenec 2005 Ano Ne
ČSN EN 1991-1-4 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 01.květen 2007 Ano Ne
ČSN EN 1991-1-4 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem 01.srpen 2005 Ne Ne
ČSN EN 1991-1-5 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou 01.červen 2004 Ne Ne
ČSN EN 1991-1-5 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou 01.červen 2005 Ano Ne
ČSN EN 1991-1-6 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení při provádění 01.prosinec 2005 Ne Ne
ČSN EN 1991-1-6 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění 01.listopad 2006 Ano Ne
ČSN EN 1991-1-7 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení 01.únor 2007 Ne Ne
ČSN EN 1991-1-7 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení 01.leden 2008 Ano Ne
ČSN EN 1991-3 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení 01.únor 2008 Ano Ne
ČSN EN 1991-3 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení 01.březen 2007 Ne Ne
ČSN EN 1991-4 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 1991-4 730035 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží 01.prosinec 2006 Ne Ne
ČSN P ENV 1991-1 730035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 1: Zásady navrhování 01.únor 1996 Ne Ano
ČSN P ENV 1991-2-1 730035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení 01.březen 1997 Ne Ano
ČSN P ENV 1991-2-2 730035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí namáhaných požárem 01.březen 1997 Ne Ano
ČSN P ENV 1991-2-3 730035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem 01.březen 1997 Ne Ano
ČSN P ENV 1991-2-4 730035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem 01.září 1997 Ne Ano
ČSN P ENV 1991-2-5 730035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-5: Zatížení konstrukcí - Zatížení teplotou 01.březen 1999 Ne Ano
ČSN P ENV 1991-2-6 730035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-6: Zatížení konstrukcí - Zatížení během provádění 01.březen 1999 Ne Ano
ČSN P ENV 1991-2-7 730035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-7: Zatížení konstrukcí - Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů 01.listopad 1999 Ne Ano
ČSN P ENV 1991-5 730035 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 5: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení 01.červen 2000 Ne Ano
ČSN 73 0035 730035 Zatížení stavebních konstrukcí 01.květen 1988 Ano Ano
ČSN EN 1998-1 730036 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby 01.říjen 2006 Ano Ne
ČSN EN 1998-1 730036 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby 01.duben 2005 Ne Ne
ČSN EN 1998-2 730036 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty 01.červen 2007 Ano Ne
ČSN EN 1998-2 730036 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty 01.červenec 2006 Ne Ne
ČSN EN 1998-3 730036 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb 01.leden 2006 Ne Ne
ČSN EN 1998-3 730036 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb 01.červen 2007 Ano Ne
ČSN EN 1998-4 730036 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 1998-4 730036 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Nádrže, zásobníky a potrubí 01.březen 2007 Ne Ne
ČSN EN 1998-5 730036 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska 01.duben 2005 Ne Ne
ČSN EN 1998-5 730036 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska 01.srpen 2006 Ano Ne
ČSN EN 1998-6 730036 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny 01.březen 2007 Ano Ne
ČSN EN 1998-6 730036 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry, komíny 01.leden 2006 Ne Ne
ČSN P ENV 1998-1-1 730036 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1-1: Obecné zásady - Seizmická zatížení a obecné požadavky na konstrukce 01.březen 1998 Ne Ano
ČSN P ENV 1998-1-4 730036 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1-4: Obecné zásady - Zesilování a opravy budov 01.leden 2001 Ne Ano
ČSN 73 0036 730036 Seismická zatížení staveb 01.říjen 1975 Ano Ano
ČSN 73 0037 730037 Zemní tlak na stavební konstrukce 01.leden 1992 Ano Ano
ČSN ISO 13822 730038 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 01.září 2005 Ano Ne
ČSN 73 0038 730038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách 01.srpen 1987 Ne Ano
ČSN 73 0039 730039 Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení 01.leden 1991 Ano Ano
ČSN 73 0040 730040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva 01.duben 1996 Ano Ne
ČSN 73 0080 730080 Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví 01.leden 1988 Ano Ano
ČSN 73 0081 730081 Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia 01.leden 1987 Ano Ano
ČSN 73 0090 730090 Zakládání staveb. Geologický průzkum pro stavební účely 01.červenec 1963 Ne Ano
ČSN 73 0101 730101 Výkresy stavebních konstrukcí 01.leden 1965 Ne Ano
ČSN 73 0105 730105 Výkresy betonových konstrukcí 01.říjen 1975 Ne Ano
ČSN 73 0112 730112 Výkresy vzduchotechnických zařízení 01.duben 1967 Ne Ano
ČSN 73 0113 730113 výkresy konstrukcí z přírodního kamene 01.říjen 1972 Ne Ano
ČSN 73 0115 730115 Výkresy kovových konstrukcí 01.červenec 1966 Ne Ano
ČSN 73 0128 730128 Vytyčovací výkresy ve stavebnictví 01.duben 1979 Ne Ano
ČSN 73 0140 730140 Výkresy cestných komunikácií 01.červenec 1967 Ne Ano
ČSN 73 0145 730145 Výkresy cestných mostov 01.červenec 1967 Ne Ano
ČSN 73 0150 730150 Výkresy vodovodu 01.červenec 1977 Ne Ano
ČSN 73 0155 730155 Výkresy kanalizácie 01.prosinec 1978 Ne Ano
ČSN 73 0180 730180 Výkresy hydromeliorací 01.leden 1975 Ne Ano
ČSN 73 0185 730185 Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb. Stavební část 01.duben 1969 Ne Ano
ČSN 73 0199 730199 Názvosloví pro výkresy ve stavebnictví 01.duben 1969 Ne Ano
ČSN ISO 1803 730201 Pozemní stavby - Tolerance - Vyjadřování přesnosti rozměrů - Zásady a názvosloví 01.květen 1999 Ano Ano
ČSN 73 0202 730202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení 01.leden 1983 Ne Ne
ČSN 73 0202 730202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 01.duben 1995 Ano Ano
ČSN 73 0203 730203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční tolerance 01.leden 1986 Ne Ne
ČSN 73 0204 730204 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu 01.leden 1986 Ne Ne
ČSN 73 0205 730205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 01.duben 1995 Ano Ano
ČSN 73 0209 730209 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Statistická analýza přesnosti 01.leden 1988 Ne Ano
ČSN 73 0210 730210 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Technologické tolerance 01.leden 1984 Ne Ano
ČSN 73 0210-1 730210 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení 01.leden 1993 Ano Ano
ČSN 73 0210-2 730210 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí 01.říjen 1993 Ano Ano
ČSN ISO 7077 730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů 01.prosinec 1995 Ano Ano
ČSN ISO 7737 730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů 01.listopad 1995 Ano Ano
ČSN ISO 8322-1 730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 1: Teorie 01.červenec 1994 Ne Ano
ČSN ISO 8322-10 730212 Pozemní stavby - Měřicí přístroje - Určování přesnosti během používání - Část 10: Rozdíl mezi odraznými terči a hranoly pro měření vzdáleností do 150 m 01.srpen 1998 Ano Ano
ČSN ISO 8322-2 730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 2: Měřická pásma 01.červenec 1994 Ano Ano
ČSN ISO 8322-3 730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 3: Optické nivelační přístroje 01.červenec 1994 Ne Ano
ČSN ISO 8322-4 730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 4: Teodolity 01.červenec 1994 Ne Ano
ČSN ISO 8322-5 730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 5: Optické provažovací přístroje 01.červenec 1994 Ne Ano
ČSN ISO 8322-6 730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 6: Laserové přístroje 01.červenec 1994 Ne Ano
ČSN ISO 8322-7 730212 Geometrická přesnost při výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování 01.červenec 1994 Ano Ano
ČSN ISO 8322-8 730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 8: Elektronické dálkoměry do 150 m 01.červenec 1994 Ne Ano
ČSN 73 0212 730212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti 01.říjen 1985 Ne Ano
ČSN 73 0212-1 730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení 01.listopad 1996 Ano Ne
ČSN 73 0212-3 730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty 01.únor 1997 Ano Ne
ČSN 73 0212-4 730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty 01.červenec 1994 Ano Ne
ČSN 73 0212-5 730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců 01.únor 1994 Ano Ano
ČSN 73 0212-6 730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 6: Statistická analýza a přejímka 01.prosinec 1993 Ano Ano
ČSN 73 0212-7 730212 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 7: Statistická regulace 01.leden 1995 Ano Ano
ČSN ISO 17123-1 730220 Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 1: Teorie 01.leden 2006 Ano Ne
ČSN ISO 17123-2 730220 Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 2: Nivelační přístroje 01.leden 2006 Ano Ne
ČSN ISO 17123-3 730220 Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 3: Teodolity 01.leden 2006 Ano Ne
ČSN ISO 17123-4 730220 Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 4: Elektrooptické dálkoměry 01.leden 2006 Ano Ne
ČSN ISO 17123-5 730220 Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 5: Elektronické tachymetry 01.leden 2006 Ano Ne
ČSN ISO 17123-6 730220 Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 6: Rotační lasery 01.leden 2006 Ano Ne
ČSN ISO 17123-7 730220 Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických přístrojů - Část 7: Optické provažovací přístroje 01.leden 2006 Ano Ne
ČSN 73 0220 730220 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Navrhování přesnosti stavebních objektů 01.říjen 1986 Ne Ne
ČSN 73 0221 730221 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Výpočet přesnosti 01.únor 1986 Ne Ne
ČSN 73 0225 730225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky pozemních staveb 01.srpen 1987 Ne Ne
ČSN ISO 7078 730230 Pozemní stavby. Postupy měření a vytyčování. Slovník a vysvětlivky 01.červen 1996 Ano Ano
ČSN 73 0270 730270 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních stavebních objektů 01.červen 1991 Ne Ano
ČSN 73 0275 730275 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrolní měření liniových stavebních objektů 01.květen 1986 Ne Ano
ČSN 73 0280 730280 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti rozměrů a tvaru stavebních dílců 01.říjen 1987 Ne Ano
ČSN 73 0290 730290 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Statistická přejímka 01.květen 1988 Ne Ano
ČSN EN ISO 9488 730300 Solární energie - Slovník 01.září 2001 Ano Ano
ČSN EN 12975-1 730301 Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN EN 12975-1 730301 Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky 01.březen 2002 Ne Ano
ČSN EN 12975-2 730301 Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN EN 12975-2 730301 Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody 01.květen 2003 Ne Ano
ČSN EN 12975-2 730301 Tepelné solární soustavy a dílce - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody 01.srpen 2002 Ne Ne
ČSN EN 12976-1 730302 Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky 01.říjen 2006 Ano Ne
ČSN EN 12976-1 730302 Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky 01.březen 2002 Ne Ano
ČSN EN 12976-2 730302 Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody 01.říjen 2006 Ano Ne
ČSN EN 12976-2 730302 Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody 01.květen 2002 Ne Ano
ČSN EN 13363-1 730303 Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti solární energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda 01.březen 2004 Ne Ne
ČSN EN 13363-1 730303 Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda 01.srpen 2004 Ne Ne
ČSN EN 13363-1+A1 730303 Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda 01.březen 2008 Ano Ne
ČSN EN 13363-2 730303 Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti solární energie a světla - Část 2: Podrobná výpočtová metoda 01.leden 2006 Ano Ne
ČSN EN ISO 12569 730311 Tepelné vlastnosti budov - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda změny koncentrace indikačního plynu 01.červenec 2002 Ano Ano
ČSN EN ISO 15148 730312 Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením 01.srpen 2003 Ne Ne
ČSN EN 14114 730312 Tepelně vlhkostní chování stavebního zařízení a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolační systémy pro chladné potrubí 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN EN ISO 13787 730313 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti 01.leden 2004 Ano Ne
ČSN EN ISO 15148 730314 Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením 01.březen 2004 Ano Ne
ČSN EN ISO 15927-1 730315 Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků 01.srpen 2004 Ano Ne
ČSN EN ISO 15927-4 730315 Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení 01.březen 2006 Ano Ne
ČSN EN ISO 15927-5 730315 Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor 01.srpen 2005 Ano Ne
ČSN EN ISO 15927-6 730315 Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Akumulované teplotní rozdíly (dennostupně) 01.září 2008 Ano Ne
ČSN EN ISO 15927-6 730315 Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Výpočet a prezentace souhrnů časově teplotních rozdílů, pro stanovení užití energie ve vytápěném prostoru 01.květen 2008 Ne Ne
ČSN EN 12412-2 730316 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy 01.červen 2004 Ano Ne
ČSN EN 12412-4 730316 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4: Roletové skříně 01.červen 2004 Ano Ne
ČSN EN ISO 13790 730317 Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění 01.červen 2005 Ne Ne
ČSN EN ISO 13790 730317 Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN ISO 13790 730317 Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení 01.prosinec 2008 Ano Ne
ČSN EN ISO 13791 730318 Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Základní kritéria pro validační postupy 01.červen 2005 Ano Ne
ČSN EN ISO 13792 730320 Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody 01.září 2005 Ano Ne
ČSN EN 13947 730321 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla 01.srpen 2007 Ano Ne
ČSN EN 15026 730322 Hodnocení šíření vlhkosti stavebními dílci pomocí numerické simulace 01.listopad 2007 Ano Ne
ČSN EN 15255 730323 Tepelné chování budov - Výpočet chladicího výkonu pro odvod citelného tepla z místnosti - Obecná kritéria a validační postupy 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 15217 730324 Energetická náročnost budov - Metody pro vyjádření energetické náročnosti a pro energetickou certifikaci budov 01.březen 2008 Ano Ne
ČSN EN 15265 730325 Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby tepla na vytápění a chlazení dynamickými metodami - Obecná kritéria a ověřovací postupy 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 15603 730326 Energetická náročnost budov - Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení 01.červenec 2008 Ano Ne
ČSN EN 15193 730327 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení 01.červenec 2008 Ano Ne
ČSN EN ISO 23993 730328 Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové tepelné vodivosti 01.listopad 2008 Ano Ne
ČSN 73 0401 730401 Názvosloví v geodézii a kartografii 01.září 1990 Ano Ano
ČSN 73 0401 730401 Názvosloví geodetických základů 01.leden 1975 Ne Ano
ČSN 73 0402 730402 Názvosloví mapování 01.červen 1977 Ne Ano
ČSN 73 0403 730403 Názvoslovie evidence nehnuteľnosti 01.leden 1978 Ne Ano
ČSN 730404 730404 Názvosloví inženýrské geodézie 01.prosinec 1980 Ne Ano
ČSN 73 0405 730405 Měření posunů stavebních objektů 01.leden 1998 Ano Ano
ČSN 73 0405 730405 Měření posunů stavebních objektů 01.červenec 1986 Ne Ano
ČSN 73 0406 730406 Názvoslovie kartografie 01.leden 1986 Ano Ano
ČSN ISO 4463-1 730411 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky 01.červenec 1999 Ano Ano
ČSN ISO 4463-2 730411 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky 01.červenec 1999 Ano Ano
ČSN ISO 4463-3 730411 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb 01.červenec 1999 Ano Ano
ČSN 73 0415 730415 Geodetické body 01.leden 1980 Ano Ano
ČSN 73 0416 730416 Měřické značky stabilizovaných bodů v geodézii 01.duben 1985 Ne Ano
ČSN 73 0420 730420 Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení 01.leden 1988 Ne Ano
ČSN 73 0420-1 730420 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 01.srpen 2002 Ano Ano
ČSN 73 0420-2 730420 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 01.srpen 2002 Ano Ano
ČSN 73 0421 730421 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou 01.leden 1988 Ne Ano
ČSN 73 0422 730422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 01.leden 1988 Ne Ano
ČSN ISO 10534-1 730501 Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 1: Metoda poměru stojaté vlny 01.únor 1999 Ano Ano
ČSN ISO 10534-2 730501 Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 2: Metoda přenosové funkce 01.květen 2000 Ano Ano
ČSN 73 0501 730501 Akustika. Měření činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v interferometru 01.červenec 1989 Ne Ano
ČSN EN 29053 730502 Akustika. Materiály pro použití v akustice. Stanovení odporu proti proudění vzduchu 01.červenec 1994 Ano Ano
ČSN ISO 2603 730503 Kabiny pro simultánní tlumočení - Obecné charakteristiky a vybavení 01.únor 2002 Ano Ne
ČSN ISO 4043 730504 Mobilní kabiny pro simultánní tlumočení - Obecné charakteristiky a vybavení 01.březen 2002 Ano Ano
ČSN ISO 9052-1 730505 Akustika. Stanovení dynamické tuhosti. Část 1: Materiály pro izolaci plovoucích podlah v bytových objektech 01.únor 1993 Ano Ano
ČSN EN ISO 15186-1 730509 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření 01.březen 2004 Ne Ne
ČSN EN ISO 15186-1 730509 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření 01.říjen 2004 Ano Ne
ČSN ISO 15186-2 730509 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách 01.říjen 2004 Ano Ne
ČSN ISO 15186-3 730509 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 3: Laboratorní měření na nízkých kmitočtech 01.říjen 2004 Ano Ne
ČSN ISO 10053 730510 Akustika. Laboratorní měření útlumu zvuku kancelářskou zástěnou 01.září 1995 Ano Ano
ČSN EN ISO 140-1 730511 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Požadavky na uspořádání laboratoří s potlačeným bočním přenosem 01.únor 1999 Ano Ano
ČSN EN ISO 140-11 730511 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 11: Laboratorní měření snížení přenosu kročejového zvuku podlahou na lehkých referenčních stropech 01.leden 2006 Ano Ne
ČSN EN ISO 140-12 730511 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 12: Laboratorní měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti v horizontálním směru podlah s průběžnou vzduchovou vrstvou 01.prosinec 2001 Ne Ne
ČSN EN ISO 140-12 730511 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a na stavbách - Část 12: Laboratorní měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti podlah s průběžnou vzduchovou vrstvou, v horizontálním směru 01.únor 2001 Ne Ne
ČSN EN ISO 140-14 730511 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 14: Směrnice pro netypické situace v budovách 01.květen 2005 Ano Ne
ČSN EN ISO 140-16 730511 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 16: Laboratorní měření zlepšení vzduchové neprůzvučnosti přídavnou konstrukcí 01.duben 2007 Ano Ne
ČSN EN ISO 140-18 730511 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 18: Laboratorní měření zvuku vyvolaného deštěm dopadajícím na stavební konstrukce 01.srpen 2007 Ano Ne
ČSN EN ISO 140-3 730511 Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí (ISO 140-3:1995) 01.listopad 1996 Ano Ano
ČSN EN ISO 140-4 730511 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 4: Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách 01.únor 2000 Ano Ano
ČSN EN ISO 140-5 730511 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 5: Měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na budovách 01.září 2000 Ano Ano
ČSN EN ISO 140-6 730511 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 6: Laboratorní měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí 01.březen 2000 Ano Ano
ČSN EN ISO 140-7 730511 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 7: Měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí v budovách 01.březen 2000 Ano Ano
ČSN EN ISO 140-8 730511 Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 8: Laboratorní měření snížení přenosu kročejového zvuku podlahou na těžkém referenčním stropu 01.srpen 1999 Ano Ano
ČSN EN 20140-10 730511 Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 10: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti malých stavebních prvků (ISO 140-10:1991) 01.červenec 1995 Ano Ano
ČSN EN 20140-2 730511 Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2: Určení, ověření a aplikace přesných údajů 01.prosinec 1994 Ano Ano
ČSN EN 20140-9 730511 Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 9: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnosti pro stanovení zvukové izolace zavěšeného podhledu s průběžnou vzduchovou vrstvou (ISO 140-9:1985) 01.červen 1995 Ne Ano
ČSN ISO 140-1 730511 Akustika. Měření zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Část 1: Požadavky na laboratoře 01.březen 1993 Ne Ano
ČSN EN 12354-1 730512 Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi 01.květen 2001 Ano Ano
ČSN EN 12354-2 730512 Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi 01.květen 2001 Ano Ano
ČSN EN 12354-3 730512 Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku 01.červenec 2001 Ano Ano
ČSN EN 12354-4 730512 Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru 01.září 2001 Ano Ano
ČSN EN 12354-6 730512 Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech 01.červenec 2004 Ano Ne
ČSN EN ISO 10848-1 730513 Akustika - Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN EN ISO 10848-2 730513 Akustika - Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na lehké prvky s malým vlivem styku 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN EN ISO 10848-3 730513 Akustika - Laboratorní měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem a kročejového zvuku mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na lehké prvky s podstatným vlivem styku 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN 73 0513 730513 Měření ve stavební akustice. Měření zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti 01.červenec 1985 Ne Ne
ČSN 73 0514 730514 Měření ve stavební akustice. Měření zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Měření zvukové neprůzvučnosti mezi místnostmi na stavbách 01.červenec 1985 Ne Ne
ČSN 73 0515 730515 Měření ve stavební akustice. Měření zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Měření zvukové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na stavbách 01.červenec 1985 Ne Ne
ČSN 73 0516 730516 Měření ve stavební akustice. Měření zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Laboratorní měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí 01.červenec 1985 Ne Ne
ČSN 73 0517 730517 Měření ve stavební akustice. Měření zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí na stavbách 01.červenec 1985 Ne Ne
ČSN 73 0518 730518 Měření ve stavební akustice. Měření zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Laboratorní měření změny kročejového hluku způsobené podlahou 01.červenec 1985 Ne Ne
ČSN EN ISO 18233 730524 Akustika - Aplikace nových akustických metod měření stavebních konstrukcí, v budovách a v místnostech 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN 73 0525 730525 Projektování v oboru prostorové akustiky. Všeobecné zásady 01.leden 1965 Ne Ano
ČSN 73 0525 730525 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 01.březen 1998 Ano Ano
ČSN 73 0526 730526 Projektování v oboru prostorové akustiky. Studia a místnosti pro snímání, zpracování a kontrolu zvuku 01.březen 1969 Ne Ano
ČSN 73 0526 730526 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Studia a místnosti pro snímání, zpracování a kontrolu zvuku 01.březen 1998 Ano Ano
ČSN 73 0527 730527 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN 73 0527 730527 Projektování v oboru prostorové akustiky. Prostory pro kulturní a školní účely. Prostory pro veřejné účely. Administrativní pracovny 01.březen 1973 Ne Ano
ČSN 73 0527 730527 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní, školní a veřejné účely 01.březen 1998 Ne Ano
ČSN EN ISO 11654 730528 Akustika - Absorbéry zvuku používané v budovách - Hodnocení zvukové pohltivosti 01.leden 1999 Ano Ano
ČSN EN ISO 11821 730529 Akustika - Měření útlumu zvuku in situ přemístitelné clony 01.březen 1999 Ano Ano
ČSN 73 0530 730530 Akustika. Stanovení hladin hluku a dob dozvuku v nevýrobních pracovních prostorech 01.leden 1992 Ne Ano
ČSN EN ISO 717-1 730531 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost 01.červenec 1998 Ano Ano
ČSN EN ISO 717-2 730531 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost 01.červenec 1998 Ano Ano
ČSN ISO 717-1 730531 Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost staveb a vnitřních stavebních konstrukcí 01.listopad 1993 Ne Ano
ČSN ISO 717-2 730531 Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Část 2: Kročejová neprůzvučnost 01.listopad 1993 Ne Ano
ČSN ISO 717-3 730531 Akustika. Hodnocení zvukově izolačních vlastností staveb a stavebních konstrukcí. Část 3: Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů a jejich částí 01.listopad 1993 Ne Ano
ČSN 73 0531 730531 Ochrana proti hluku v pozemních stavbách 01.květen 1972 Ne Ano
ČSN 73 0532 730532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Požadavky 01.prosinec 1994 Ne Ano
ČSN 73 0532 730532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky 01.duben 2000 Ano Ano
ČSN ISO 17497-1 730533 Akustika - Rozptyl zvuku povrchy - Část 1: Měření činitele rozptylovosti pro všesměrový dopad zvuku v dozvukové místnosti 01.říjen 2006 Ano Ne
ČSN ISO 3382 730534 Akustika - Měření doby dozvuku místností a sálů s uvedením jiných akustických parametrů 01.červen 1999 Ano Ano
ČSN EN ISO 354 730535 Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti 01.prosinec 2003 Ano Ano
ČSN ISO 354 730535 Akustika. Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti 01.prosinec 1992 Ne Ano
ČSN EN ISO 3822-1 730536 Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 1: Metody měření 01.říjen 2000 Ano Ano
ČSN EN ISO 3822-2 730536 Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 2: Montáž a provozní podmínky výtokových ventilů a mísicích baterií 01.listopad 1996 Ano Ne
ČSN EN ISO 3822-3 730536 Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 3: Montáž a provozní podmínky průtokových ventilů a armatur 01.září 1998 Ano Ano
ČSN EN ISO 3822-4 730536 Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 4: Montáž a provozní podmínky speciálních armatur 01.říjen 1998 Ano Ano
ČSN 73 0536 730536 Ochrana před hlukem ve stavebnictví. Armatury vnitřních vodovodů. Metody měření hluku 01.červenec 1989 Ne Ano
ČSN 73 0536 730536 Stavebně akustická měření. Měření hluku armatur vnitřních vodovodů 01.leden 1978 Ne Ano
ČSN EN 14366 730537 Laboratorní měření hluku z instalací pro odpadní vody 01.červenec 2005 Ano Ne
ČSN EN ISO 16032 730540 Akustika - Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách - Technická metoda 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN 73 0540 730540 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Názvosloví. Požadavky a kritéria 01.leden 1979 Ne Ano
ČSN 73 0540-1 730540 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 01.červenec 2005 Ano Ne
ČSN 73 0540-1 730540 Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování 01.červen 1994 Ne Ano
ČSN 73 0540-2 730540 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 01.květen 2007 Ano Ne
ČSN 73 0540-2 730540 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 01.prosinec 2002 Ne Ano
ČSN 73 0540-2 730540 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky 01.červen 1994 Ne Ano
ČSN 73 0540-3 730540 Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování 01.červen 1994 Ne Ano
ČSN 73 0540-3 730540 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 01.prosinec 2005 Ano Ne
ČSN 73 0540-4 730540 Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování 01.červen 1994 Ne Ano
ČSN 73 0540-4 730540 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 01.červenec 2005 Ano Ne
ČSN EN ISO 10052 730541 Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách - Zjednodušená metoda 01.září 2005 Ano Ne
ČSN 73 0541 730541 Zkoušení tepelně akumulačních vlastností stavebních dílců a částí konstrukcí. Měření poměrného poklesu vnitřní povrchové teploty dílců a částí konstrukcí 01.prosinec 1974 Ne Ne
ČSN 73 0541 730541 Zkoušení tepelně akumulačních vlastností stavebních dílců a částí konstrukcí. Měření poměrného poklesu vnitřní povrchové teploty dílců a částí konstrukcí - NÁVRH Ne Ano
ČSN 73 0542 730542 Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov 01.říjen 1995 Ano Ano
ČSN 73 0543-1 730543 Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana 01.červenec 1998 Ano Ano
ČSN 73 0543-2 730543 Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 2: Větrání a vytápění 01.únor 1998 Ano Ne
ČSN EN ISO 13788 730544 Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 01.listopad 2002 Ano Ano
ČSN EN ISO 13788 730544 Tepelně vlhkostní vlastnosti stavebních prvků a stavebních konstrukcí - Vnitřní povrchová teplota bránicí povrchové kondenzaci uvnitř konstrukce 01.srpen 2002 Ne Ne
čsn 73 0544 730544 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Střechy 01.srpen 1987 Ne Ano
ČSN EN 1934 730545 Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu metodou teplé skříně při použití měřiče tepelného toku - Zdivo 01.červen 1999 Ano Ano
ČSN 73 0545 730545 Zkoušení tepelného odporu stavebních dílců metodou ustáleného tepelného toku 01.duben 1971 Ne Ano
ČSN 73 0546 730546 Zkoušení tepelných mostů stavebních dílců a částí konstrukcí 01.září 1975 Ano Ano
ČSN EN ISO 12572 730547 Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení prostupu vodní páry 01.srpen 2002 Ano Ano
ČSN 73 0548 730548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 01.červenec 1986 Ano Ano
ČSN EN 12865 730549 Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Stanovení odolnosti vnějších stěnových systémů proti hnanému dešti při tlakových rázech vzduchu 01.březen 2002 Ano Ano
ČSN 73 0550 730550 Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát budov 01.leden 1995 Ano Ne
ČSN EN ISO 10211 730551 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Výpočet tepelných toků a povrchových teplot - Podrobné výpočty 01.červenec 2008 Ano Ne
ČSN EN ISO 10211-1 730551 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Výpočet tepelných toků a povrchových teplot - Část 1: Základní metody 01.listopad 1997 Ne Ano
ČSN EN ISO 10211-2 730551 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchová teplota - Část 2: Lineární tepelné mosty 01.srpen 2002 Ne Ne
ČSN EN ISO 10211-2 730551 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Výpočet tepelných toků a povrchových teplot - Část 2: Lineární tepelné mosty 01.listopad 2002 Ne Ano
ČSN EN ISO 9251 730552 Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník 01.prosinec 1997 Ano Ano
ČSN EN ISO 7345 730553 Tepelná izolace - Fyzikální veličiny a definice 01.prosinec 1997 Ano Ano
ČSN EN ISO 9346 730554 Tepelně vlhkostní vlastnosti budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník 01.červen 2008 Ne Ne
ČSN EN ISO 9346 730554 Tepelně vlhkostní chování budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník 01.leden 2009 Ano Ne
ČSN EN ISO 9346 +A1 730554 Tepelná izolace - Přenos látky - Fyzikální veličiny a definice 01.únor 1998 Ne Ano
ČSN EN ISO 9288 730555 Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Fyzikální veličiny a definice 01.září 1998 Ano Ano
ČSN EN ISO 8497 730556 Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace pro kruhové potrubí 01.srpen 1998 Ano Ano
ČSN EN ISO 8990 730557 Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu - Kalibrovaná a chráněná teplá skříň 01.září 1998 Ano Ano
ČSN EN ISO 6946 730558 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda 01.červen 2008 Ne Ne
ČSN EN ISO 6946 730558 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda 01.červenec 1998 Ne Ano
ČSN EN ISO 6946 730558 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda 01.leden 2009 Ano Ne
ČSN EN ISO 13370 730559 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody 01.prosinec 1999 Ne Ano
ČSN EN ISO 13370 730559 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody 01.červenec 2008 Ano Ne
ČSN EN 13187 730560 Tepelné chování budov - Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov - Infračervená metoda 01.prosinec 1999 Ano Ano
ČSN 730560 730560 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Výrobní průmyslové budovy 01.březen 1980 Ne Ano
ČSN EN ISO 14683 730561 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené postupy a orientační hodnoty 01.duben 2000 Ne Ano
ČSN EN ISO 14683 730561 Tepelné chování budov - Měrná ztráta prostupem tepla - Výpočtová metoda 01.červenec 2008 Ano Ne
ČSN EN 1946-1 730562 Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 1: Společná ustanovení 01.březen 2000 Ano Ano
ČSN EN 1946-2 730562 Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 2: Měření metodou chráněné teplé desky 01.březen 2000 Ano Ano
ČSN EN 1946-3 730562 Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 3: Metoda měřidla tepelného toku 01.březen 2000 Ano Ano
ČSN EN 1946-4 730562 Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 4: Měření metodou teplé skříně 01.duben 2001 Ano Ano
ČSN EN 1946-5 730562 Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 5: Měření metodou trubky 01.duben 2001 Ano Ano
ČSN EN ISO 13786 730563 Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody 01.srpen 2000 Ne Ano
ČSN EN ISO 13786 730563 Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody 01.červenec 2008 Ano Ne
ČSN EN 832 730564 Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění - Obytné budovy 01.prosinec 2000 Ano Ano
ČSN EN ISO 13789 730565 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda 01.červenec 2008 Ano Ne
ČSN EN ISO 13789 730565 Tepelné chování budov - Měrná ztráta prostupem tepla - Výpočtová metoda 01.prosinec 2000 Ne Ano
ČSN 73 0565 730565 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov. Stájové objekty 01.březen 1980 Ne Ano
ČSN EN 13009 730566 Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení součinitele vlhkostní roztažnosti 01.červen 2001 Ano Ano
ČSN EN ISO 10077-1 730567 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Všeobecně 01.červen 2007 Ano Ne
ČSN EN ISO 10077-1 730567 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Zjednodušená metoda 01.září 2001 Ne Ano
ČSN EN ISO 10077-2 730567 Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy 01.červen 2004 Ano Ne
ČSN EN 12664 730568 Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu 01.září 2001 Ano Ano
ČSN EN 12667 730569 Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu 01.září 2001 Ano Ano
ČSN 73 0570 730570 Měření hmotnostní průvzdušnosti stavebních materiálů a konstrukcí 01.srpen 1987 Ne Ano
ČSN EN 12939 730571 Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky s velkou tloušťkou o vysokém a středním tepelném odporu 01.září 2001 Ano Ano
ČSN EN 12114 730572 Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti stavebních dílců a prvků - Laboratorní zkušební metoda 01.září 2001 Ano Ano
ČSN EN ISO 12570 730573 Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě 01.říjen 2001 Ano Ano
ČSN EN ISO 10456 730574 Stavební materiály a výrobky - Postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot 01.říjen 2001 Ne Ano
ČSN EN ISO 10456 730574 Stavební materiály a výrobky - Postupy stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot 01.červenec 2008 Ano Ne
ČSN EN ISO 12571 730575 Tepelně vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností 01.říjen 2001 Ano Ano
ČSN EN 12524 730576 Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabulkové návrhové hodnoty 01.říjen 2001 Ano Ano
ČSN EN 13829 730577 Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda 01.říjen 2001 Ano Ano
ČSN EN ISO 13793 730578 Tepelné chování budov - Tepelnětechnický návrh základů pro zabránění pohybům způsobených mrazem 01.říjen 2001 Ano Ano
ČSN EN ISO 12567-1 730579 Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří 01.březen 2002 Ano Ano
ČSN EN ISO 12567-2 730579 Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna 01.červenec 2006 Ano Ne
ČSN 73 0580 730580 Denní osvětlení budov 01.červenec 1987 Ne Ano
ČSN 73 0580-1 730580 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky 01.červenec 2007 Ano Ne
ČSN 73 0580-1 730580 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky 01.listopad 1999 Ne Ano
ČSN 73 0580-1 730580 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky 01.červenec 1987 Ne Ne
ČSN 73 0580-2 730580 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov 01.listopad 1992 Ne Ano
ČSN 73 0580-2 730580 Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov 01.červenec 2007 Ano Ne
ČSN 73 0580-3 730580 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol 01.říjen 1994 Ano Ano
ČSN 73 0580-4 730580 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov 01.říjen 1994 Ano Ano
ČSN P 73 0600 730600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 01.prosinec 2000 Ano Ano
ČSN 73 0600 730600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení 01.květen 1994 Ne Ano
ČSN 73 0601 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 01.únor 1996 Ne Ano
ČSN 73 0601 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 01.březen 2006 Ano Ne
ČSN 73 0601 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 01.listopad 2000 Ne Ano
ČSN 73 0602 730602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů 01.červenec 1998 Ne Ano
ČSN 73 0602 730602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů 01.březen 2006 Ano Ne
ČSN P 73 0606 730606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 01.prosinec 2000 Ano Ano
ČSN P 73 0610 730610 Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení 01.prosinec 2000 Ano Ano
ČSN EN ISO 13943 730801 Požární bezpečnost - Slovník 01.srpen 2001 Ano Ano
ČSN 73 0802 730802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 01.březen 1995 Ne Ano
ČSN 73 0802 730802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 01.leden 2001 Ano Ano
ČSN 73 0802 730802 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení 01.duben 1977 Ne Ne
ČSN 73 0802 +Z1 730802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 01.březen 1998 Ne Ne
ČSN 73 0804 730804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 01.listopad 2002 Ano Ano
ČSN 73 0804 730804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty 01.listopad 1995 Ne Ano
ČSN 73 0804 730804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty 01.březen 1992 Ne Ne
ČSN 73 0810 730810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 01.říjen 1996 Ne Ano
ČSN 73 0810 730810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 01.červenec 2005 Ano Ne
ČSN 73 0818 730818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami 01.červen 1983 Ne Ano
ČSN 73 0818 730818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami 01.srpen 1997 Ano Ano
ČSN 73 0821 730821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí 01.říjen 1974 Ano Ano
ČSN 73 0821 ed. 2 730821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí 01.červen 2007 Ano Ne
ČSN 73 0822 730822 Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot 01.září 1987 Ano Ano
ČSN 73 0823 730823 Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot 01.duben 1984 Ne Ano
ČSN 73 0824 730824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek 01.leden 1973 Ne Ano
ČSN 73 0824 730824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek 01.září 1980 Ne Ano
ČSN 73 0824 730824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek 01.leden 1993 Ano Ano
ČSN 73 0825 730825 Požárně technické vlastnosti hmot. Třídy požárního nebezpečí skladovaných materiálů 01.červen 1992 Ne Ano
ČSN 73 0831 730831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory 01.červenec 1980 Ne Ano
ČSN 73 0831 730831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 01.leden 2002 Ano Ano
ČSN 73 0833 730833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 01.duben 1977 Ne Ne
ČSN 73 0833 730833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 01.únor 1996 Ano Ano
ČSN 73 0834 730834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb 01.duben 1988 Ne Ne
ČSN 73 0834 730834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb 01.srpen 2000 Ano Ano
ČSN 73 0834 730834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb 01.červenec 1995 Ne Ano
ČSN 73 0835 730835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení 01.říjen 1981 Ne Ano
ČSN 73 0835 730835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení 01.květen 1996 Ne Ano
ČSN 73 0835 730835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 01.květen 2006 Ano Ne
ČSN 73 0837 730837 Požární bezpečnost staveb. Jednotlivé a řadové garáže 01.listopad 1978 Ne Ne
ČSN 73 0838 730838 Požární bezpečnost staveb. Hromadné garáže 01.listopad 1978 Ne Ne
ČSN 73 0839 730839 Požární bezpečnost staveb. Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot 01.listopad 1978 Ne Ano
ČSN 73 0840 730840 Požární bezpečnost staveb. Průmyslové výrobní objekty 01.listopad 1978 Ne Ano
ČSN 73 0842 730842 Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu 01.červenec 1990 Ne Ano
ČSN 73 0842 730842 Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu 01.květen 1996 Ano Ano
ČSN 73 0842 730842 Požární bezpečnost staveb. Objekty pro živočišnou a rostlinnou výrobu 01.listopad 1978 Ne Ano
ČSN 73 0843 730843 Požární bezpečnost staveb. Objekty spojů 01.říjen 1979 Ne Ano
ČSN 73 0843 730843 Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů 01.srpen 2001 Ano Ano
ČSN 73 0844 730844 Požární bezpečnost staveb. Sklady 01.červenec 1978 Ne Ano
ČSN 73 0845 730845 Požární bezpečnost staveb. Sklady 01.březen 1997 Ano Ne
ČSN 73 0849 730849 Požární bezpečnost staveb. Nemovité kulturní památky 01.listopad 1978 Ne Ano
ČSN 73 0850 730850 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. Technické požadavky na zkušební pece 01.leden 1988 Ne Ano
ČSN EN 1363-1 730851 Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky 01.červenec 2000 Ano Ano
ČSN EN 1363-2 730851 Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy 01.červenec 2000 Ano Ano
ČSN P ENV 1363-3 730851 Zkoušení požární odolnosti - Část 3: Ověřování charakteristik pecí 01.prosinec 1999 Ano Ano
ČSN 73 0851 730851 Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí 01.leden 1986 Ne Ano
ČSN EN 1634-1 730852 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů 01.říjen 2000 Ano Ano
ČSN EN 1634-3 730852 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 1634-3 730852 Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů 01.březen 2002 Ne Ano
ČSN 73 0852 730852 Požární bezpečnost staveb. Stanovení požární odolnosti požárních uzávěrů 01.březen 1976 Ne Ano
ČSN EN 1364-1 730853 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny 01.červenec 2000 Ano Ano
ČSN EN 1364-2 730853 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy 01.červenec 2000 Ano Ano
ČSN EN 1364-3 730853 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové stěny - Celé sestavy 01.září 2003 Ne Ne
ČSN EN 1364-3 730853 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 3: Závěsové obvodové stěny - celá sestava (dokončená montáž) 01.březen 2007 Ano Ne
ČSN EN 1364-4 730853 Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 4: Závěsové obvodové stěny - částečná sestava 01.září 2007 Ano Ne
ČSN EN 1365-1 730854 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny 01.červenec 2000 Ano Ano
ČSN EN 1365-2 730854 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy 01.červenec 2000 Ano Ano
ČSN EN 1365-3 730854 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky 01.červenec 2000 Ano Ano
ČSN EN 1365-4 730854 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy 01.červenec 2000 Ano Ano
ČSN EN 1365-5 730854 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 5: Balkony a rampy 01.květen 2005 Ano Ne
ČSN EN 1365-6 730854 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště 01.květen 2005 Ano Ne
ČSN EN 15254-4 730855 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 4: Zasklené konstrukce 01.říjen 2008 Ano Ne
ČSN EN 15254-4 730855 Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 4: Zasklené konstrukce 01.srpen 2008 Ne Ne
ČSN 73 0855 730855 Stanovení požární odolnosti obvodových stěn 01.září 1981 Ne Ano
ČSN 73 0856 730856 Stanovení požární odolnosti zavěšených podhledů 01.leden 1988 Ne Ano
ČSN 73 0856 730856 Stanovení požární odolnosti zavěšených podhledů - NÁVRH Ne Ano
ČSN EN 1366-1 730857 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí 01.červenec 2000 Ano Ano
ČSN EN 1366-2 730857 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky 01.červenec 2000 Ano Ano
ČSN EN 1366-3 730857 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů 01.leden 2005 Ne Ne
ČSN EN 1366-3 730857 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 1366-4 730857 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár 01.říjen 2006 Ano Ne
ČSN EN 1366-5 730857 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Provozní potrubí a šachty 01.prosinec 2003 Ne Ne
ČSN EN 1366-5 730857 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty 01.červen 2004 Ano Ne
ČSN EN 1366-6 730857 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy 01.květen 2005 Ano Ne
ČSN EN 1366-7 730857 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Dopravníkové systémy a jejich uzávěry 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 1366-7 730857 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Uzávěry pásových a kolejových technologických přepravních systémů 01.říjen 2004 Ne Ne
ČSN EN 1366-8 730857 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře 01.listopad 2004 Ne Ne
ČSN EN 1366-8 730857 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře 01.leden 2005 Ano Ne
ČSN EN 1366-9 730857 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku 01.srpen 2008 Ne Ne
ČSN EN 1366-9 730857 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku 01.listopad 2008 Ano Ne
ČSN 73 0857 730857 Požární bezpečnost staveb. Stanovení požární odolnosti vzduchotechnického potrubí 01.únor 1992 Ne Ano
ČSN P CEN/TS 13381-1 730858 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány 01.červenec 2006 Ano Ne
ČSN P ENV 13381-2 730858 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN P ENV 13381-3 730858 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Použitá ochrana betonových prvků 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN P ENV 13381-4 730858 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Použitá ochrana ocelových prvků 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN P ENV 13381-5 730858 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 5: Použitá ochrana železobetonových prvků 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN P ENV 13381-6 730858 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 6: Použitá ochrana betonem plněných ocelových sloupů 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN P ENV 13381-7 730858 Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Použitá ochrana dřevěných prvků 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN EN 13238 730859 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů 01.červenec 2002 Ano Ano
ČSN EN 13501-1 730860 Klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 01.srpen 2002 Ne Ne
ČSN EN 13501-1 730860 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 01.srpen 2003 Ne Ano
ČSN EN 13501-1 730860 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň 01.září 2007 Ano Ne
ČSN EN 13501-2 730860 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení 01.červen 2004 Ne Ne
ČSN EN 13501-2 730860 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení 01.prosinec 2003 Ne Ne
ČSN EN 13501-2 730860 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 13501-3 730860 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky 01.duben 2006 Ano Ne
ČSN EN 13501-4 730860 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře 01.červen 2007 Ano Ne
ČSN EN 13501-5 730860 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru 01.duben 2006 Ano Ne
ČSN 73 0861 730861 Požární bezpečnost staveb. Zkoušení hořlavosti stavebních hmot. Nehořlavé hmoty 01.leden 1980 Ne Ano
ČSN 73 0862 730862 Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot 01.září 1981 Ne Ano
ČSN 73 0863 730863 Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot 01.leden 1992 Ano Ano
ČSN 73 0864 730864 Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení požární výhřevnosti hořlavých látek pevného skupenství 01.březen 1989 Ne Ano
ČSN 73 0865 730865 Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech 01.leden 1988 Ano Ano
ČSN 73 0866 730866 Požární bezpečnost staveb. Stanovení rychlosti odhořívání látek v silech, zásobnících a nádržích 01.leden 1988 Ne Ano
ČSN P ENV 1187 730867 Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru 01.leden 2003 Ano Ano
ČSN 73 0867 730867 Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení třídy požárního nebezpečí skladovaných materiálů 01.červen 1992 Ne Ano
ČSN 73 0867 730867 Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení třídy požárního nebezpečí skladovaných materiálů - NÁVRH Ne Ano
ČSN 73 0872 730872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 01.říjen 1979 Ne Ano
ČSN 73 0872 730872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 01.únor 1996 Ano Ano
ČSN 73 0873 730873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 01.červenec 2003 Ano Ano
ČSN 73 0873 730873 Požární bezpečnost staveb. Požární vodovody 01.březen 1987 Ne Ne
ČSN 73 0873 730873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou 01.listopad 1995 Ne Ano
ČSN 73 0875 730875 Požární bezpečnost staveb. Navrhování elektrické požární signalizace 01.březen 1992 Ano Ano
ČSN EN 13823 730881 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu 01.říjen 2003 Ano Ano
ČSN EN 13823 730881 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu 01.srpen 2002 Ne Ne
ČSN EN ISO 1182 730882 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti 01.září 2003 Ano Ano
ČSN EN ISO 1182 730882 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti 01.říjen 2002 Ne Ne
ČSN EN ISO 1716 730883 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla 01.září 2003 Ano Ano
ČSN EN ISO 1716 730883 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla 01.srpen 2002 Ne Ne
ČSN EN ISO 11925-2 730884 Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene 01.září 2003 Ano Ano
ČSN EN ISO 11925-2 730884 Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene 01.říjen 2002 Ne Ne
ČSN EN 14390 730885 Požární zkouška - Velkorozměrová ověřovací zkouška výrobků pro povrchové úpravy 01.červen 2007 Ano Ne
ČSN P CEN/TS 15117 730886 Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci 01.březen 2006 Ano Ne
ČSN P CEN/TS 15447 730887 Montáž a upevňování zkušebních vzorků při zkouškách reakce na oheň podle směrnice o stavebních výrobcích 01.leden 2007 Ano Ne
ČSN EN ISO 9239-1 730888 Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla 01.říjen 2003 Ano Ano
ČSN EN ISO 9239-1 730888 Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla 01.srpen 2002 Ne Ne
ČSN EN 14135 730889 Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 14135 730889 Obklady - Stanovení požárně ochranné účinnosti 01.listopad 2004 Ne Ne
ČSN EN 1997-1 731000 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 01.duben 2005 Ne Ne
ČSN EN 1997-1 731000 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 01.říjen 2006 Ano Ne
ČSN EN 1997-2 731000 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy 01.červenec 2007 Ne Ne
ČSN EN 1997-2 731000 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN P ENV 1997-1 731000 Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla 01.září 1996 Ne Ano
ČSN P ENV 1997-2 731000 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Navrhování na základě laboratorních zkoušek 01.duben 2000 Ne Ano
ČSN P ENV 1997-3 731000 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 3: Navrhování na základě terénních zkoušek 01.prosinec 2000 Ne Ano
ČSN 73 1000 731000 Zakládání stavebních objektů. Základní ustanovení pro navrhování 01.leden 1989 Ne Ano
ČSN 73 1001 731001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 01.říjen 1988 Ano Ano
ČSN 73 1002 731002 Pilotové základy 01.duben 1989 Ne Ano
ČSN 73 1010 731010 Názvosloví a značky pro zakládání staveb 01.leden 1986 Ne Ano
ČSN 73 1020 731020 Navrhování základů točivých strojů 01.prosinec 1986 Ne Ano
ČSN EN 1536 731031 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 01.listopad 1999 Ano Ano
ČSN EN 12699 731032 Provádění speciálních geotechnických prací - Ražené piloty 01.prosinec 2001 Ano Ano
ČSN EN 14199 731033 Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty 01.červen 2005 Ne Ne
ČSN EN 14199 731033 Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty 01.říjen 2005 Ano Ne
ČSN EN 12063 731041 Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny 01.duben 2000 Ano Ano
ČSN EN 14475 731045 Provádění speciálních geotechnických prací - Vyztužené zemní konstrukce 01.červen 2006 Ano Ne
ČSN EN 1537 731051 Provádění speciálních geotechnických prací - Injektované horninové kotvy 01.květen 2001 Ano Ano
ČSN EN 1538 731061 Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny 01.květen 2001 Ano Ano
ČSN EN 12715 731071 Provádění speciálních geotechnických prací - Injektáže 01.prosinec 2001 Ano Ano
ČSN EN 12716 731072 Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková injektáž 01.červen 2002 Ano Ano
ČSN EN 14679 731075 Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zlepšování zemin 01.říjen 2006 Ano Ne
ČSN EN 14679 731075 Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zlepšování zemin 01.říjen 2005 Ne Ne
ČSN EN 14731 731078 Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhutňování zemin 01.březen 2006 Ne Ne
ČSN EN 14731 731078 Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhutňování zemin vibrováním 01.květen 2006 Ano Ne
ČSN EN 15237 731081 Provádění speciálních geotechnických prací - Svislé drény 01.září 2007 Ano Ne
ČSN EN 1996-1-1 731101 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 01.březen 2006 Ne Ne
ČSN EN 1996-1-1 731101 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 01.červen 2007 Ano Ne
ČSN EN 1996-1-2 731101 Eurokód 6 - Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 01.září 2005 Ne Ne
ČSN EN 1996-1-2 731101 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 01.září 2006 Ano Ne
ČSN EN 1996-2 731101 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva 01.květen 2007 Ano Ne
ČSN EN 1996-2 731101 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Podmínky navrhování, výběr materiálů a provádění zdiva 01.květen 2006 Ne Ne
ČSN EN 1996-3 731101 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené výpočtové metody pro nevyztužené zděné konstrukce 01.červenec 2006 Ne Ne
ČSN EN 1996-3 731101 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí 01.prosinec 2007 Ano Ne
ČSN P ENV 1996-1-1 731101 Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby. Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 01.říjen 1996 Ne Ne
ČSN P ENV 1996-1-2 731101 Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 01.květen 1997 Ne Ano
ČSN P ENV 1996-1-3 731101 Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla pro pozemní stavby - Podrobná pravidla při bočním zatížení 01.prosinec 1999 Ne Ano
ČSN P ENV 1996-2 731101 Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zděných konstrukcí 01.srpen 2000 Ne Ano
ČSN P ENV 1996-3 731101 Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody a jednoduchá pravidla pro zděné konstrukce 01.prosinec 1999 Ne Ano
ČSN 73 1101 731101 Navrhování zděných konstrukcí 01.září 1981 Ano Ano
ČSN 73 1102 731102 Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek 01.duben 1979 Ano Ano
ČSN 73 1103 731103 Navrhování stěnových keramických dílců 01.duben 1988 Ne Ano
ČSN 73 1103 731103 Navrhování svislých konstrukcí z cihelných tvarovek 01.leden 1979 Ne Ano
ČSN 73 1105 731105 Navrhování a provádění hurdiskových stropů 01.květen 2003 Ano Ano
ČSN 73 1200 731200 Názvoslovie v odbore betónu a betonárskych prác 01.červen 1977 Ano Ano
ČSN EN 1992-1-1 731201 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 01.květen 2005 Ne Ne
ČSN EN 1992-1-1 731201 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN EN 1992-1-2 731201 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN EN 1992-1-2 731201 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 01.červenec 2005 Ne Ne
ČSN EN 1992-2 731201 Eurokód 2 - Navrhování betonových konstrukcí - Betonové mosty - Navrhování a podrobná pravidla 01.červenec 2006 Ne Ne
ČSN EN 1992-3 731201 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky 01.prosinec 2007 Ano Ne
ČSN EN 1992-3 731201 Eurokód 2 - Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky 01.leden 2007 Ne Ne
ČSN P ENV 1992-1-1 731201 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 01.leden 1995 Ne Ano
ČSN P ENV 1992-1-2 731201 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 01.duben 1998 Ne Ano
ČSN P ENV 1992-1-3 731201 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Betonové dílce a montované konstrukce 01.květen 1997 Ne Ano
ČSN P ENV 1992-1-5 731201 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-5: Obecná pravidla. Konstrukce s nesoudržnou a vnější předpínací výztuží 01.únor 1997 Ne Ano
ČSN P ENV 1992-1-6 731201 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu 01.únor 1997 Ne Ano
ČSN 73 1201 731201 Navrhování betonových konstrukcí 01.říjen 1988 Ano Ano
ČSN 73 1202 731202 Navrhovanie tenkostenných sieťobetónových konštrukcií 01.listopad 1992 Ano Ano
ČSN EN 1520 731203 Prefabrikované vyztužené dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 01.říjen 2003 Ano Ano
ČSN P ENV 1992-1-4 731203 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-4: Obecná pravidla. Hutný beton s pórovitým kamenivem 01.únor 1997 Ne Ano
ČSN 73 1203 731203 Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva 01.březen 1992 Ano Ano
ČSN 73 1203 731203 Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva 01.duben 1976 Ne Ano
ČSN 73 1203 731203 Navrhování konstrukcí z lehkého betonu z pórovitého kameniva 01.leden 1988 Ne Ano
ČSN 73 1204 731204 Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou směrech 01.leden 1988 Ano Ano
ČSN 73 1205 731205 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 01.leden 1982 Ano Ano
ČSN 73 1206 731206 Spřažené ocelobetonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování - NÁVRH Ne Ano
ČSN 73 1206 731206 Spřažené ocelobetonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování Ano Ne
ČSN 73 1208 731208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 01.leden 1988 Ano Ano
ČSN 73 1209 731209 Vodostavebný betón 01.prosinec 1986 Ne Ano
ČSN P ENV 1992-3 731210 Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Betonové základy 01.březen 2000 Ne Ano
ČSN 73 1211 731211 Navrhování betonových konstrukcí panelových budov 01.říjen 1988 Ano Ano
ČSN P ENV 1992-4 731212 Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Nádrže na kapaliny a zásobníky 01.březen 2000 Ne Ano
ČSN 73 1214 731214 Betonové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování ochrany proti korozi 01.leden 1984 Ne Ano
ČSN 73 1215 731215 Betónové konštrukcie. Klasifikácia agresívnych prostredí 01.leden 1984 Ne Ano
ČSN 73 1216 731216 Betónové konštrukcie. Navrhovanie primárnej protikoróznej ochrany 01.leden 1988 Ne Ano
ČSN 73 1221 731221 Navrhovanie pórobetónových konštrukcií 01.září 1989 Ne Ano
ČSN 73 1221 731221 Navrhování pórobetonových dílců namáhaných ohybem 01.říjen 1977 Ne Ano
ČSN 73 1230 731230 Navrhování betonových konstrukcí pro zvýšené a vyšší teploty 01.únor 1992 Ano Ano
ČSN 73 1289 731289 Terminologie v oboru pórobetonu 01.únor 1994 Ano Ano
ČSN 73 1290 731290 Fyzikální vlastnosti pórobetonu 01.červenec 1986 Ne Ano
ČSN 73 1290 731290 Fyzikální vlastnosti pórobetonu 01.leden 1992 Ne Ano
ČSN EN 12350-1 731301 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 01.srpen 2000 Ano Ano
ČSN EN 12350-2 731301 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 01.srpen 2000 Ano Ano
ČSN EN 12350-3 731301 Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe 01.srpen 2000 Ano Ano
ČSN EN 12350-4 731301 Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti 01.srpen 2000 Ano Ano
ČSN EN 12350-5 731301 Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím 01.srpen 2000 Ano Ano
ČSN EN 12350-6 731301 Zkoušení čerstvého betonu - Část 6: Objemová hmotnost 01.srpen 2000 Ano Ano
ČSN EN 12350-7 731301 Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody 01.březen 2001 Ano Ano
ČSN EN 12390-1 731302 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy 01.červen 2001 Ano Ano
ČSN EN 12390-2 731302 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti 01.červen 2001 Ano Ano
ČSN EN 12390-3 731302 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 01.říjen 2002 Ano Ano
ČSN EN 12390-4 731302 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 4: Pevnost v tlaku - Požadavky na zkušební lisy 01.březen 2001 Ano Ano
ČSN EN 12390-5 731302 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles 01.červen 2001 Ano Ano
ČSN EN 12390-6 731302 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles 01.červen 2001 Ano Ano
ČSN EN 12390-7 731302 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu 01.červen 2001 Ano Ano
ČSN EN 12390-8 731302 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou 01.červen 2001 Ano Ano
ČSN P CEN/TS 12390-9 731302 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 9: Odolnost proti zmrazování a rozmrazování - Odlupování 01.únor 2007 Ano Ne
ČSN EN 12504-1 731303 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku 01.březen 2001 Ano Ano
ČSN EN 12504-2 731303 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 01.březen 2002 Ano Ano
ČSN EN 12504-3 731303 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 3: Stanovení síly na vytržení 01.říjen 2005 Ano Ne
ČSN EN 12504-4 731303 Zkoušení betonu - Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 13791 731303 Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích 01.červenec 2007 Ano Ne
ČSN EN 14488-1 731304 Zkoušení stříkaného betonu - Část 1: Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu 01.březen 2006 Ano Ne
ČSN EN 14488-2 731304 Zkoušení stříkaného betonu - Část 2: Pevnost v tlaku mladého stříkaného betonu 01.duben 2007 Ano Ne
ČSN EN 14488-3 731304 Zkoušení stříkaného betonu - Část 3: Ohybová únosnost (při vzniku trhliny, mezní a zbytková) vláknobetonových trámcových zkušebních těles 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN EN 14488-4 731304 Zkoušení stříkaného betonu - Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu 01.březen 2006 Ne Ne
ČSN EN 14488-4+A1 731304 Zkoušení stříkaného betonu - Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu 01.listopad 2008 Ano Ne
ČSN EN 14488-5 731304 Zkoušení stříkaného betonu - Část 5: Stanovení kapacity absorbované energie vláknobetonových deskových zkušebních těles 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN EN 14488-6 731304 Zkoušení stříkaného betonu - Část 6: Tloušťka betonu na podkladu 01.březen 2007 Ano Ne
ČSN EN 14488-7 731304 Zkoušení stříkaného betonu - Část 7: Obsah vláken ve vláknobetonu 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN P 73 1309 731309 Použití koncepce souboru betonů při řízení výroby a kontrole shody betonu 01.říjen 2002 Ano Ano
ČSN ISO 2736-1 731311 Zkoušení betonu - Zkušební tělesa. Část 1: Odběr vzorků čerstvého betonu 01.říjen 1994 Ne Ano
ČSN ISO 2736-2 731311 Zkoušení betonu - zkušební tělesa. Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti 01.říjen 1994 Ne Ano
ČSN 73 1311 731311 Zkoušení betonové směsi a betonu. Společná ustanovení 01.červenec 1987 Ne Ano
ČSN 73 1311 731311 Zkoušení betonové směsi a betonu. Společná ustanovení 01.leden 1969 Ne Ano
ČSN ISO 4103 731312 Beton. Klasifikace konzistence 01.říjen 1994 Ne Ano
ČSN ISO 4109 731312 Čerstvý beton. Stanovení konzistence. Zkouška sednutím 01.říjen 1994 Ne Ano
ČSN ISO 4110 731312 Čerstvý beton. Stanovení konzistence 01.říjen 1994 Ne Ano
ČSN ISO 4111 731312 Čerstvý beton. Stanovení konzistence. Stupeň zhutnitelnosti (index zhutnění) 01.říjen 1994 Ne Ano
ČSN 73 1312 731312 Stanovení zpracovatelnosti betonové směsi 01.leden 1989 Ne Ano
ČSN ISO 4848 731313 Beton. Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu - Tlaková metoda 01.říjen 1994 Ne Ano
ČSN 73 1313 731313 Stanovení obsahu vzduchu v provzdušené betonové směsi 01.leden 1969 Ne Ne
ČSN 73 1314 731314 Zkušební metody pro stanovení vodního součinitele čerstvého betonu 01.březen 2002 Ano Ano
ČSN 73 1314 731314 Rozbor betónovej zmesi 01.prosinec 1986 Ne Ano
ČSN 73 1314 731314 Rozbor betonové směsi 01.leden 1969 Ne Ano
ČSN ISO 6275 731315 Ztvrdlý beton. Stanovení objemové hmotnosti 01.říjen 1994 Ne Ano
ČSN ISO 6276 731315 Beton čerstvý, zhutněný. Stanovení objemové hmotnosti 01.říjen 1994 Ne Ano
ČSN 73 1315 731315 Stanovení hmotnosti, hutnosti a pórovitosti betonu 01.leden 1969 Ne Ano
ČSN 73 1315 731315 Stanovení objemové hmotnosti, hustoty, hutnosti a pórovitosti betonu 01.duben 1990 Ne Ano
ČSN EN 1354 731316 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 01.duben 2006 Ano Ne
ČSN 73 1316 731316 Stanovení vlhkosti, nasákavosti a vzlínavosti betonu 01.duben 1990 Ne Ano
ČSN 73 1316 731316 Stanovení vlhkosti, nasákavosti a vzlínavosti betonu 01.leden 1969 Ne Ano
ČSN EN 1354 731317 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 01.srpen 1998 Ne Ano
ČSN ISO 1920 731317 Zkoušení betonu. Rozměry, mezní odchylky a použití zkušebních těles 01.říjen 1994 Ne Ano
ČSN ISO 4012 731317 Beton. Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles 01.říjen 1994 Ne Ano
ČSN 73 1317 731317 Stanovení pevnosti betonu v tlaku 01.červenec 1987 Ano Ano
ČSN EN 1521 731318 Stanovení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 01.srpen 1998 Ano Ano
ČSN ISO 4013 731318 Beton. Stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles 01.říjen 1994 Ne Ano
ČSN ISO 4108 731318 Beton. Stanovení pevnosti v příčném tahu zkušebních těles 01.říjen 1994 Ne Ano
ČSN 73 1318 731318 Stanovení pevnosti betonu v tahu 01.červenec 1987 Ano Ano
ČSN ISO 6784 731319 Beton. Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku 01.únor 1993 Ano Ano
ČSN 73 1320 731320 Stanovení objemových změn betonu 01.říjen 1988 Ano Ano
ČSN 73 1320 731320 Stanovení objemových změn betonu 01.leden 1969 Ne Ano
ČSN 73 1321 731321 Stanovení vodotěsnosti betonu 01.říjen 1988 Ne Ano
ČSN 73 1322 731322 Stanovení mrazuvzdornosti betonu 01.leden 1969 Ano Ano
ČSN 73 1323 731323 Stanovenie hmotnosti zložiek betónu 01.duben 1990 Ano Ano
ČSN 73 1323 731323 Chemický rozbor betonu 01.leden 1969 Ne Ano
ČSN 73 1324 731324 Stanovení obrusnosti betonu 01.červenec 1972 Ano Ano
ČSN 73 1325 731325 Stanovení mrazuvzdornosti betonu zkrácenými zkouškami 01.červenec 1972 Ne Ano
ČSN 73 1326 731326 Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek 01.říjen 1985 Ano Ano
ČSN 73 1327 731327 Stanovení sorbčních vlastností betonu 01.červenec 1972 Ano Ano
ČSN 73 1328 731328 Stanovení soudržnosti oceli s betonem 01.červenec 1972 Ano Ano
ČSN 73 1329 731329 Úprava tlačných ploch betonových zkušebních těles 01.duben 1989 Ne Ano
ČSN 73 1330 731330 Urychlené zkoušky krychelné pevnosti betonu 01.červen 1986 Ne Ano
ČSN 73 1331 731331 Mikroskopický rozbor vzduchových pórů v betonu 01.červenec 1976 Ano Ano
ČSN 73 1332 731332 Stanovení tuhnutí betonu 01.duben 1986 Ano Ano
ČSN 73 1333 731333 Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem 01.duben 1990 Ano Ano
ČSN 73 1340 731340 Betónové konštrukcie. Skúšanie koróznej odolnosti betónu. Všeobecné požiadavky 01.leden 1989 Ano Ano
ČSN 73 1341 731341 Metódy skúšania ochranných vlastností betónu proti korózii betonárskej výstuže 01.červenec 1988 Ano Ano
ČSN 73 1343 731343 Zkoušení protikorozní ochrany betonářské výztuže pórobetonových dílců 01.leden 1988 Ne Ano
ČSN 73 1344 731344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví. Betonové konstrukce. Metody zkoušek přilnavosti ochranných povlaků 01.červenec 1990 Ano Ano
ČSN EN 13577 731345 Chemické působení na beton - Stanovení obsahu agresivního oxidu uhličitého ve vodě 01.listopad 2007 Ano Ne
ČSN P CEN/TS 14754-1 731346 Ošetřovací prostředky - Zkušební metody - Část 1: Stanovení účinnosti zadržení vody běžnými ošetřovacími prostředky 01.prosinec 2007 Ano Ne
ČSN 73 1350 731350 Zkoušení pórobetonu. Základní ustanovení 01.duben 1978 Ne Ano
ČSN 73 1350-1 731350 Zkoušení pórobetonu. Všeobecná a společná ustanovení 01.březen 1992 Ano Ano
ČSN 73 1350-2 731350 Zkoušení pórobetonu. Odběr a příprava zkušebních těles 01.březen 1992 Ano Ano
ČSN 73 1350-3 731350 Zkoušení pórobetonu. Základní zkušební úkony 01.březen 1992 Ano Ano
ČSN 73 1350-4 731350 Zkoušení pórobetonu. Vyhodnocení výsledků zkoušek 01.březen 1992 Ano Ano
ČSN EN 678 731351 Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu 01.říjen 1995 Ano Ano
ČSN 73 1351 731351 Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu 01.duben 1978 Ne Ano
ČSN 73 1351-1 731351 Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení 01.prosinec 1991 Ano Ano
ČSN 73 1351-2 731351 Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Gravimetrické stanovení 01.prosinec 1991 Ano Ano
ČSN 73 1351-3 731351 Stanovení objemové hmotnosti pórobetonu. Nepřímé stanovení 01.prosinec 1991 Ano Ano
ČSN EN 1351 731352 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu autoklávovaného pórobetonu 01.srpen 1998 Ano Ano
ČSN EN 679 731352 Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu 01.září 1995 Ne Ano
ČSN EN 679 731352 Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu 01.duben 2006 Ano Ne
ČSN 73 1352 731352 Stanovení pevnosti pórobetonu v tlaku. Krychelná pevnost 01.duben 1978 Ne Ano
ČSN 73 1352-1 731352 Stanovení mechanických vlastnosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení 01.prosinec 1991 Ano Ano
ČSN 73 1352-2 731352 Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v tlaku 01.prosinec 1991 Ano Ano
ČSN 73 1352-3 731352 Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v tahu za ohybu 01.prosinec 1991 Ano Ano
ČSN 73 1352-4 731352 Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pevnost v dostředném tlaku 01.prosinec 1991 Ano Ano
ČSN 73 1352-5 731352 Stanovení mechanických vlastností pórobetonu. Pracovní diagram - modul pružnosti 01.prosinec 1991 Ano Ano
ČSN 73 1353 731353 Stanovení pevnosti pórobetonu v tahu za ohybu 01.duben 1978 Ne Ano
ČSN 73 1353-1 731353 Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení 01.leden 1992 Ano Ano
ČSN 73 1353-2 731353 Stanovení součinitele tepelné vodivosti pórobetonu. Metody ustáleného tepelného stavu 01.leden 1992 Ano Ano
ČSN EN 1353 731354 Stanovení vlhkosti autoklávovaného pórobetonu 01.srpen 1998 Ano Ano
ČSN 73 1354 731354 Stanovení vlhkosti pórobetonu 01.duben 1978 Ne Ano
ČSN 73 1354-1 731354 Stanovení vlhkosti pórobetonu. Všeobecná ustanovení 01.leden 1992 Ano Ano
ČSN 73 1354-2 731354 Stanovení vlhkosti pórobetonu. Okamžitá vlhkost 01.leden 1992 Ano Ano
ČSN 73 1354-3 731354 Stanovení vlhkosti pórobetonu. Praktická vlhkost 01.leden 1992 Ano Ano
ČSN 73 1354-4 731354 Stanovení vlhkosti pórobetonu. Sorpční vlhkost 01.leden 1992 Ano Ano
ČSN 73 1355 731355 Určenie odolnosti pórobetonu proti mrazu 01.červenec 1968 Ne Ano
ČSN 73 1355-1 731355 Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 1: Všeobecné ustanovenia 01.červen 1992 Ano Ano
ČSN 73 1355-2 731355 Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 2: Metóda cyklického zmrazovania a vysušovania 01.červen 1992 Ano Ano
ČSN 73 1355-3 731355 Stanovenie trvanlivosti pórobetónu. Časť 3: Odolnost proti chemicky znečistenej atmosfére 01.červen 1992 Ano Ano
ČSN EN 680 731356 Stanovení smrštění v suchém stavu autoklávovaného pórobetonu 01.říjen 1995 Ne Ano
ČSN EN 680 731356 Stanovení smrštění autoklávovaného pórobetonu při vysychání 01.září 2006 Ano Ne
ČSN 73 1356-1 731356 Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 1: Všeobecná ustanovení 01.prosinec 1992 Ano Ano
ČSN 73 1356-2 731356 Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 2: Metoda optická 01.prosinec 1992 Ano Ano
ČSN 73 1356-3 731356 Stanovení délkových změn pórobetonu. Část 3: Metoda kontaktní 01.prosinec 1992 Ano Ano
ČSN 73 1357 731357 Stanovení tepelné vodivosti pórobetonu 01.duben 1978 Ne Ano
ČSN 73 1357-1 731357 Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu. Všeobecná ustanovení 01.prosinec 1991 Ano Ano
ČSN 73 1357-2 731357 Stanovení kapilárních vlastností pórobetonu. Vzlínavost a nasákavost 01.prosinec 1991 Ano Ano
ČSN 73 1358 731358 Stanovení nasákavosti pórobetonu 01.duben 1978 Ne Ano
ČSN 73 1358-1 731358 Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 1: Všeobecná ustanovení 01.prosinec 1993 Ano Ano
ČSN 73 1358-2 731358 Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 2: Metoda vizuální 01.prosinec 1993 Ano Ano
ČSN 73 1358-3 731358 Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů. Část 3: Metoda chemická 01.prosinec 1993 Ano Ano
ČSN EN 989 731359 Stanovení soudržnosti mezi výztuží a autoklávovaným pórobetonem vytlačovací zkouškou 01.únor 1997 Ano Ne
ČSN 73 1359 731359 Stanovení vzlínavosti pórobetonu 01.duben 1978 Ne Ano
ČSN EN 990 731360 Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže v autoklávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva 01.únor 1997 Ne Ne
ČSN EN 990 731360 Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže v autoklávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva 01.červenec 2003 Ano Ano
ČSN 73 1360 731360 Stanovení modulu pružnosti pórobetonu 01.duben 1978 Ne Ano
ČSN EN 991 731361 Stanovení rozměrů prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců vyrobených z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 01.únor 1997 Ano Ne
ČSN 73 1361 731361 Stanovení pevnosti pórobetonu v dostředném tlaku 01.duben 1978 Ne Ano
ČSN EN 992 731362 Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 01.únor 1997 Ano Ne
ČSN 73 1362 731362 Stanovení náchylnosti pórobetonu k tvorbě primárních výkvětů - NÁVRH Ne Ano
ČSN EN 12269-1 731363 Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 1: Krátkodobá zkouška 01.leden 2001 Ano Ano
ČSN EN 12269-2 731363 Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 2: Dlouhodobá zkouška 01.září 2004 Ano Ne
ČSN 73 1363 731363 Stanovení trvanlivosti pórobetonu - NÁVRH Ne Ano
ČSN 73 1363 731363 Stanovení trvanlivosti pórobetonu 01.květen 1983 Ne Ne
ČSN EN 1737 731364 Stanovení pevnosti ve smyku svařovaných spojů výztužných sítí nebo armokošů prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 01.červen 1999 Ano Ano
ČSN EN 1352 731365 Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 01.srpen 1998 Ano Ano
ČSN EN 1738 731365 Stanovení napětí v oceli nezatížených vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu 01.červen 1999 Ano Ano
ČSN EN 1355 731366 Stanovení dotvarování tlakem autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 01.srpen 1998 Ano Ano
ČSN EN 1739 731366 Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení v rovině dílce 01.červen 1999 Ne Ano
ČSN EN 1739 731366 Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení v rovině dílce 01.říjen 2007 Ano Ne
ČSN EN 15304 731367 Stanovení odolnosti autoklávovaného pórobetonu proti zmrazování a rozmrazování 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 1741 731368 Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení kolmém k rovině dílce 01.červen 1999 Ano Ano
ČSN EN 1742 731369 Stanovení pevnosti ve smyku mezi vrstvami vícevrstvých dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva 01.červen 1999 Ano Ano
ČSN 73 1370 731370 Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení 01.červen 1983 Ano Ano
ČSN 73 1370 731370 Nedestruktivní zkoušení betonu. Společná ustanovení 01.leden 1970 Ne Ano
ČSN 73 1371 731371 Ultrazvuková impulzová metóda skúšania betónu 01.červen 1983 Ano Ano
ČSN 73 1371 731371 UUtrazvuková impulsová metoda zkoušení betonu 01.červenec 1969 Ne Ano
ČSN 73 1372 731372 Rezonančná metóda skúšania betónu 01.červen 1983 Ano Ano
ČSN 73 1372 731372 Rezonanční metoda zkoušení betonu 01.leden 1971 Ne Ano
ČSN 73 1373 731373 Tvrdoměrné metody zkoušení betonu 01.říjen 1970 Ne Ano
ČSN 73 1373 731373 Tvrdoměrné metody zkoušení betonu 01.červen 1983 Ano Ano
ČSN EN 15361 731374 Určení vlivu ochranného protikorozního nátěru na kotevní únosnost příčného kotevního prutu u prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců z autoklávovaného pórobetonu 01.únor 2008 Ano Ne
ČSN 73 1374 731374 Dvojparametrová nedeštruktívna metóda skúšania betónu - NÁVRH Ne Ano
ČSN 73 1374 731374 Kombinovaná nedeštruktívna metóda skúšania betónu 01.květen 1990 Ne Ano
ČSN 73 1375 731375 Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti 01.duben 1973 Ano Ano
ČSN 73 1376 731376 Radiografie betonových konstrukcí a dílců 01.leden 1978 Ano Ano
ČSN 73 1380 731380 Zkoušení odolnosti betonu proti zmrazování a rozmrazování - Porušení vnitřní struktury 01.únor 2007 Ano Ne
ČSN EN 1993-1-1 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 01.září 2005 Ne Ne
ČSN EN 1993-1-1 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 01.leden 2007 Ano Ne
ČSN EN 1993-1-10 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Křehký lom 01.listopad 2005 Ne Ne
ČSN EN 1993-1-10 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou 01.leden 2007 Ano Ne
ČSN EN 1993-1-11 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků 01.únor 2008 Ano Ne
ČSN EN 1993-1-11 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí s taženými prvky 01.květen 2007 Ne Ne
ČSN EN 1993-1-12 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700 01.říjen 2008 Ano Ne
ČSN EN 1993-1-12 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S700 01.říjen 2007 Ne Ne
ČSN EN 1993-1-2 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 01.srpen 2005 Ne Ne
ČSN EN 1993-1-2 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 01.leden 2007 Ano Ne
ČSN EN 1993-1-3 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily 01.březen 2008 Ano Ne
ČSN EN 1993-1-4 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli 01.únor 2008 Ano Ne
ČSN EN 1993-1-4 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli 01.květen 2007 Ne Ne
ČSN EN 1993-1-5 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Obecná pravidla - Boulení stěn 01.květen 2007 Ne Ne
ČSN EN 1993-1-5 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn 01.březen 2008 Ano Ne
ČSN EN 1993-1-6 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí 01.říjen 2008 Ano Ne
ČSN EN 1993-1-6 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita ocelových skořepin 01.říjen 2007 Ne Ne
ČSN EN 1993-1-7 731401 Eurokód 3: navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Příčně zatížené deskostěnové konstrukce 01.prosinec 2007 Ne Ne
ČSN EN 1993-1-7 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené 01.říjen 2008 Ano Ne
ČSN EN 1993-1-8 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 01.leden 2007 Ano Ne
ČSN EN 1993-1-8 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků 01.září 2005 Ne Ne
ČSN EN 1993-1-9 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava 01.září 2005 Ne Ne
ČSN EN 1993-1-9 731401 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava 01.říjen 2006 Ano Ne
ČSN P ENV 1993-1-1 731401 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 01.prosinec 1994 Ne Ano
ČSN P ENV 1993-1-2 731401 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-2: Obecná pravidla. Navrhování konstrukcí na účinky požáru 01.prosinec 1996 Ne Ne
ČSN P ENV 1993-1-4 731401 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli 01.duben 1998 Ne Ano
ČSN P ENV 1993-1-5 731401 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro rovinné deskostěnové konstrukce bez příčného zatížení 01.leden 1999 Ne Ano
ČSN P ENV 1993-1-6 731401 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro skořepinové konstrukce 01.březen 2001 Ne Ano
ČSN P ENV 1993-1-7 731401 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro příčně zatížené rovinné prvky deskostěnových konstrukcí 01.leden 2001 Ne Ano
ČSN 73 1401 731401 Navrhování ocelových konstrukcí 01.duben 1998 Ano Ano
ČSN 73 1401 731401 Navrhování ocelových konstrukcí 01.březen 1986 Ne Ne
ČSN 73 1401 731401 Navrhování ocelových konstrukcí 01.květen 1995 Ne Ano
ČSN EN 1993-1-3 731402 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily 01.květen 2007 Ne Ne
ČSN P ENV 1993-1-3 731402 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily 01.leden 1998 Ne Ne
ČSN 73 1402 731402 Navrhování tenkostěnných profilů v ocelových konstrukcích 01.leden 1988 Ne Ano
ČSN 73 1402 731402 Navrhování tenkostěnných ocelových konstrukcí 01.leden 1977 Ne Ano
ČSN 73 1403 731403 Navrhování ocelových trubkových konstrukcí 01.říjen 1977 Ne Ano
ČSN 73 1403 731403 Navrhování trubek v ocelových konstrukcích 01.duben 1990 Ano Ano
ČSN 73 1404 731404 Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb 01.duben 1999 Ano Ano
ČSN 73 1404 731404 Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb 01.leden 1987 Ne Ano
ČSN 73 1408 731408 Navrhování ocelových konstrukcí průmyslových mostů 01.prosinec 1989 Ano Ano
ČSN 73 1411 731411 Rozteče, roztečné čáry, průměry šroubů nebo nýtů a těžištní osy pro šroubové a nýtové spoje 01.listopad 1998 Ano Ano
ČSN 73 1411 731411 Rozteče, roztečné čáry, průměry děr a těžištní osy pro šroubové a nýtové spoje 01.leden 1977 Ne Ano
ČSN 73 1430 731430 Navrhování ocelových konstrukcí stožárů 01.leden 1985 Ano Ne
ČSN 73 1430 731430 Navrhování ocelových konstrukcí stožárů - NÁVRH Ne Ano
ČSN EN 1993-3-1 731431 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Věže, stožáry a komíny - Věže a stožáry 01.červen 2007 Ne Ne
ČSN EN 1993-3-1 731431 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Stožáry a komíny - Stožáry 01.říjen 2008 Ano Ne
ČSN P ENV 1993-3-1 731431 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-1: Věže, stožáry a komíny - Věže a stožáry 01.květen 2000 Ne Ano
ČSN EN 1993-3-2 731432 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Stožáry a komíny - Komíny 01.říjen 2008 Ano Ne
ČSN EN 1993-3-2 731432 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Věže, stožáry a komíny - Komíny 01.červen 2007 Ne Ne
ČSN P ENV 1993-3-2 731432 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Věže, stožáry a komíny - Komíny 01.duben 2000 Ne Ano
ČSN EN 1993-4-1 731441 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky 01.listopad 2008 Ano Ne
ČSN EN 1993-4-1 731441 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky 01.říjen 2007 Ne Ne
ČSN P ENV 1993-4-1 731441 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky, nádrže a potrubí - Zásobníky 01.květen 2001 Ne Ano
ČSN EN 1993-4-2 731442 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže 01.listopad 2008 Ano Ne
ČSN EN 1993-4-2 731442 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže 01.říjen 2007 Ne Ne
ČSN P ENV 1993-4-2 731442 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Zásobníky, nádrže a potrubí - Nádrže 01.květen 2001 Ne Ano
ČSN EN 1993-4-3 731443 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí 01.říjen 2007 Ne Ne
ČSN EN 1993-4-3 731443 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Potrubí 01.listopad 2008 Ano Ne
ČSN P ENV 1993-4-3 731443 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-3: Zásobníky, nádrže a potrubí - Potrubí 01.květen 2001 Ne Ano
ČSN EN 1993-5 731451 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny 01.říjen 2007 Ne Ne
ČSN EN 1993-5 731451 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Piloty a štětové stěny 01.říjen 2008 Ano Ne
ČSN P ENV 1993-5 731451 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 5: Ocelové piloty a štětové stěny 01.říjen 2000 Ne Ano
ČSN EN 1993-6 731460 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy 01.říjen 2008 Ano Ne
ČSN EN 1993-6 731460 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy 01.prosinec 2007 Ne Ne
ČSN P ENV 1993-6 731460 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 6: Jeřábové dráhy 01.listopad 2000 Ne Ano
ČSN EN 1994-1-1 731470 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 01.květen 2005 Ne Ne
ČSN EN 1994-1-1 731470 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 01.září 2006 Ano Ne
ČSN EN 1994-1-2 731470 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování na účinky požáru 01.březen 2006 Ne Ne
ČSN EN 1994-1-2 731470 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 01.leden 2007 Ano Ne
ČSN 73 1495 731495 Šroubové třecí spoje ocelových konstrukcí 01.duben 1986 Ne Ano
ČSN 73 1495 731495 Šroubové třecí spoje ocelových konstrukcí 01.srpen 2001 Ano Ano
ČSN 73 1500 731500 Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet 01.červen 1986 Ano Ano
ČSN EN 1999-1-1 731501 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce 01.říjen 2007 Ano Ne
ČSN EN 1999-1-2 731501 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru 01.říjen 2007 Ano Ne
ČSN EN 1999-1-3 731501 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu 01.leden 2008 Ano Ne
ČSN EN 1999-1-4 731501 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily 01.říjen 2007 Ano Ne
ČSN EN 1999-1-5 731501 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepiny 01.říjen 2007 Ano Ne
ČSN 73 1512 731512 Přírodní hutné kamenivo těžené. Technické požadavky 01.leden 1967 Ne Ne
ČSN 73 1590 731590 Hliníkové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet 01.červenec 1986 Ano Ano
ČSN 73 1601 731601 Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 01.leden 1988 Ano Ano
ČSN EN 1995-1-1 731701 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 01.leden 2007 Ano Ne
ČSN EN 1995-1-1 731701 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 01.duben 2005 Ne Ne
ČSN EN 1995-1-2 731701 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 01.leden 2007 Ano Ne
ČSN EN 1995-1-2 731701 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 01.duben 2005 Ne Ne
ČSN P ENV 1995-1-1 731701 Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 01.červen 1996 Ne Ano
ČSN P ENV 1995-1-2 731701 Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 01.květen 1997 Ne Ano
ČSN 73 1701 731701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií 01.srpen 1984 Ne Ano
ČSN 73 1702 731702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 01.prosinec 2007 Ano Ne
ČSN EN 14358 731705 Dřevěné konstrukce - Výpočet 5% kvantilů charakteristických hodnot a kritéria přijatelnosti pro výběr 01.červenec 2007 Ano Ne
ČSN EN 1438 731710 Značky pro dřevo a výrobky na bázi dřeva 01.září 1999 Ano Ano
ČSN EN 338 731711 Konstrukční dřevo. Třídy pevnosti 01.listopad 1996 Ne Ne
ČSN EN 338 731711 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti 01.listopad 2003 Ano Ano
ČSN EN 384 731712 Konstrukční dřevo. Zjišťování charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty 01.prosinec 1996 Ne Ne
ČSN EN 384 731712 Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty 01.červenec 2004 Ano Ne
ČSN EN 1912 731713 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin 01.červen 2005 Ne Ne
ČSN EN 1912+A1 731713 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin 01.září 2007 Ne Ne
ČSN EN 1912+A2 731713 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin 01.září 2008 Ano Ne
ČSN EN 1194 731714 Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo - Třídy pevnosti a stanovení charakteristických hodnot 01.prosinec 1999 Ano Ano
ČSN EN 1058 731715 Desky na bázi dřeva. Určování charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty 01.listopad 1996 Ano Ne
ČSN EN 12369-1 731717 Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1: OSB, třískové a vláknité desky 01.říjen 2001 Ano Ano
ČSN EN 12511 731718 Dřevěné sloupy pro venkovní vedení - Stanovení charakteristických hodnot 01.říjen 2002 Ano Ano
ČSN EN 12871 731719 Desky na bázi dřeva - Technické předpisy a požadavky pro nosné desky pro použití v podlahách, stěnách a střechách 01.únor 2002 Ano Ano
ČSN EN 13986 731720 Desky na bázi dřeva užívané pro konstrukce - Charakteristiky, hodnocení shody a značení 01.březen 2003 Ne Ne
ČSN EN 13271 731721 Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky 01.říjen 2002 Ano Ano
ČSN EN 408 731741 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností 01.březen 2004 Ano Ne
ČSN EN 14251 731750 Kulatina na nosné účely - Zkušební metody 01.červenec 2004 Ano Ne
ČSN EN 12509 731751 Dřevěné sloupy pro venkovní vedení - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti, pevnosti v ohybu, hustoty a vlhkosti 01.říjen 2002 Ano Ano
ČSN EN 383 731762 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení pevnosti stěny otvoru a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky 01.červenec 2007 Ano Ne
ČSN EN 1075 731764 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny 01.červenec 2000 Ano Ano
ČSN EN 1380 731765 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné hřebíkové spoje 01.květen 2000 Ano Ano
ČSN EN 1381 731766 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje 01.květen 2000 Ano Ano
ČSN EN 1382 731767 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků 01.květen 2000 Ano Ano
ČSN EN 1383 731768 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení spojovacích prostředků na protažení hlavy 01.květen 2000 Ano Ano
ČSN EN 12512 731769 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky 01.říjen 2002 Ano Ano
ČSN EN 789 731780 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení mechanických vlastností desek na bázi dřeva 01.červen 2005 Ano Ne
ČSN 73 1821 731821 Zakládání staveb. Stanovení ulehlosti písků dynamickou penetrační zkouškou 01.duben 1961 Ne Ano
ČSN 73 1901 731901 Navrhování střech 01.duben 1977 Ne Ne
ČSN 73 1901 731901 Navrhování střech - Základní ustanovení 01.únor 1999 Ano Ano
ČSN 73 2001 732001 Projektování betonových staveb 01.leden 1972 Ne Ano
ČSN 73 2004 732004 Směrnice pro konstrukce z přepjatého betonu 01.leden 1960 Ne Ano
ČSN 73 2005 732005 Injekčné práce v stavebnictve 01.duben 1970 Ne Ano
ČSN 73 2005 732005 Injekčné práce v stavebníctve 01.leden 1993 Ano Ano
ČSN 73 2011 732011 Nedeštruktívne skúšanie betónových konštrukcií 01.březen 1988 Ano Ano
ČSN 73 2020 732020 Vodostavebné betóny. Definícia, roztriedenie a technické podmienky 01.říjen 1954 Ne Ano
ČSN 73 2021 732021 Vodostavebné betóny. Zložky betónovej zmesi 01.březen 1955 Ano Ano
ČSN 73 2022 732022 Vodostavebné betóny. Odber vzoriek a rozsah skúšok 01.leden 1956 Ne Ano
ČSN 73 2023 732023 Vodostavebné betóny. Zkúšanie zložiek betónu 01.červenec 1956 Ne Ano
ČSN 73 2006 732026 Vodostavebné betóny. Navrhovanie zloženia betónovej zmesi. 01.srpen 1956 Ne Ano
ČSN 73 2027 732027 Vodostavebné betóny. Prevádzanie betonárskych prác 01.leden 1956 Ne Ano
ČSN EN 1008 732028 Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu 01.červen 2003 Ano Ano
ČSN 73 2028 732028 Voda pro výrobu betonu 01.duben 1963 Ne Ano
ČSN EN 1740 732029 Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při převážně podélném zatížení (svislé dílce) 01.červen 1999 Ano Ano
ČSN 73 2030 732030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení 01.září 1979 Ne Ano
ČSN 73 2030 732030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení 01.květen 1994 Ano Ano
ČSN 73 2031 732031 Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců. Společná ustanovení 01.červenec 1986 Ne Ano
ČSN 73 2031 732031 Zkoušení stavebních dílců. Společná ustanovení 01.leden 1971 Ne Ano
ČSN EN 1356 732032 Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při příčném zatížení 01.srpen 1998 Ano Ano
ČSN 73 2032 732032 Zatěžovací zkoušky porobetonových dílců namáhaných ohybem 01.květen 1980 Ne Ano
ČSN 73 2033 732033 Zkoušení pórobetonových stavebních dílců. Společná ustanovení 01.květen 1981 Ne Ano
ČSN 73 2034 732034 Zatěžovací zkoušky pórobetonových dílců namáhaných tlakem 01.leden 1977 Ne Ano
ČSN 73 2034 732034 Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců 01.duben 1988 Ano Ano
ČSN 73 2035 732035 Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem - NÁVRH Ne Ano
ČSN 73 2035 732035 Zkoušení stavebních dílců na zatížení rázem 01.říjen 1986 Ano Ano
ČSN 73 2036 732036 Skúška spolupôsobenia a súdržniosti výstuže s pórobetonom v dielcoch namáhaných ohybom 01.říjen 1977 Ne Ano
ČSN 73 2036 732036 Skúška spolupôsobenia a súdržnosti betonárskej výstuže s pórobetónom 01.červenec 1990 Ano Ano
ČSN 73 2037 732037 Zatěžkávací zkoušky kovových a kovoplastových stavebních dílců - NÁVRH Ne Ano
ČSN 73 2037 732037 Zatěžovací zkoušky kovových stavebních dílců 01.červenec 1986 Ne Ano
ČSN 73 2038 732038 Zkoušení keramických stavebních dílců. Společná ustanovení 01.říjen 1980 Ano Ano
ČSN 73 2039 732039 Náhradní zatěžovací zkoušky ocelových konstrukcí a dílců 01.duben 1988 Ano Ano
ČSN 73 2040 732040 Betonové prefabrikáty. Zkoušení mrazuvzdornosti stavebních dílců. Společná ustanovení 01.leden 1977 Ne Ano
ČSN 73 2041 732041 Betonové prefabrikáty. Zkoušení mrazuvzdornosti stavebních dílců z obyčejného betonu a železobetonu 01.leden 1977 Ne Ano
ČSN 73 2042 732042 Betonové prefabrikáty. Zkoušení mrazuvzdornosti sendvičových dílců 01.leden 1977 Ne Ano
ČSN 73 2043 732043 Betonové prefabrikáty. Zkoušení mrazuvzdornosti stavebních dílců z lehkého betonu 01.leden 1977 Ne Ano
ČSN 73 2044 732044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí 01.duben 1984 Ano Ano
ČSN 73 2045 732045 Zjišťování hmotnosti stavebních dílců 01.říjen 1987 Ano Ano
ČSN 73 2046 732046 Zatěžovací zkoušky betonových dílců 01.duben 1989 Ne Ano
ČSN EN 386 732052 Lepené lamelové dřevo. Požadavky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky 01.prosinec 1996 Ne Ne
ČSN 73 2052 732052 Výroba lepených dřevěných prvků 01.duben 1992 Ne Ano
ČSN EN 391 732053 Lepené lamelové dřevo. Zkouška delaminace lepených spojů 01.duben 1996 Ne Ne
ČSN 73 2054 732054 Zaťažovacie skúšky pórobetónových spájaných dielcov 01.listopad 1990 Ano Ano
ČSN EN 392 732055 Lepené lamelové dřevo. Smyková zkouška lepených spojů 01.duben 1996 Ano Ano
ČSN EN 390 732056 Lepené lamelové dřevo. Rozměry. Mezní úchylky 01.duben 1996 Ano Ano
ČSN 73 2061-1 732061 Zatěžovací zkoušky zdiva. Část 1: Všeobecná ustanovení 01.červen 1992 Ne Ano
ČSN 73 2061-2 732061 Zatěžovací zkoušky zdiva. Část 2: Pevnost v tlaku 01.červen 1992 Ne Ano
ČSN 73 2061-3 732061 Zatěžovací zkoušky zdiva. Část 3: Pevnost v tahu za ohybu 01.červen 1992 Ne Ano
ČSN EN 26891 732070 Dřevěné konstrukce. Spoje s mechanickými spojovacími prostředky. Všeobecné zásady pro zjišťování charakteristik únosnosti a přetvoření 01.září 1994 Ano Ano
ČSN EN 28970 732071 Dřevěné konstrukce. Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky. Požadavky na hustotu dřeva 01.srpen 1994 Ano Ano
ČSN EN 408 732072 Dřevěné konstrukce. Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo. Zjišťování některých fyzikálních a mechanických vlastností 01.květen 1996 Ne Ne
ČSN EN 1193 732073 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Zjišťování pevnosti ve smyku a mechanických vlastností kolmo k vláknům 01.srpen 1998 Ne Ano
ČSN EN 1912 732073 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd jakosti a dřevin 01.červen 1999 Ne Ano
ČSN EN 595 732074 Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Zkoušení příhradových nosníků pro stanovení únosnosti a přetvárného chování 01.prosinec 1996 Ano Ne
ČSN EN 596 732075 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení stěnových panelů na bázi dřeva měkkým rázem 01.duben 1997 Ano Ano
ČSN EN 594 732076 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Výztužná únosnost a tuhost stěnových panelů s dřevěným rámem 01.duben 1997 Ano Ano
ČSN EN 789 732077 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zjišťování mechanických vlastností desek na bázi dřeva 01.duben 1997 Ne Ano
ČSN EN 1195 732078 Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Působení nosných podlah 01.srpen 1998 Ano Ano
ČSN P ENV 1156 732079 Desky na bázi dřeva - Stanovení součinitelů trvání zatížení a dotvarování 01.listopad 1999 Ano Ano
ČSN P ENV 1994-1-1 732089 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 01.květen 1994 Ne Ano
ČSN P ENV 1994-1-2 732089 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí. Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru 01.červenec 1996 Ne Ne
ČSN P ENV 1994-2 732089 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Spřažené ocelobetonové mosty 01.leden 1999 Ne Ano
ČSN 73 2089 732089 Směrnice pro navrhování spřažených ocelobetonových nosníků 01.leden 1962 Ne Ano
ČSN EN 40-1 732090 Osvětlovací stožáry. Část 1: Termíny a definice 01.listopad 1995 Ano Ano
ČSN EN 40-2 732092 Osvětlovací stožáry - Část 2: Obecné požadavky a rozměry 01.červenec 2005 Ano Ne
ČSN EN 40-3-1 732093 Osvětlovací stožáry - Část 3-1: Návrh a ověření - Charakteristická zatížení 01.září 2001 Ano Ano
ČSN EN 40-3-2 732093 Osvětlovací stožáry - Část 3-2: Návrh a ověření - Ověření zkouškami 01.září 2001 Ano Ano
ČSN EN 40-3-3 732093 Osvětlovací stožáry - Část 3-3: Návrh a ověření - Ověření výpočtem 01.leden 2004 Ano Ne
ČSN EN 40-4 732094 Osvětlovací stožáry - Část 4: Požadavky na osvětlovací stožáry ze železobetonu a předpjatého betonu 01.srpen 2006 Ano Ne
ČSN EN 40-5 732095 Osvětlovací stožáry - Část 5: Specifikace pro ocelové osvětlovací stožáry 01.září 2001 Ne Ano
ČSN EN 40-5 732095 Osvětlovací stožáry - Část 5: Požadavky na ocelové osvětlovací stožáry 01.leden 2003 Ano Ano
ČSN EN 40-6 732096 Osvětlovací stožáry - Část 6: Požadavky na osvětlovací stožáry z hliníkových slitin 01.leden 2003 Ano Ano
ČSN EN 40-6 732096 Osvětlovací stožáry - Část 6: Specifikace pro hliníkové osvětlovací stožáry 01.září 2001 Ne Ano
ČSN EN 40-7 732097 Osvětlovací stožáry - Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny 01.srpen 2003 Ano Ano
ČSN EN 1504-1 732101 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 1: Definice 01.únor 2006 Ano Ne
ČSN EN 1504-1 732101 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 1: Definice 01.červenec 1999 Ne Ano
ČSN EN 1504-10 732101 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů s kontrolou kvality provedení 01.červen 2004 Ne Ne
ČSN EN 1504-10 732101 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení 01.červenec 2005 Ano Ne
ČSN EN 1504-2 732101 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy pro povrchovou ochranu 01.říjen 2005 Ne Ne
ČSN EN 1504-2 732101 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu 01.duben 2006 Ano Ne
ČSN EN 1504-3 732101 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce 01.září 2006 Ano Ne
ČSN EN 1504-4 732101 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 4: Konstrukční lepidla 01.říjen 2005 Ne Ne
ČSN EN 1504-4 732101 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 4: Konstrukční spojování 01.duben 2006 Ano Ne
ČSN EN 1504-5 732101 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 5: Injektáž betonu 01.srpen 2005 Ano Ne
ČSN EN 1504-6 732101 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 6: Kotvení výztužných ocelových prutů 01.červen 2007 Ano Ne
ČSN EN 1504-7 732101 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 7: Ochrana výztuže proti korozi 01.květen 2007 Ano Ne
ČSN EN 1504-8 732101 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 8: Kontrola kvality a hodnocení shody 01.srpen 2005 Ano Ne
ČSN P ENV 1504-9 732101 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů 01.červen 2000 Ano Ano
ČSN 73 2105 732105 Navrhování geometrické přesnosti stavebních soustav a budov - NÁVRH Ne Ano
ČSN EN 1770 732111 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení součinitele teplotní roztažnosti 01.červenec 1999 Ano Ano
ČSN EN 1543 732112 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení vývoje tahové pevnosti polymerů 01.červenec 1999 Ano Ano
ČSN EN 12190 732113 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v tlaku správkových malt 01.září 1999 Ano Ano
ČSN EN 1799 732114 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkoušky pro stanovení vhodnosti adheziv pro použití na povrch betonu 01.září 1999 Ano Ano
ČSN EN 1542 732115 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou 01.březen 2000 Ano Ano
ČSN EN 1766 732116 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Referenční betony pro zkoušky 01.září 2000 Ano Ano
ČSN EN 1767 732117 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Infračervená analýza 01.červen 2000 Ano Ano
ČSN EN 12188 732118 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Charakterizace adheziv stanovením soudržnosti oceli s ocelí 01.červen 2000 Ano Ano
ČSN EN 12189 732119 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení doby zpracovatelnosti 01.červen 2000 Ano Ano
ČSN EN 12615 732120 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení pevnosti v šikmém smyku 01.červen 2000 Ano Ano
ČSN EN 12636 732121 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení soudržnosti spoje betonu s betonem 01.červen 2000 Ano Ano
ČSN EN 12192-1 732122 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Granulometrická analýza - Část 1: Zkušební metoda pro suché složky suchých maltových směsí 01.březen 2003 Ano Ano
ČSN EN 12192-2 732122 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Granulometrická analýza - Část 2: Zkušební metoda pro plniva polymerních adheziv 01.červen 2000 Ano Ano
ČSN EN 1877-1 732123 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Reaktivní funkční skupiny epoxidových pryskyřic - Část 1: Stanovení epoxidového ekvivalentu 01.červen 2001 Ano Ano
ČSN EN 1877-2 732123 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Reaktivní funkční skupiny epoxidových pryskyřic - Část 2: Stanovení aminového čísla pomocí stupně celkové zásaditosti 01.červen 2001 Ano Ano
ČSN EN 13579 732124 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška hydrofobní impregnace sušením 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN EN 13580 732125 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Absorpce vody a odolnost hydrofobních impregnací proti alkáliím 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN EN 13581 732126 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení úbytku hmotnosti hydrofobizovaného betonu po střídavém působení mrazu a rozmrazovacích solí 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN EN 13687-1 732127 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 1: Teplotní cyklování s ponořením do rozmrazovacího solného roztoku 01.prosinec 2002 Ano Ano
ČSN EN 13687-2 732127 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 2: Teplotní cyklování s náporovým skrápěním (teplotní šok) 01.prosinec 2002 Ano Ano
ČSN EN 13687-3 732127 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 3: Teplotní cyklování bez ponoření do rozmrazovacího solného roztoku 01.prosinec 2002 Ano Ano
ČSN EN 13687-4 732127 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 4: Teplotní cyklování za sucha 01.prosinec 2002 Ano Ano
ČSN EN 13687-5 732127 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tepelné slučitelnosti - Část 5: Odolnost vůči teplotnímu šoku 01.prosinec 2002 Ano Ano
ČSN EN 12617-1 732128 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 1: Stanovení lineárního smrštění polymerů a systémů povrchové ochrany 01.leden 2004 Ano Ne
ČSN EN 12617-2 732128 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 2: Smršťování výrobků na bázi polymerního pojiva určených pro injektáž trhlin: Objemové smršťování 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 12617-3 732128 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení počátečního lineárního smrštění pro adheziva 01.březen 2003 Ano Ano
ČSN EN 12617-4 732128 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 4: Stanovení smršťování a rozpínání 01.březen 2003 Ano Ano
ČSN EN 13057 732129 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odporu ke kapilární absorpci 01.březen 2003 Ano Ano
ČSN EN 13294 732130 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení doby tuhnutí 01.březen 2003 Ano Ano
ČSN EN 13412 732131 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku 01.červenec 2007 Ne Ne
ČSN EN 13412 732131 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku 01.březen 2003 Ne Ano
ČSN EN 13412 732131 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku 01.říjen 2007 Ano Ne
ČSN EN 13733 732132 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení trvanlivosti adheziv 01.březen 2003 Ano Ano
ČSN EN 13395-1 732133 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 1: Zkouška tekutosti thixotropních malt 01.březen 2003 Ano Ano
ČSN EN 13395-2 732133 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 2: Zkouška tekutosti injektážních směsí nebo malt 01.březen 2003 Ano Ano
ČSN EN 13395-3 732133 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 3: Zkouška tekutosti (rozlití) správkových betonů 01.březen 2003 Ano Ano
ČSN EN 13395-4 732133 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení zpracovatelnosti - Část 4: Použití správkové malty na podhledové povrchy 01.březen 2003 Ano Ano
ČSN EN 13894-1 732134 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení únavové pevnosti při dynamickém zatěžování - Část 1: Během vytvrzování 01.září 2004 Ano Ne
ČSN EN 13894-2 732134 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení únavy při dynamickém zatížení - Část 2: Po ztvrdnutí 01.květen 2003 Ano Ano
ČSN EN 13062 732135 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení tixotropie výrobků pro ochranu výztuže 01.leden 2004 Ano Ne
ČSN EN 13584 732136 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování tlakem správkových výrobků 01.září 2004 Ano Ne
ČSN EN 13584 732136 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Určení dotvarování v tlaku pro správkové materiály 01.květen 2004 Ne Ne
ČSN EN 12618-1 732137 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 1: Přilnavost a protažení injektážních výrobků s omezenou tažností 01.červen 2004 Ano Ne
ČSN EN 12618-2 732137 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 2: Stanovení soudržnosti injektážních výrobků, s nebo bez teplotních cyklů - Soudržnost odtrhovou zkouškou 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 12618-3 732137 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Část 3: Stanovení soudržnosti injektážních výrobků, s nebo bez teplotních cyklů - Metoda šikmého smyku 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 13529 732138 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odolnosti vůči silnému chemickému napadení 01.červen 2004 Ano Ne
ČSN EN 12637-1 732139 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 1: Slučitelnost s betonem 01.červen 2005 Ano Ne
ČSN EN 12637-3 732139 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 3: Vliv výrobků pro injektování na elastomerové vložky v betonu 01.listopad 2004 Ne Ne
ČSN EN 12637-3 732139 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 3: Vliv výrobků pro injektování na elastomerové vložky v betonu 01.květen 2005 Ano Ne
ČSN EN 13578 732140 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost s mokrým betonem 01.září 2004 Ano Ne
ČSN EN 14068 732141 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení vodotěsnosti injektovaných trhlin bez pohybu v betonu 01.září 2004 Ano Ne
ČSN EN 13295 732142 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení odolnosti proti karbonataci 01.únor 2005 Ano Ne
ČSN EN 13396 732143 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Měření průniku chloridových iontů 01.únor 2005 Ano Ne
ČSN EN 1771 732144 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení injektovatelnosti a zkouška v příčném tahu 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 14406 732145 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení součinitele expanze a vývoje expanze 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 14497 732146 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení stability při filtraci 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 14498 732147 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Změny objemu a hmotnosti injektážních výrobků po cyklech vysoušení a uložení ve vodě 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 14117 732148 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení viskozity cementových injektážních výrobků 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 12614 732149 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení teploty skelného přechodu polymerů 01.červenec 2005 Ano Ne
ČSN EN 15184 732150 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Smyková soudržnost mezi ocelí s nátěrem a betonem (vytrhávací zkouška) 01.červen 2007 Ano Ne
ČSN 73 2150 732150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních stavebních objektů 01.květen 1981 Ne Ano
ČSN EN 1881 732151 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkoušení výrobků pro kotvení vytrhávací zkouškou 01.červenec 2007 Ano Ne
ČSN EN 1544 732152 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování výrobků z umělých pryskyřic (PC) pro kotvení výztužných prutů působením trvalého tahového zatížení 01.srpen 2007 Ano Ne
ČSN EN 15183 732153 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška ochrany proti korozi 01.říjen 2007 Ano Ne
ČSN EN 15183 732153 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška ochrany proti korozi 01.červenec 2007 Ne Ne
ČSN EN 14630 732154 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení hloubky zasažení karbonatací v zatvrdlém betonu pomocí fenolftaleinové metody 01.červenec 2008 Ano Ne
ČSN EN 14630 732154 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení hloubky karbonatace v zatvrdlém betonu pomocí fenolftaleinové metody 01.červenec 2007 Ne Ne
ČSN EN 14629 732155 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení obsahu chloridů v zatvrdlém betonu 01.červenec 2008 Ano Ne
ČSN EN 14629 732155 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení obsahu chloridů v zatvrdlém betonu 01.prosinec 2007 Ne Ne
ČSN 73 2255 732255 Utěsňování potrubí. Utěsňování litinového kanalizačního potrubí oravitem,, azbestem, kordovou drtí 01.duben 1960 Ne Ano
ČSN 73 2256 732256 Utěsňování potrubí. Utěsňování kameninového kanalizačního potrubí asfaltem 01.duben 1960 Ne Ano
ČSN 73 2310 732310 Provádění zděných konstrukcí 01.červen 1988 Ano Ano
ČSN EN 1052-1 732320 Zkušební metody pro zdivo - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku 01.listopad 1999 Ano Ano
ČSN EN 1052-2 732320 Zkušební metody pro zdivo - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu 01.říjen 2000 Ano Ano
ČSN EN 1052-3 732320 Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku 01.březen 2003 Ano Ano
ČSN EN 1052-4 732320 Zkušební metody pro zdivo - Část 4: Stanovení pevnosti ve smyku zdiva s hydroizolací 01.červen 2001 Ano Ano
ČSN EN 1052-5 732320 Zkušební metody pro zdivo - Část 5: Stanovení přídržnosti zdiva odtrhem 01.říjen 2005 Ne Ne
ČSN EN 1052-5 732320 Zkušební metody pro zdivo - Část 5: Stanovení přídržnosti malty v ložné spáře v tahu za ohybu 01.květen 2006 Ano Ne
ČSN P ENV 13670-1 732400 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení 01.srpen 2001 Ano Ano
ČSN 73 2400 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 01.leden 1989 Ne Ano
ČSN 73 2400 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 01.červen 1971 Ne Ano
ČSN 73 2401 732401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu 01.leden 1989 Ano Ano
ČSN 73 2401 732401 Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu 01.leden 1971 Ne Ano
ČSN 73 2402 732402 Provádění a kontrola konstrukcí z lehkého betonu z umělého pórovitého kameniva 01.červenec 1989 Ne Ano
ČSN EN 206-1 732403 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 01.říjen 2001 Ano Ano
ČSN P ENV 206 732403 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 01.listopad 1992 Ne Ano
ČSN 73 2403 732403 Provádění a kontrola konstrukcí z lehkého betonu z umělého pórovitého kameniva. Keramzitový beton - NÁVRH Ne Ano
ČSN 73 2404 732404 Statistické metody hodnocení betonu 01.říjen 1988 Ne Ano
ČSN 73 2404 732404 Statistická kontrola a posuzování jakosti betonu 01.listopad 1972 Ne Ano
ČSN EN 445 732408 Injektážní malta pro předpínací kabely - Zkušební metody 01.září 2008 Ano Ne
ČSN EN 445 732408 Injektážní malta pro předpínací kabely - Zkušební metody 01.květen 1998 Ne Ano
ČSN EN 446 732409 Injektážní malta pro předpínací kabely - Postupy injektování 01.květen 1998 Ne Ano
ČSN EN 446 732409 Injektážní malty pro předpínací kabely - Postupy injektování 01.září 2008 Ano Ne
ČSN EN 447 732410 Injektážní malta pro předpínací kabely - Požadavky na běžnou maltu 01.září 2008 Ano Ne
ČSN EN 447 732410 Injektážní malta pro předpínací kabely - Požadavky na běžnou maltu 01.květen 1998 Ne Ano
ČSN 73 2411 732411 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí 01.červenec 1978 Ne Ano
ČSN 73 2412 732412 Provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí 01.prosinec 1993 Ano Ano
ČSN 73 2430 732430 Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu 01.listopad 1990 Ano Ano
ČSN EN 14487-1 732431 Stříkaný beton - Část 1: Definice, specifikace a shoda 01.září 2006 Ano Ne
ČSN EN 14487-2 732431 Stříkaný beton - Část 2: Provádění 01.červenec 2007 Ano Ne
ČSN 73 2480 732480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 01.duben 1994 Ano Ano
ČSN 73 2520 732520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 01.duben 1993 Ano Ano
ČSN 73 2520 732520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 01.leden 1986 Ne Ano
ČSN 73 2575 732575 Kontrola hmotnosti, tvaru a rozměrů stavebních dílců 01.červenec 1971 Ne Ano
ČSN 73 2576 732576 Zatěžovací zkoušky betonových dílců 01.únor 1979 Ne Ano
ČSN 73 2577 732577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních dílců k podkladu 01.duben 1971 Ne Ano
ČSN 73 2577 732577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 01.květen 1982 Ano Ano
ČSN 73 2578 732578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 01.květen 1982 Ano Ano
ČSN 73 2579 732579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 01.květen 1982 Ano Ano
ČSN 73 2579 732579 Zkouška nasákavosti a mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních dílců 01.duben 1971 Ne Ano
ČSN 73 2580 732580 Zkouška prostupu vodních par povrchovou úpravou stavebních konstrukcí 01.květen 1982 Ano Ano
ČSN 73 2580 732580 Zkouška koeficientu difuzního odporu povrchové úpravy stavebních dílců 01.duben 1971 Ne Ano
ČSN 73 2581 732581 Zkouška odolnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí proti náhlým teplotním změnám 01.září 1984 Ano Ano
ČSN 73 2582 732582 Zkouška otěruvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 01.září 1984 Ano Ano
ČSN P ENV 1090-1 732601 Provádění ocelových konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 01.leden 1998 Ano Ano
ČSN P ENV 1090-3 732601 Provádění ocelových konstrukcí - Část 3: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti 01.listopad 1998 Ano Ano
ČSN P ENV 1090-4 732601 Provádění ocelových konstrukcí - Část 4: Doplňující pravidla pro konstrukce z dutých průřezů 01.listopad 1998 Ano Ano
ČSN P ENV 1090-6 732601 Provádění ocelových konstrukcí - Část 6: Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli 01.říjen 2001 Ano Ano
ČSN 73 2601 732601 Provádění ocelových konstrukcí 01.červenec 1989 Ano Ano
ČSN 73 2601 732601 Provádění ocelových konstrukcí 01.leden 1976 Ne Ano
ČSN P ENV 1090-2 732602 Provádění ocelových konstrukcí - Část 2: Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné průřezy 01.duben 1999 Ano Ano
ČSN 73 2602 732602 Zhotovovanie tenkostenných oceľových konštrukcií 01.leden 1976 Ano Ano
ČSN P ENV 1090-5 732603 Provádění ocelových konstrukcí - Část 5: Doplňující pravidla pro mosty 01.září 1999 Ano Ano
ČSN 73 2603 732603 Provádění ocelových mostních konstrukcí 01.únor 1996 Ano Ano
ČSN 73 2611 732611 Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí 01.březen 1981 Ano Ano
ČSN 73 2810 732810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 01.říjen 1993 Ano Ano
ČSN 73 2810 732810 Provádění dřevěných konstrukcí 01.duben 1964 Ne Ano
ČSN EN 1059 732814 Dřevěné konstrukce - Výrobní požadavky na prefabrikované příhradové nosníky se styčníkovými deskami s prolisovanými trny 01.březen 2000 Ne Ano
ČSN EN 14250 732814 Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny 01.červen 2005 Ano Ne
ČSN EN 380 732820 Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Všeobecné zásady pro statické zatěžovací zkoušky 01.srpen 1995 Ano Ano
ČSN EN 383 732821 Dřevěné konstrukce. Zkušební metody. Stanovení pevnosti stěn otvorů a charakteristik stlačitelnosti pro kolíkové spojovací prostředky 01.srpen 1995 Ne Ano
ČSN EN 336 732822 Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky 01.listopad 2003 Ano Ano
ČSN EN 14081-1 732823 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky 01.srpen 2006 Ano Ne
ČSN EN 14081-2 732823 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro počáteční zkoušky typu 01.srpen 2006 Ano Ne
ČSN EN 14081-3 732823 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro řízení výroby 01.srpen 2006 Ano Ne
ČSN EN 14081-4 732823 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj 01.srpen 2006 Ne Ne
ČSN EN 14081-4+A1 732823 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj 01.září 2007 Ne Ne
ČSN EN 14081-4+A2 732823 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj 01.červen 2008 Ne Ne
ČSN EN 14081-4+A3 732823 Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 4: Strojní třídění - Nastavovací hodnoty třídicího stroje pro systémy s kontrolou vztaženou na stroj 01.září 2008 Ano Ne
ČSN 73 2824-1 732824 Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo 01.listopad 2004 Ano Ne
ČSN EN 385 732826 Konstrukční dřevo nastavované zubovitým spojem - Požadavky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky 01.říjen 2002 Ano Ano
ČSN EN 14080 732831 Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo - Požadavky 01.leden 2006 Ano Ne
ČSN EN 386 732833 Lepené lamelové dřevo - Požadavky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky 01.říjen 2002 Ano Ano
ČSN EN 387 732834 Lepené lamelové dřevo - Velké zubovité spoje - Požadavky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky 01.říjen 2002 Ano Ano
ČSN P ENV 387 732834 Lepené lamelové dřevo - Velké zubovité spoje - Požadavky na užitné vlastnosti a minimální výrobní požadavky 01.prosinec 1999 Ne Ano
ČSN EN 391 732835 Lepené lamelové dřevo - Zkouška delaminace lepených spojů 01.říjen 2002 Ano Ano
ČSN EN 14374 732839 Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky 01.červen 2005 Ano Ne
ČSN EN 12479 732842 Dřevěné sloupy pro venkovní vedení - Rozměry - Metody měření a dovolené odchylky 01.říjen 2002 Ano Ano
ČSN EN 12510 732843 Dřevěné sloupy pro venkovní vedení - Kritéria třídění podle pevnosti 01.říjen 2002 Ano Ano
ČSN EN 12465 732844 Dřevěné sloupy pro venkovní vedení - Požadavky na trvanlivost 01.říjen 2002 Ano Ano
ČSN EN 912 732860 Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo 01.červenec 2000 Ano Ano
ČSN EN 13986 732871 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 13986 732871 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení 01.červen 2003 Ne Ano
ČSN 73 2901 732901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 01.květen 2005 Ano Ne
ČSN 73 3040 733040 Geotextílie v stavebných konštrukciách. Základné ustanovenia - NÁVRH Ne Ano
ČSN 73 3040 733040 Geotextílie v stavebných konštrukciách. Základné ustanovenia 01.leden 1989 Ne Ne
ČSN 73 3050 733050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 01.září 1987 Ano Ano
ČSN 73 3051 733051 Úprava spraší a sprašových hlín v podloží a zemním tělese dálnic a silnic 01.září 1976 Ne Ano
ČSN 73 3052 733052 Násypy, zásypy a obsypy z popela a popílku 01.říjen 1977 Ne Ano
ČSN 73 3053 733053 Násypy z kamenité sypaniny - NÁVRH Ne Ano
ČSN 73 3053 733053 Násypy z kamenité sypaniny 01.prosinec 1977 Ne Ne
ČSN 73 3130 733130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 01.únor 1982 Ano Ano
ČSN 73 3150 733150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 01.srpen 1994 Ano Ano
ČSN 73 3251 733251 Navrhování konstrukcí z kamene 01.červenec 1987 Ano Ano
ČSN 73 3251 733251 konstrukce z přírodního kamene. Společná ustanovení 01.říjen 1972 Ne Ano
ČSN 73 3252 733252 Konstrukce z malých prvků z přírodního kamene. Technické požadavky 01.říjen 1972 Ne Ano
ČSN 73 3253 733253 Konstrukce z masivních prvků z přírodního kamene. Technické požadavky 01.říjen 1972 Ne Ano
ČSN 73 3440 733440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení 01.květen 1994 Ano Ano
ČSN 73 3450 733450 Obklady keramické a skleněné 01.květen 1979 Ano Ano
ČSN 73 3451 733451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů 01.leden 2006 Ano Ne
ČSN 73 3451 733451 Podlahy z dlaždic 01.duben 1960 Ne Ano
ČSN 73 3452 733452 Povrchové úpravy zasobníků z dlaždic z taveného čediče 01.červenec 1961 Ne Ano
ČSN 73 3610 733610 Navrhování klempířských konstrukcí 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN 73 3610 733610 Klampiarske práce stavebné 01.prosinec 1988 Ne Ano
ČSN EN 13914-1 733710 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky 01.únor 2006 Ano Ne
ČSN EN 13914-2 733710 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky 01.únor 2006 Ano Ne
ČSN 73 3713 733713 Navrhování, příprava a provádění vnitřních polymerových omítkových systémů 01.srpen 2006 Ano Ne
ČSN 73 3714 733714 Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů 01.srpen 2006 Ano Ne
ČSN 73 3715 733715 Navrhování, příprava a provádění vnitřních cementových a/nebo vápenných omítkových systémů 01.srpen 2006 Ano Ne
ČSN 73 4005 734005 Stanovení radiochemické čistoty papírovou chromatografií 01.říjen 1975 Ne Ano
ČSN 73 4055 734055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 01.leden 1963 Ano Ano
ČSN 73 4108 734108 Šatny, umývárny a záchody 01.říjen 1994 Ano Ano
ČSN 73 4108 734108 Předpisy pro výstavbu stavebních objektů. Šatny, umývárny a záchody. Společná ustanovení 01.červenec 1972 Ne Ano
ČSN 73 4110 734110 Vysoké komíny zděné 01.leden 1961 Ano Ne
ČSN 73 4111 734111 Vysoké komíny železobetonové 01.duben 1962 Ne Ne
ČSN EN 13031-1 734120 Skleníky - Navrhování a konstrukce - Část 1: Skleníky pro tržní pěstování 01.listopad 2002 Ne Ano
ČSN EN 13031-1 734120 Skleníky - Navrhování a konstrukce - Část 1: Skleníky pro tržní pěstování 01.březen 2004 Ano Ne
ČSN 73 4130 734130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 01.březen 1987 Ano Ano
ČSN EN 1443 734200 Komíny - Všeobecné požadavky 01.září 2003 Ne Ne
ČSN EN 1443 734200 Komíny - Všeobecné požadavky 01.říjen 2004 Ano Ne
ČSN EN 1443 734200 Komínové konstrukce - Všeobecné požadavky 01.květen 2000 Ne Ano
ČSN 73 4201 734201 Navrhování komínů a kouřovodů 01.červen 1989 Ne Ano
ČSN 73 4201 734201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 01.prosinec 2002 Ne Ano
ČSN 73 4201 734201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 01.únor 2008 Ano Ne
ČSN EN 1457 734202 Komíny - Pálené/Keramické komínové vložky - Požadavky a zkušební metody 01.červenec 2000 Ano Ano
ČSN EN 1806 734203 Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody 01.březen 2007 Ano Ne
ČSN EN 1806 734203 Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody 01.říjen 2001 Ne Ano
ČSN EN 1859 734204 Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody 01.říjen 2001 Ano Ano
ČSN EN 13502 734205 Komíny - Pálené/Keramické komínové nástavce - Požadavky a zkušební metody 01.leden 2004 Ano Ne
ČSN EN 13502 734205 Komíny - Požadavky a zkušební metody pro pálené/keramické komínové nástavce 01.srpen 2003 Ne Ne
ČSN EN 13384-1 734206 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny 01.leden 2004 Ano Ne
ČSN EN 13384-1 734206 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny 01.srpen 2003 Ne Ne
ČSN EN 13384-2 734206 Komíny - Metoda tepelného a hydraulického výpočtu - Část 2: Komíny pro odvod spalin od více spotřebičů (Společné komíny) 01.říjen 2003 Ne Ne
ČSN EN 13384-2 734206 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny 01.červen 2004 Ano Ne
ČSN EN 13384-3 734206 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 3: Metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem 01.září 2006 Ano Ne
ČSN EN 12446 734207 Komíny - Stavební dílce - Komínový plášť z betonu 01.září 2003 Ne Ne
ČSN EN 12446 734207 Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu 01.listopad 2004 Ano Ne
ČSN EN 1857 734208 Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky 01.duben 2004 Ne Ne
ČSN EN 1857 734208 Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky 01.leden 2005 Ano Ne
ČSN EN 1858 734209 Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice 01.duben 2004 Ne Ne
ČSN EN 1858 734209 Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové tvárnice 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 13216-1 734210 Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Všeobecné zkušební metody 01.červenec 2005 Ano Ne
ČSN 73 4210 734210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv 01.červen 1989 Ne Ano
ČSN EN 14297 734211 Komíny - Zkoušení mrazuvzdornosti komínových výrobků 01.červen 2005 Ano Ne
ČSN 73 4211 734211 Výpočet komínových průduchů pro spotřebiče na tuhá a kapalná paliva - NÁVRH Ne Ano
ČSN EN 13069 734212 Komíny - Pálené/keramické pláště pro systémové komíny - Požadavky a zkušební metody 01.březen 2006 Ano Ne
ČSN 73 4212 734212 Výpočet komínových průduchů pro spotřebiče na plynná paliva - NÁVRH Ne Ano
ČSN EN 13063-1 734213 Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí 01.září 2006 Ne Ne
ČSN EN 13063-1+A1 734213 Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí 01.květen 2008 Ano Ne
ČSN EN 13063-2 734213 Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu 01.únor 2006 Ne Ne
ČSN EN 13063-2+A1 734213 Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 2: Požadavky a zkušební metody při mokrém provozu 01.květen 2008 Ano Ne
ČSN EN 13063-3 734213 Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro systémové komíny se vzduchovými průduchy 01.květen 2008 Ano Ne
ČSN EN 14241-1 734214 Komíny - Elastomerní těsnění a elastomerní tmely - Materiálové požadavky a zkušební metody - Část 1: Těsnění pro komínové vložky 01.červenec 2006 Ano Ne
ČSN EN 14471 734215 Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody 01.červenec 2006 Ano Ne
ČSN 73 4219 734219 Připojování spotřebičů paliv ke komínům 01.leden 1968 Ne Ano
ČSN EN 13084-1 734220 Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky 01.říjen 2007 Ano Ne
ČSN EN 13084-1 734220 Volně stojící průmyslové komíny - Část 1: Všeobecné požadavky 01.leden 2002 Ne Ne
ČSN EN 13084-1 734220 Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky 01.březen 2003 Ne Ano
ČSN EN 13084-2 734220 Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny 01.březen 2003 Ne Ano
ČSN EN 13084-2 734220 Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny 01.únor 2008 Ano Ne
ČSN EN 13084-4 734220 Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění 01.červenec 2006 Ano Ne
ČSN EN 13084-4 734220 Volně stojící komíny - Část 4: Zděná ochranná pouzdra - Projektování a provádění 01.září 2003 Ne Ano
ČSN EN 13084-4 734220 Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění 01.květen 2005 Ne Ne
ČSN EN 13084-5 734220 Volně stojící komíny - Část 5: Materiál pro zděné vložky - Specifikace výrobků 01.březen 2006 Ano Ne
ČSN EN 13084-6 734220 Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění 01.prosinec 2005 Ano Ne
ČSN EN 13084-6 734220 Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění 01.říjen 2005 Ne Ne
ČSN EN 13084-7 734220 Volně stojící komíny - Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrstvé ocelové komíny a ocelové vložky 01.září 2006 Ano Ne
ČSN EN 13084-8 734220 Volně stojící průmyslové komíny - Část 8: Navrhování a provádění sloupových konstrukcí nesoucích komínové průduchy 01.únor 2006 Ano Ne
ČSN 73 4230 734230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm 01.květen 2004 Ano Ne
ČSN 73 4231 734231 Kamna - Individuálně stavěná kachlová kamna 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN 73 4232 734232 Sporáky - Individuálně stavěné kachlové sporáky 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN EN 1856-1 734240 Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 1856-1 734240 Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systém komínových výrobků 01.leden 2004 Ne Ne
ČSN EN 1856-2 734240 Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody 01.srpen 2005 Ano Ne
ČSN EN 1856-2 734240 Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kouřové vložky a kouřovody 01.duben 2005 Ne Ne
ČSN EN 12391-1 734241 Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv 01.květen 2005 Ne Ne
ČSN EN 12391-1 734241 Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče 01.září 2004 Ne Ne
ČSN EN 15287-1 734241 Komíny - Navrhování, montáž a přejímka komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv 01.červen 2008 Ano Ne
ČSN EN 14989-1 734242 Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6 01.červen 2008 Ano Ne
ČSN EN 14989-2 734242 Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 2: Kouřové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče 01.srpen 2008 Ano Ne
ČSN EN 13964 734250 Zavěšené podhledy - Požadavky a zkušební metody 01.říjen 2004 Ne Ne
ČSN 73 4301 734301 Obytné budovy 01.leden 1989 Ne Ano
ČSN 73 4301 734301 Obytné budovy 01.červenec 2004 Ano Ne
ČSN 73 4305 734305 Zaříditelnost bytů 01.květen 1989 Ano Ano
ČSN EN 14383-1 734400 Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 1: Definice specifických termínů 01.únor 2007 Ano Ne
ČSN P CEN/TS 14383-3 734400 Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 3: Obydlí 01.leden 2007 Ano Ne
ČSN P CEN/TS 14383-4 734400 Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 4: Obchodní a administrativní budovy 01.únor 2007 Ano Ne
ČSN 73 4501 734501 Stavby pro hospodářská zvířata - Základní požadavky 01.červenec 2004 Ano Ne
ČSN 73 4959 734959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 01.březen 1998 Ano Ano
ČSN 73 5105 735105 Výrobní průmyslové budovy 01.leden 1994 Ano Ano
ČSN 73 5120 735120 Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení 01.září 1987 Ano Ano
ČSN 73 5130 735130 Jeřábové dráhy 01.duben 1994 Ano Ano
ČSN 73 5241 735241 Názvosloví pro kulturní objekty s hledištěm 01.září 1988 Ano Ano
ČSN 73 5245 735245 Kulturní objekty s hledištěm. Podmínky viditelnosti 01.leden 1988 Ano Ano
ČSN 73 5250 735250 Projektování divadel 01.říjen 1962 Ne Ano
ČSN 73 5305 735305 Administrativní budovy a prostory 01.květen 2005 Ano Ano
ČSN 73 5305 735305 Administrativní budovy 01.květen 1980 Ne Ano
ČSN 73 5530 735530 Sklady výbušin a výbušných předmětů 01.červenec 1991 Ano Ano
ČSN P ENV 1991-4 735570 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží 01.březen 1998 Ne Ano
ČSN 73 5570 735570 Navrhování konstrukcí zásobníků 01.květen 1980 Ano Ano
ČSN 73 5710 735710 Požární stanice a požární zbrojnice 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN 73 5710 735710 Požární stanice, požární zbrojnice a požární buňky 01.červenec 1981 Ne Ano
ČSN CEN/TR 13200-2 735905 Zařízení pro diváky - Část 2: Kritéria pro navrhování provozních prostor - Parametry a národní situace 01.listopad 2006 Ano Ne
ČSN EN 13200-1 735905 Zařízení pro diváky - Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky - Specifikace 01.srpen 2004 Ne Ne
ČSN EN 13200-1 735905 Zařízení pro diváky - Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky - Specifikace 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 13200-3 735905 Zařízení pro diváky - Část 3: Oddělovací prvky - Požadavky 01.červenec 2006 Ano Ne
ČSN EN 13200-4 735905 Zařízení pro diváky - Část 4: Sedadla - Charakteristiky výrobku 01.květen 2007 Ano Ne
ČSN EN 13200-5 735905 Zařízení pro diváky - Část 5: Teleskopické tribuny 01.květen 2007 Ano Ne
ČSN EN 13200-6 735905 Zařízení pro diváky - Část 6: Rozebíratelné (provizorní) tribuny 01.květen 2007 Ano Ne
ČSN 73 5910 735910 Navrhování, výstavba a rekonstrukce travnatých hřišť uzavřeného tvaru 01.květen 1996 Ano Ano
ČSN EN 1516 735920 Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti stlačení 01.září 2001 Ano Ano
ČSN EN 1516 735920 Povrchy pro sportovní plochy - Stanovení odolnosti na promáčknutí 01.červenec 2000 Ne Ne
ČSN EN 1517 735921 Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti rázu 01.září 2001 Ano Ano
ČSN EN 1517 735921 Povrchy pro sportovní plochy - Stanovení odolnosti rázem 01.červenec 2000 Ne Ne
ČSN P CEN/TS 15122 735922 Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti syntentických sportovních povrchů proti opakovaným nárazům 01.duben 2006 Ano Ne
ČSN EN 1569 735923 Povrchy pro sportovní plochy - Stanovení chování materiálu vlivem pohyblivého zatížení 01.červenec 2000 Ne Ne
ČSN EN 1569 735923 Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování při valivém zatížení 01.září 2001 Ano Ano
ČSN EN 13745 735924 Povrchy pro sportoviště - Stanovení světelné odrazivosti 01.červen 2005 Ano Ne
ČSN EN 13745 735924 Povrchy pro sportoviště - Stanovení světelné odrazivosti 01.říjen 2004 Ne Ne
ČSN EN 14809 735925 Povrchy pro sportoviště - Stanovení vertikální deformace 01.září 2006 Ano Ne
ČSN EN 14904 735926 Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelové použití - Specifikace 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN EN 12231 735930 Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda - Stanovení pokryvnosti přírodního trávníku 01.leden 2004 Ano Ne
ČSN EN 12232 735932 Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky zplstnatělé vrstvy přírodního trávníku 01.říjen 2003 Ano Ano
ČSN EN 12233 735933 Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky porostu přírodního trávníku 01.říjen 2003 Ano Ano
ČSN EN 14952 735940 Povrchy pro sportoviště - Stanovení absorpce vody u nezpevněných minerálních povrchů 01.září 2006 Ano Ne
ČSN EN 14954 735944 Povrchy pro sportoviště - Stanovení tvrdosti přírodních trávníků a nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště 01.září 2006 Ano Ne
ČSN EN 14955 735945 Povrchy pro sportoviště - Stanovení skladby a zrnitosti nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště 01.září 2006 Ano Ne
ČSN EN 14956 735946 Povrchy pro sportoviště - Stanovení obsahu vody u nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště 01.září 2006 Ano Ne
ČSN EN 15301-1 735947 Povrchy pro sportoviště - Část 1: Stanovení odporu proti rotačnímu pohybu 01.říjen 2007 Ano Ne
ČSN EN 15301-2 735947 Povrchy pro sportoviště - Část 2: Stanovení smykové pevnosti vrchní dynamické vrstvy zkoušením nezpevněných minerálních povrchů v laboratoři 01.říjen 2007 Ano Ne
ČSN EN 14810 735950 Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti hřebům 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN EN 14877 735951 Povrchy pro sportoviště - Syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení - Specifikace 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN EN 1969 735952 Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky syntetických sportovních povrchů 01.září 2001 Ano Ano
ČSN EN 1969 735952 Povrchy pro sportovní plochy - Stanovení tloušťky syntetických povrchů 01.duben 2001 Ne Ne
ČSN EN 12230 735953 Povrchy pro sportoviště - Stanovení tahových vlastností pro syntetické povrchy 01.říjen 2003 Ano Ano
ČSN EN 13865 735955 Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče po odrazu - Tenis 01.prosinec 2004 Ano Ne
ČSN EN 13744 735957 Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí ponořováním do horké vody 01.srpen 2005 Ano Ne
ČSN EN 14953 735958 Povrchy pro sportoviště - Stanovení tloušťky nezpevněných minerálních povrchů pro venkovní sportoviště 01.září 2006 Ano Ne
ČSN EN 14808 735959 Povrchy pro sportoviště - Stanovení absorpce nárazu 01.září 2006 Ano Ne
ČSN EN 13817 735960 Povrchy pro sportoviště - Metoda umělého stárnutí působením horkého vzduchu 01.srpen 2005 Ano Ne
ČSN EN 13746 735970 Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrových změn při proměnlivých podmínkách působení vody, mrazu a teploty 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 13746 735970 Povrchy pro sportoviště - Stanovení rozměrových změn při proměnlivých podmínkách působení vody, mrazu a teploty 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 12228 735971 Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti spojů syntetických povrchů 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN EN 12234 735972 Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče při valení 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN EN 12235 735973 Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky odrazu míče 01.červen 2005 Ano Ne
ČSN EN 12235 735973 Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky odrazu míče 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 12229 735976 Povrchy pro sportoviště - Postup při přípravě vzorků syntetické trávy a textilních povrchů 01.říjen 2007 Ano Ne
ČSN EN 12229 735976 Povrchy na sportovní plochy - Postup při provádění zkoušek umělých turfů a textilií 01.červenec 2000 Ne Ne
ČSN EN 12229 735976 Povrchy pro sportoviště - Postup pro zhotovení zkušebních vzorků ze syntetických trávníků a textilií 01.září 2001 Ne Ano
ČSN EN 12616 735979 Povrchy pro sportoviště - Stanovení rychlosti vsakování vody 01.říjen 2003 Ano Ano
ČSN EN 13864 735980 Povrchy pro sportoviště - Stanovení pevnosti v tahu syntetických nití 01.červen 2005 Ano Ne
ČSN EN 13864 735980 Povrchy pro sportoviště - Stanovení tahových vlastností pro syntetická vlákna 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 13672 735982 Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti oděru umělých trávníků bez výplně 01.červen 2005 Ano Ne
ČSN EN 13672 735982 Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti oděru umělých trávníků bez výplně 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 14836 735984 Povrchy pro sportoviště - Vystavení syntetických venkovních povrchů umělému stárnutí 01.září 2006 Ano Ne
ČSN EN 14837 735985 Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti uklouznutí 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN EN 15306 735986 Povrchy pro sportoviště - Vystavení syntetické trávy simulovanému opotřebení 01.říjen 2007 Ano Ne
ČSN EN 15330-1 735987 Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 1: Specifikace pro syntetickou trávu 01.říjen 2007 Ano Ne
ČSN EN 15330-2 735987 Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 2: Specifikace pro textilní povrchy 01.září 2008 Ano Ne
ČSN EN 13865 735990 Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče po odrazu - Tenis 01.srpen 2004 Ne Ne
ČSN 73 6005 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 01.říjen 1994 Ano Ano
ČSN 73 6006 736006 Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami 01.září 1991 Ne Ano
ČSN 73 6006 736006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 01.září 2003 Ano Ano
ČSN 73 6021 736021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel 01.duben 1994 Ano Ano
ČSN 736021 736021 Použití a umístění světelného signalizačního zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích 01.leden 1973 Ne Ano
ČSN 73 6055 736055 Parkoviská osobných vozidel z vegetačních dielcov 01.březen 1992 Ne Ano
ČSN 73 6056 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 01.srpen 1988 Ano Ano
ČSN 73 6057 736057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení 01.červen 1988 Ano Ano
ČSN 73 6058 736058 Hromadné garáže. Základní ustanovení 01.srpen 1988 Ano Ano
ČSN 73 6059 736059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení 01.listopad 1978 Ano Ano
ČSN 73 6060 736060 Čerpací stanice pohonných hmot 01.říjen 2006 Ano Ne
ČSN 73 6075 736075 Navrhovanie autobusových staníc 01.listopad 1991 Ano Ano
ČSN 73 6100 736100 Názvosloví silničních komunikací 01.září 1984 Ne Ano
ČSN 73 6100-1 736100 Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví 01.listopad 2008 Ano Ne
ČSN 73 6100-2 736100 Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování pozemních komunikací 01.listopad 2008 Ano Ne
ČSN 73 6100-3 736100 Názvosloví pozemních komunikací - Část 3: Vybavení pozemních komunikací 01.prosinec 2007 Ano Ne
ČSN 73 6101 736101 Projektování silnic a dálnic 01.listopad 2004 Ano Ne
ČSN 73 6101 736101 Projektování silnic a dálnic 01.únor 2000 Ne Ano
ČSN 73 6101 736101 Projektování silnic a dálnic 01.červenec 1986 Ne Ano
ČSN 73 6102 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 01.prosinec 2007 Ano Ne
ČSN 73 6102 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 01.duben 1995 Ne Ano
ON 73 6102 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 01.duben 1981 Ne Ano
ČSN 73 6104 736104 Klasifikace mezinárodních silnic 01.leden 1991 Ano Ano
ČSN 73 6105 736105 Sčítání dopravy na mezinárodních silnicích 01.červenec 1987 Ano Ano
ČSN 73 6108 736108 Lesní dopravní síť 01.březen 1996 Ano Ano
ČSN 73 6109 736109 Projektování polních cest 01.květen 2004 Ano Ne
ČSN 73 6110 736110 Projektování místních komunikací 01.červenec 1987 Ne Ano
ČSN 73 6110 736110 Projektování místních komunikací 01.únor 2006 Ano Ano
ČSN 73 6114 736114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování 01.květen 1995 Ano Ano
ČSN 73 6121 736121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy 01.srpen 1994 Ne Ano
ČSN 73 6121 736121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN 73 6122 736122 Stavba vozovek. Lité asfalty 01.srpen 1994 Ne Ano
ČSN 73 6122 736122 Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provádění a kontrola shody 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 13877-3 736123 Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro trny, používané do cementobetonových krytů 01.červen 2005 Ne Ne
ČSN 73 6123 736123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty 01.srpen 1994 Ne Ano
ČSN 73 6123-1 736123 Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola shody 01.červen 2006 Ano Ne
ČSN 73 6124 736124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem 01.srpen 1994 Ne Ano
ČSN 73 6124-1 736124 Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN 73 6124-2 736124 Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 2: Mezerovitý beton 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN 73 6125 736125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady 01.srpen 1994 Ne Ano
ČSN 73 6126 736126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy 01.srpen 1994 Ne Ano
ČSN 73 6126-1 736126 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody 01.červenec 2006 Ano Ne
ČSN 73 6126-2 736126 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku 01.červenec 2006 Ano Ne
ČSN 73 6127 736127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy 01.srpen 1994 Ne Ano
ČSN 73 6127-1 736127 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 1: Vrstva ze štěrku částečně vyplněného cementovou maltou 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN 73 6127-2 736127 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 2: Penetrační makadam 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN 73 6127-3 736127 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 3: Asfaltocementový beton 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN 73 6127-4 736127 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy - Část 4: Kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN 73 6128 736128 Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy 01.srpen 1994 Ano Ano
ČSN 73 6129 736129 Stavba vozovek - Postřikové technologie 01.prosinec 2008 Ano Ne
ČSN 73 6129 736129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 01.srpen 1994 Ne Ano
ON 73 6129 736129 Dočasné vozovky z prefabrikovaných dielcov 01.duben 1990 Ano Ano
ČSN 73 6130 736130 Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy 01.srpen 1994 Ano Ano
ČSN 73 6131-1 736131 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1: Kryty z dlažeb 01.srpen 1994 Ano Ano
ČSN 73 6131-2 736131 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 2: Kryty ze silničních dílců 01.srpen 1994 Ano Ano
ČSN 73 6131-3 736131 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 3: Kryty z vegetačních dílců 01.srpen 1994 Ano Ano
ČSN 73 6133 736133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 01.červenec 1998 Ano Ano
ČSN EN 13108-1 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton 01.listopad 2006 Ne Ne
ČSN EN 13108-1 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 13108-2 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 13108-2 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy 01.listopad 2006 Ne Ne
ČSN EN 13108-20 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 13108-20 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Typové zkoušky 01.červenec 2006 Ne Ne
ČSN EN 13108-21 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby u výrobce (FPC) 01.červenec 2006 Ne Ne
ČSN EN 13108-21 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby u výrobce 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 13108-3 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 3: Velmi měkká asfaltová směs 01.listopad 2006 Ano Ne
ČSN EN 13108-4 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA) 01.listopad 2006 Ano Ne
ČSN EN 13108-5 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový (AKM) 01.listopad 2006 Ne Ne
ČSN EN 13108-5 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 13108-6 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 13108-6 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt 01.listopad 2006 Ne Ne
ČSN EN 13108-7 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní (AKD) 01.listopad 2006 Ne Ne
ČSN EN 13108-7 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 13108-8 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R - materiál 01.duben 2006 Ne Ne
ČSN EN 13108-8 736140 Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 12271-3 736143 Nátěry - Specifikace - Část 3: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru 01.duben 2003 Ne Ano
ON 73 6143 736143 Cestné komunikácie.Medzerovitý (drenážny) cementobetón na podklady tuhých vozoviek 01.prosinec 1990 Ano Ano
ČSN EN 12271 736145 Nátěry - Specifikace 01.prosinec 2008 Ano Ne
ČSN EN 12271 736145 Nátěry - Specifikace 01.srpen 2007 Ne Ne
ČSN 73 6145 736145 Penetrační makadam pro podklady vozovek 01.duben 1968 Ne Ano
ČSN EN 12273 736146 Kalové vrstvy - Specifikace 01.říjen 2008 Ano Ne
ČSN 736146 736146 Koberec otevřené zrnitosti pro kryty vozovek 01.květen 1968 Ne Ano
ČSN 73 6147 736147 Koberec zavřené zrnitosti pro kryty vozovek 01.květen 1968 Ne Ano
ČSN 73 6148 736148 Asfaltový beton pro kryty vozovek 01.květen 1968 Ne Ano
ČSN 73 6149 736149 Asfaltový betón na kryty vozoviek 01.leden 1986 Ne Ano
ČSN EN 13877-1 736150 Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály 01.červen 2006 Ano Ne
ČSN EN 13877-1 736150 Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály 01.duben 2005 Ne Ne
ČSN EN 13877-2 736150 Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky 01.duben 2005 Ne Ne
ČSN EN 13877-2 736150 Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky 01.červen 2006 Ano Ne
ČSN EN 13877-3 736150 Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro kluzné trny 01.červen 2006 Ano Ne
ČSN EN 14188-1 736151 Spárové vložky a zálivky - Část 1: Specifikace pro zálivky za horka 01.duben 2005 Ne Ne
ČSN EN 14188-1 736151 Zálivky a vložky do spár - Část 1: Specifikace pro zálivky za horka 01.únor 2006 Ano Ne
ČSN EN 14188-2 736151 Spárové vložky a zálivky - Část 2: Specifikace pro zálivky aplikované za studena 01.červenec 2005 Ne Ne
ČSN EN 14188-2 736151 Zálivky a vložky do spár - Část 2: Specifikace pro zálivky za studena 01.únor 2006 Ano Ne
ČSN EN 14188-3 736151 Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár 01.květen 2007 Ano Ne
ČSN EN 14188-3 736151 Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár 01.červenec 2006 Ne Ne
ČSN EN 14840 736151 Zálivky a vložky do spár - Zkušební metody pro tvarované vložky do spár 01.duben 2006 Ne Ne
ČSN 73 6151 736151 Vsypný makadam 01.květen 1989 Ne Ano
ČSN 73 6151 736151 Vsypný makadam pro podklady vozovek 01.duben 1968 Ne Ano
ČSN 73 6152 736152 Úpravy vozovek z kameniva obaleného asfaltodehtovou emulzí 01.leden 1967 Ne Ano
ČSN EN 12970 736153 Litý asfalt pro vodotěsné úpravy - Definice, požadavky a zkušební metody 01.červen 2002 Ne Ano
ČSN EN 12970 736153 Litý asfalt a asfaltový mastix pro vodotěsné úpravy - Definice, požadavky a zkušební metody 01.duben 2008 Ano Ne
ON 73 6154 736154 Živičné kryty.Asfaltový pískový koberec 01.červen 1967 Ano Ano
ČSN EN 13285 736155 Nestmelené směsi - Specifikace 01.červenec 2006 Ano Ne
ČSN EN 13285 736155 Nestmelené směsi - Specifikace 01.leden 2004 Ne Ne
OPK 73 6155 736155 Koberec z obalovaného štěrkopísku pro kryty vozovek 01.srpen 1970 Ano Ano
ČSN EN 14227-1 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi zlepšené cementem pro podkladní a spodní podkladní vrstvy 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 14227-1 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 1: Směsi stmelené cementem 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 14227-10 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 10: Zeminy upravené cementem 01.prosinec 2006 Ne Ne
ČSN EN 14227-10 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 10: Zeminy upravené cementem 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 14227-11 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 11: Zeminy upravené vápnem 01.prosinec 2006 Ne Ne
ČSN EN 14227-11 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 11: Zeminy upravené vápnem 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 14227-12 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 12: Zeminy upravené struskou 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 14227-12 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 12: Zeminy upravené granulovanou vysokopecní struskou 01.prosinec 2006 Ne Ne
ČSN EN 14227-13 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 13: Zeminy upravené hydraulickými silničními pojivy 01.prosinec 2006 Ne Ne
ČSN EN 14227-13 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 13: Zeminy upravené hydraulickými silničními pojivy 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 14227-14 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 14: Zeminy upravené popílky 01.prosinec 2006 Ne Ne
ČSN EN 14227-14 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 14: Zeminy upravené popílkem 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 14227-2 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi stmelené struskou 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 14227-2 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 2: Směsi zlepšené struskou 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 14227-3 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 3: Směsi stmelené popílkem 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 14227-3 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 3: Směsi zlepšené popílkem 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 14227-4 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 14227-4 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 4: Popílky pro směsi stmelené hydraulickými pojivy 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 14227-5 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 5: Směsi stmelené hydraulickými silničními pojivy 01.duben 2008 Ano Ne
ČSN EN 14227-5 736156 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 5: Směsi stmelené hydraulickými silničními pojivy 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-1 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva 01.leden 2002 Ne Ano
ČSN EN 12697-1 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva 01.červenec 2006 Ano Ne
ČSN EN 12697-10 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 10: Zhutnitelnost 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN EN 12697-11 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem 01.srpen 2004 Ne Ne
ČSN EN 12697-11 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem 01.duben 2006 Ano Ne
ČSN EN 12697-12 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 12697-12 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě 01.srpen 2004 Ne Ne
ČSN EN 12697-13 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 13: Měření teploty 01.leden 2002 Ano Ano
ČSN EN 12697-14 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 14: Obsah vody 01.březen 2002 Ano Ano
ČSN EN 12697-15 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci 01.srpen 2004 Ano Ne
ČSN EN 12697-15 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 15: Stanovení náchylnosti k segregaci asfaltových směsí 01.leden 2004 Ne Ne
ČSN EN 12697-16 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru pneumatikami s hroty 01.únor 2005 Ano Ne
ČSN EN 12697-17 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Úbytek hmoty zkušebního tělesa AKD 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-17 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního 01.září 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-17+A1 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního 01.leden 2008 Ano Ne
ČSN EN 12697-18 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 18: Stékavost pojiva 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-18 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 18: Stékavost pojiva 01.září 2005 Ano Ne
ČSN EN 12697-19 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-19 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa 01.září 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-19+A1 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa 01.leden 2008 Ano Ne
ČSN EN 12697-2 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 2: Zrnitost 01.srpen 2003 Ne Ano
ČSN EN 12697-2+A1 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 2: Zrnitost 01.leden 2008 Ano Ne
ČSN EN 12697-20 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 20: Stanovení hloubky zatlačení trnu na krychli nebo Marshallově zkušebním tělese 01.srpen 2004 Ne Ne
ČSN EN 12697-20 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 20: Stanovení čísla tvrdosti na krychli nebo Marshallově zkušebním tělese 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 12697-21 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 21: Stanovení čísla tvrdosti na deskovém zkušebním tělese 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 12697-21 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 21: Stanovení hloubky zatlačení trnu na deskovém zkušebním tělese 01.srpen 2004 Ne Ne
ČSN EN 12697-22 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 22: Zkouška pojíždění kolem 01.srpen 2004 Ne Ne
ČSN EN 12697-22 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 22: Zkouška pojíždění kolem 01.září 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-22+A1 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 22: Zkouška pojíždění kolem 01.leden 2008 Ano Ne
ČSN EN 12697-23 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 12697-23 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 23: Zkouška příčným tahem 01.duben 2004 Ne Ne
ČSN EN 12697-24 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-24+A1 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě 01.leden 2008 Ano Ne
ČSN EN 12697-25 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Cyklická zkouška v tlaku 01.listopad 2006 Ano Ne
ČSN EN 12697-25 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Zkouška dynamickým dotvarováním 01.listopad 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-26 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-26 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost 01.leden 2007 Ano Ne
ČSN EN 12697-27 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 27: Odběr vzorků 01.duben 2002 Ano Ano
ČSN EN 12697-28 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 28: Příprava vzorků pro stanovení obsahu pojiva, obsahu vody a zrnitosti 01.duben 2002 Ano Ano
ČSN EN 12697-29 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles 01.srpen 2003 Ano Ano
ČSN EN 12697-3 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení 01.květen 2006 Ano Ne
ČSN EN 12697-3 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Rotační vakuové destilační zařízení 01.červenec 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-3 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 3: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Rotační vakuové destilační zařízení 01.leden 2002 Ne Ano
ČSN EN 12697-30 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem 01.květen 2006 Ne Ne
ČSN EN 12697-30 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka -Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-30+A1 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem 01.leden 2008 Ano Ne
ČSN EN 12697-31 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-31 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem 01.říjen 2007 Ano Ne
ČSN EN 12697-32 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem 01.prosinec 2003 Ne Ano
ČSN EN 12697-32+A1 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem 01.leden 2008 Ano Ne
ČSN EN 12697-33 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek 01.srpen 2004 Ne Ne
ČSN EN 12697-33 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek 01.prosinec 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-33+A1 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek 01.leden 2008 Ano Ne
ČSN EN 12697-34 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-34 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška 01.prosinec 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-34+A1 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška 01.leden 2008 Ano Ne
ČSN EN 12697-35 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 35: Laboratorní výroba směsi 01.prosinec 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-35 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 35: Laboratorní výroba směsi 01.květen 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-35+A1 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 35: Laboratorní výroba směsi 01.leden 2008 Ano Ne
ČSN EN 12697-36 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky 01.říjen 2003 Ne Ne
ČSN EN 12697-36 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 36: Stanovení tloušťky asfaltové vozovky 01.červen 2004 Ano Ne
ČSN EN 12697-37 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 37: Zkouška horkým pískem pro zjištění přilnavosti pojiva u předobalené drti pro vtlačované vrstvy (HRA) 01.leden 2004 Ano Ne
ČSN EN 12697-38 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace 01.srpen 2005 Ano Ne
ČSN EN 12697-38 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 38: Všeobecné zařízení a kalibrace 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-39 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou 01.květen 2005 Ano Ne
ČSN EN 12697-4 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva - Frakcionační kolona 01.červenec 2005 Ne Ne
ČSN EN 12697-4 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona 01.květen 2006 Ano Ne
ČSN EN 12697-4 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 4: Znovuzískání extrahovaného pojiva: Frakcionační kolona 01.leden 2002 Ne Ano
ČSN EN 12697-40 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 40: Drenážní schopnost materiálu 01.červenec 2006 Ne Ne
ČSN EN 12697-40 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 40: Propustnost in situ 01.říjen 2006 Ano Ne
ČSN EN 12697-41 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 41: Stanovení odolnosti proti působení rozmrazovacích kapalin 01.červenec 2006 Ano Ne
ČSN EN 12697-41 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 41: Odolnost proti rozmrazovacím kapalinám 01.leden 2006 Ne Ne
ČSN EN 12697-42 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu 01.říjen 2006 Ano Ne
ČSN EN 12697-42 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu 01.červenec 2006 Ne Ne
ČSN EN 12697-43 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 43: Odolnost proti působení pohonných hmot 01.červenec 2006 Ano Ne
ČSN EN 12697-43 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 43: Odolnost proti působení pohonných hmot 01.leden 2006 Ne Ne
ČSN EN 12697-5 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti 01.červen 2003 Ne Ano
ČSN EN 12697-5+A1 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti 01.leden 2008 Ano Ne
ČSN EN 12697-6 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa 01.srpen 2004 Ne Ne
ČSN EN 12697-6 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zkušebního tělesa vážením ve vodě (hydrostatická metoda) 01.leden 2004 Ne Ne
ČSN EN 12697-6+A1 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa 01.leden 2008 Ano Ne
ČSN EN 12697-7 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 7: Stanovení objemové hustoty 01.červen 2003 Ano Ano
ČSN EN 12697-8 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí 01.říjen 2003 Ne Ne
ČSN EN 12697-8 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 8: Stanovení mezerovitosti asfaltových směsí 01.červen 2004 Ano Ne
ČSN EN 12697-9 736160 Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 9: Stanovení srovnávací objemové hmotnosti 01.srpen 2003 Ano Ano
ČSN 73 6160 736160 Zkoušení asfaltových směsí 01.květen 2008 Ano Ne
ČSN 73 6160 736160 Zkoušení silničních živičných směsí 01.březen 1988 Ne Ano
ČSN 73 6160 736160 Zkoušení silničních živičných směsí 01.červenec 1969 Ne Ano
ČSN 73 6161 736161 Stanovení přilnavosti asfaltových pojiv ke kamenivu 01.červen 2000 Ano Ano
ČSN EN 12272-1 736162 Nátěry - Zkušební metody - Část 1: Rozprostírané množství a rovnoměrnost nanesení pojiva a kameniva v příčném směru 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN EN 12272-2 736162 Nátěry - Zkušební metody - Část 2: Vizuální posuzování poruch 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 12272-2 736162 Nátěry - Zkušební metody - Část 2: Vizuální posouzení poruch 01.únor 2004 Ne Ne
ČSN EN 12272-3 736162 Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkušební metodou Vialit 01.únor 2004 Ano Ne
ČSN EN 12272-3 736162 Nátěry - Zkušební metody - Část 3: Stanovení přilnavosti pojiva ke kamenivu rázovou zkouškou Vialit 01.říjen 2003 Ne Ne
ČSN EN 12274-1 736163 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků pro extrakci pojiva 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN EN 12274-2 736163 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva 01.říjen 2003 Ne Ne
ČSN EN 12274-2 736163 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva 01.únor 2004 Ano Ne
ČSN EN 12274-3 736163 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN EN 12274-4 736163 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi 01.říjen 2003 Ne Ne
ČSN EN 12274-4 736163 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 4: Stanovení koheze směsi 01.únor 2004 Ano Ne
ČSN EN 12274-5 736163 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení opotřebení 01.únor 2004 Ano Ne
ČSN EN 12274-5 736163 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení opotřebení 01.říjen 2003 Ne Ne
ČSN EN 12274-6 736163 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN EN 12274-7 736163 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání 01.prosinec 2005 Ne Ne
ČSN EN 12274-7 736163 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání 01.listopad 2006 Ano Ne
ČSN EN 12274-8 736163 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posuzování poruch 01.listopad 2006 Ano Ne
ČSN EN 12274-8 736163 Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posouzení 01.duben 2006 Ne Ne
ČSN EN 13286-1 736165 Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení srovnávací laboratorní objemové hmotnosti a obsahu vody - Úvod, všeobecné požadavky a odběr vzorků 01.říjen 2003 Ne Ne
ČSN EN 13286-3 736165 Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení srovnávací laboratorní objemové hmotnosti a obsahu vody - Vibrační zhutňování s řízenými parametry 01.prosinec 2003 Ne Ne
ČSN EN 13286-4 736165 Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení srovnávací laboratorní objemové hmotnosti a obsahu vody - Vibrační pěch 01.prosinec 2003 Ne Ne
ČSN EN 13286-40 736165 Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 40: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti hydraulicky stmelených směsí v přímém tahu 01.říjen 2003 Ne Ne
ČSN EN 13286-41 736165 Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti hydraulicky stmelených směsí v tlaku 01.říjen 2003 Ne Ne
ČSN EN 13286-42 736165 Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 42: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti hydraulicky stmelených směsí v příčném tahu 01.říjen 2003 Ne Ne
ČSN EN 13286-43 736165 Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 43: Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti hydraulicky stmelených směsí 01.říjen 2003 Ne Ne
ČSN EN 13286-46 736165 Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 46: Zkušební metoda pro stanovení zhutnitelnosti - Stanovení hodnoty za vlhka (MCV) 01.říjen 2003 Ne Ne
ČSN EN 13286-5 736165 Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení srovnávací laboratorní objemové hmotnosti a obsahu vody - Vibrační stůl 01.říjen 2003 Ne Ano
ČSN EN 13036-3 736167 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky 01.prosinec 2003 Ne Ne
ČSN EN 13036-4 736167 Povrchové vlastnosti vozovek a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Měření protismykových vlastností povrchu vozovky - Zkouška kyvadlem 01.duben 2004 Ne Ne
ČSN EN 13036-7 736167 Povrchové vlastnosti vozovek a letištních ploch - Zkušební metody - Část 7: Měření jednotlivých nerovností povrchu vrstev vozovky - Zkouška latí 01.duben 2004 Ano Ne
ČSN EN 13880-1 736168 Zálivky za horka - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení objemové hmotnosti při 25 °C 01.duben 2004 Ne Ne
ČSN EN 13880-10 736168 Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném protahování a stlačování 01.duben 2004 Ne Ne
ČSN EN 13880-11 736168 Zálivky za horka - Část 11: Zkušební metoda pro přípravu zkušebních těles užívaných pro zkoušku funkčnosti a pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami 01.únor 2004 Ne Ne
ČSN EN 13880-12 736168 Zálivky za horka - Část 12: Metoda pro přípravu betonových bloků pro zkoušku přilnavosti (receptury pro výrobu) 01.duben 2004 Ne Ne
ČSN EN 13880-13 736168 Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení přilnavosti (zkouška přerušovaným protažením) 01.duben 2004 Ne Ne
ČSN EN 13880-2 736168 Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 °C 01.duben 2004 Ne Ne
ČSN EN 13880-3 736168 Zálivky za horka - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace a pružné regenerace (resilience) 01.únor 2004 Ne Ne
ČSN EN 13880-4 736168 Zálivky za horka - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti - Změna hodnoty penetrace 01.únor 2004 Ne Ne
ČSN EN 13880-7 736168 Zálivky za horka - Část 7: Zkoušení funkce zálivek 01.duben 2004 Ne Ne
ČSN EN 13880-8 736168 Zálivky za horka - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva 01.duben 2004 Ne Ne
ČSN EN 13880-9 736168 Zálivky za horka - Část 9: Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami 01.únor 2004 Ne Ne
ČSN EN 14187-1 736169 Zálivky za studena - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení doby vyzrávání 01.únor 2004 Ne Ne
ČSN EN 14187-2 736169 Zálivky za studena - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení doby zaschnutí na dotyk 01.únor 2004 Ne Ne
ČSN EN 14187-3 736169 Zálivky za studena - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení samonivelizačních vlastností 01.únor 2004 Ne Ne
ČSN EN 14187-4 736169 Zálivky za studena - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva 01.únor 2004 Ne Ne
ČSN EN 14187-5 736169 Zálivky za studena - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti vůči hydrolýze 01.únor 2004 Ne Ne
ČSN EN 14187-6 736169 Zálivky za studena - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření do roztoků chemikálií 01.únor 2004 Ne Ne
ČSN EN 14187-7 736169 Zálivky za studena - Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene 01.únor 2004 Ne Ne
ČSN EN 14187-8 736169 Zálivky za studena - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení umělého stárnutí vlivem ultrafialového záření 01.únor 2004 Ne Ne
ČSN 73 6170 736170 Meranie dynamických charakteristík vozoviek metódou fázových rýchlostí 01.září 1985 Ano Ano
ČSN 73 6171 736171 Stavba cementobetónových krytov vozovek 01.leden 1991 Ne Ano
ČSN 73 6171 736171 Provádění cementobetonových vozovek 01.leden 1977 Ne Ano
ČSN 73 6172 736172 Odběr, měření a zkoušení vzorků z krytu cementobetonové vozovky 01.listopad 1994 Ano Ano
ČSN 73 6172 736172 Odběr a zkoušení vzorků z krytu betonové vozovky 01.duben 1969 Ne Ano
ČSN 736173 736173 Měření délky vývrtu z betonové vozovky 01.duben 1969 Ne Ano
ČSN 73 6174 736174 Stanovení modulu pružnosti a přetvárnosti betonu ze zkoušky v tahu ohybem 01.listopad 1994 Ano Ano
ČSN 73 6175 736175 Měření rovnosti povrchu vozovky latí 01.duben 1969 Ne Ano
ČSN 73 6175 736175 Měření rovnosti povrchu vozovky latí 01.leden 1982 Ne Ne
ČSN 73 6175 736175 Měření nerovnosti povrchů vozovek 01.leden 1996 Ano Ano
ČSN EN 13036-3 736176 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 3: Měření vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky 01.únor 2004 Ano Ne
ČSN 73 6176 736176 Měření rovnosti povrchu vozovky kompenzačním viagrafem 01.duben 1969 Ne Ano
ČSN EN 13036-1 736177 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 1: Měření hloubky makrotextury povrchu vozovky odměrnou metodou 01.červenec 2002 Ano Ano
ČSN EN 13036-4 736177 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Metoda pro měření protismykových vlastností povrchu - Zkouška kyvadlem 01.červen 2005 Ano Ne
ČSN EN 13036-6 736177 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušení metody - Část 6: Měření příčných a podélných profilů v oboru nerovnosti a megatextury - Profilometry 01.leden 2009 Ano Ne
ČSN EN 13036-8 736177 Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 8: Příčný profil - Parametry a metody měření nerovnosti - Měření nerovností latí 01.leden 2009 Ano Ne
ČSN 73 6177 736177 Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek 01.únor 1996 Ano Ano
ČSN 73 6177 736177 Měření protismykových vlastností povrchů vozovek 01.květen 1985 Ne Ne
ČSN 73 6178 736178 Rázová zatěžovací zkouška cementobetonových vozovek 01.leden 1983 Ne Ano
ČSN 73 6178 736178 Rázová zatěžovací zkouška betonových vozovek 01.říjen 1971 Ne Ano
ČSN 73 6180 736180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu 01.září 1976 Ano Ne
ČSN 736180 736180 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu - NÁVRH Ne Ano
ČSN EN 13863-1 736181 Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 13863-1 736181 Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě 01.srpen 2004 Ne Ne
ČSN EN 13863-2 736181 Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami 01.srpen 2004 Ne Ne
ČSN EN 13863-2 736181 Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 13863-3 736181 Cementobetonové kryty - Část 3: Zkušební metody pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu na vývrtech 01.srpen 2005 Ano Ne
ČSN EN 13863-3 736181 Cementobetonové kryty - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky betonové desky 01.červen 2005 Ne Ne
ČSN EN 13863-4 736181 Cementobetonové kryty - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti opotřebení při používání pneumatik s hroty 01.červen 2005 Ano Ne
ČSN 73 6181 736181 Stabilizace zemin cementem 01.srpen 1973 Ne Ano
ČSN EN 13880-1 736182 Zálivky za horka - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení objemové hmotnosti při 25 °C 01.prosinec 2004 Ano Ne
ČSN EN 13880-10 736182 Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování 01.prosinec 2004 Ano Ne
ČSN EN 13880-11 736182 Zálivky za horka - Část 11: Zkušební metoda pro přípravu asfaltových zkušebních těles užívaných pro funkční zkoušku a pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami 01.prosinec 2004 Ano Ne
ČSN EN 13880-12 736182 Zálivky za horka - Část 12: Výroba betonových zkušebních bloků pro zkoušení pevnosti vazby (receptury pro výrobu) 01.prosinec 2004 Ano Ne
ČSN EN 13880-13 736182 Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením 01.prosinec 2004 Ano Ne
ČSN EN 13880-2 736182 Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 °C 01.prosinec 2004 Ano Ne
ČSN EN 13880-3 736182 Zálivky za horka - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace a pružné regenerace (resilience) 01.prosinec 2004 Ano Ne
ČSN EN 13880-4 736182 Zálivky za horka - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti - Změna hodnoty penetrace 01.prosinec 2004 Ano Ne
ČSN EN 13880-5 736182 Zálivky za horka - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti tečení 01.červenec 2005 Ano Ne
ČSN EN 13880-5 736182 Zálivky za horka - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti stékání 01.březen 2005 Ne Ne
ČSN EN 13880-6 736182 Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků ke zkouškám 01.září 2004 Ne Ne
ČSN EN 13880-6 736182 Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků pro zkoušení 01.červenec 2005 Ano Ne
ČSN EN 13880-7 736182 Zálivky za horka - Část 7: Funkční zkoušky zálivek 01.prosinec 2004 Ano Ne
ČSN EN 13880-8 736182 Zálivky za horka - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva 01.prosinec 2004 Ano Ne
ČSN EN 13880-9 736182 Zálivky za horka - Část 9: Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami 01.prosinec 2004 Ano Ne
ČSN 73 6182 736182 Stabilizace popela a popílku cementem 01.říjen 1977 Ne Ano
ČSN EN 14187-1 736183 Zálivky za studena - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení stupně zrání 01.listopad 2004 Ano Ne
ČSN EN 14187-2 736183 Zálivky za studena - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení doby zaschnutí 01.listopad 2004 Ano Ne
ČSN EN 14187-3 736183 Zálivky za studena - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení samonivelačních vlastností 01.listopad 2004 Ano Ne
ČSN EN 14187-4 736183 Zálivky za studena - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti a objemu po ponoření do uhlovodíkového paliva 01.listopad 2004 Ano Ne
ČSN EN 14187-5 736183 Zálivky za studena - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti hydrolýze 01.listopad 2004 Ano Ne
ČSN EN 14187-6 736183 Zálivky za studena - Část 6: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po ponoření do roztoků chemikálií 01.listopad 2004 Ano Ne
ČSN EN 14187-7 736183 Zálivky za studena - Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene 01.listopad 2004 Ano Ne
ČSN EN 14187-8 736183 Zálivky za studena - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení umělého stárnutí vlivem UV záření 01.listopad 2004 Ano Ne
ČSN EN 14187-9 736183 Zálivky za studena - Zkušební metody - Část 9: Funkční zkouška zálivek 01.květen 2007 Ano Ne
ČSN EN 14187-9 736183 Zálivky za studena - Část 9: Zkušební metody pro funkční zkoušky zálivek 01.září 2006 Ne Ne
ČSN 73 6183 736183 Zlepšení soudržných zemin vápnem 01.leden 1970 Ne Ano
ČSN EN 14840 736184 Zálivky a vložky do spár - Zkušební metody pro těsnící profily do spár 01.květen 2007 Ano Ne
ČSN EN 13286-1 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Úvod, všeobecné požadavky a odběr vzorků 01.srpen 2004 Ano Ne
ČSN EN 13286-2 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška 01.listopad 2005 Ano Ne
ČSN EN 13286-2 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní suché objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška 01.únor 2005 Ne Ne
ČSN EN 13286-3 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 3: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační tlak s řízenými parametry 01.duben 2004 Ano Ne
ČSN EN 13286-4 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 4: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační pěch 01.duben 2004 Ano Ne
ČSN EN 13286-40 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 40: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v prostém tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy 01.únor 2004 Ano Ne
ČSN EN 13286-41 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 41: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy 01.únor 2004 Ano Ne
ČSN EN 13286-42 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 42: Zkušební metoda pro stanovení pevnosti v příčném tahu směsí stmelených hydraulickými pojivy 01.únor 2004 Ano Ne
ČSN EN 13286-43 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 43: Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy 01.únor 2004 Ano Ne
ČSN EN 13286-44 736185 Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 44: Zkušební metoda pro stanovení součinitele alfa slinuté vysokopecní strusky 01.leden 2004 Ne Ne
ČSN EN 13286-44 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 44: Zkušební metoda pro stanovení součinitele alfa vysokopecní strusky 01.srpen 2004 Ano Ne
ČSN EN 13286-45 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 45: Zkušební metody pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy 01.srpen 2004 Ne Ne
ČSN EN 13286-45 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 45: Zkušební metoda pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy 01.květen 2005 Ano Ne
ČSN EN 13286-46 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 46: Zkušební metoda pro stanovení součinitele stavu vlhkosti (MCV) 01.srpen 2004 Ano Ne
ČSN EN 13286-47 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání 01.květen 2005 Ano Ne
ČSN EN 13286-47 736185 Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti (CBR), aktuálního indexu únosnosti a lineárního bobtnání 01.září 2004 Ne Ne
ČSN EN 13286-48 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu 01.březen 2006 Ne Ne
ČSN EN 13286-48 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu 01.červen 2006 Ano Ne
ČSN EN 13286-49 736185 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy 01.listopad 2004 Ne Ne
ČSN EN 13286-49 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy 01.květen 2005 Ano Ne
ČSN EN 13286-5 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 5: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Vibrační stůl 01.duben 2005 Ano Ne
ČSN EN 13286-50 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 50: Metoda pro výrobu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy pomocí Proctorova zařízení nebo vibračního stolu 01.červenec 2005 Ne Ne
ČSN EN 13286-50 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 50: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí Proctorova zařízení nebo vibračního stolu 01.prosinec 2005 Ano Ne
ČSN EN 13286-51 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 51: Metoda pro výrobu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy pomocí vibračního pěchu 01.červenec 2005 Ne Ne
ČSN EN 13286-51 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 51: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí vibračního pěchu 01.prosinec 2005 Ano Ne
ČSN EN 13286-52 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 52: Metody pro výrobu zkušebních těles vibrokompresí 01.prosinec 2005 Ano Ne
ČSN EN 13286-52 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 52: Metoda pro výrobu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy vibrokompresí 01.červenec 2005 Ne Ne
ČSN EN 13286-53 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 53: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí osového tlaku 01.prosinec 2005 Ano Ne
ČSN EN 13286-53 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 53: Metoda pro výrobu zkušebních těles směsí stmelených hydraulickými pojivy pomocí axiálního tlaku 01.červenec 2005 Ne Ne
ČSN EN 13286-7 736185 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 7: Zkouška nestmelených směsí cyklickým zatěžováním v triaxiálním přístroji 01.květen 2005 Ano Ne
ČSN EN 13286-7 736185 Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 7: Zkušební metody pro zkoušení opakovaným zatěžováním v triaxiálním přístroji 01.září 2004 Ne Ne
ČSN 73 6187 736187 Silniční podklady z nestmeleného kameniva 01.duben 1964 Ne Ano
OPS 73 6188 736188 Silniční podklad z obalovaného štěrkopísku 01.leden 1969 Ano Ano
ČSN 73 6190 736190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 01.leden 1982 Ano Ano
ČSN 73 6192 736192 Rázová zatěžovací zkouška netuhých vozovek a podloží 01.leden 1989 Ne Ano
ČSN 73 6192 736192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží 01.duben 1996 Ano Ne
ČSN 73 6193 736193 Měření průhybu netuhých vozovek deflektografem 01.srpen 1978 Ne Ano
ČSN 73 6195 736195 Hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek 01.červen 1974 Ne Ne
ČSN 73 6195 736195 Hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek - NÁVRH Ne Ano
ČSN 73 6200 736200 Mostní názvosloví 01.leden 1977 Ano Ano
ČSN 73 6201 736201 Projektování a prostorové uspořádání mostních objektů 01.březen 1980 Ne Ano
ČSN 73 6201 736201 Projektování mostních objektů 01.březen 1995 Ne Ano
ČSN 73 6201 736201 Projektování mostních objektů 01.listopad 2008 Ano Ne
ČSN 73 6202 736202 Jednotný mostní řad. Zatížení a statický výpočet mostů 01.květen 1953 Ne Ne
ČSN EN 1991-2 736203 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 01.srpen 2005 Ano Ne
ČSN EN 1991-2 736203 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 01.duben 2004 Ne Ne
ČSN P ENV 1991-3 736203 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení mostů dopravou 01.květen 1997 Ne Ano
ČSN 73 6203 736203 Zatížení mostů 01.září 1987 Ano Ano
ČSN EN 1993-2 736205 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty 01.únor 2008 Ano Ne
ČSN EN 1993-2 736205 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty 01.květen 2007 Ne Ne
ČSN P ENV 1993-2 736205 Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty 01.červenec 1999 Ne Ano
ČSN 73 6205 736205 Navrhování ocelových mostů 01.duben 1999 Ano Ano
ČSN 73 6205 736205 Navrhování ocelových mostních konstrukcí 01.leden 1987 Ne Ano
ČSN 73 6206 736206 Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí 01.červen 1972 Ano Ano
ČSN 73 6207 736207 Navrhování mostních konstrukcí z předpjatého betonu 01.listopad 1993 Ano Ano
ČSN EN 1992-2 736208 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady 01.červen 2007 Ano Ne
ČSN P ENV 1992-2 736208 Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty 01.prosinec 1998 Ne Ano
ČSN 73 6209 736209 Zatěžovací zkoušky mostů 01.červenec 1980 Ne Ne
ČSN 73 6209 736209 Zatěžovací zkoušky mostů 01.březen 1996 Ano Ano
ČSN EN 1994-2 736210 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty 01.březen 2007 Ano Ne
ČSN EN 1994-2 736210 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla - Pravidla pro mosty 01.červenec 2006 Ne Ne
ČSN EN 1995-2 736212 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty 01.leden 2007 Ano Ne
ČSN EN 1995-2 736212 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty 01.červen 2005 Ne Ne
ČSN P ENV 1995-2 736212 Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty 01.prosinec 1998 Ne Ano
ČSN 73 6212 736212 Navrhování dřevěných mostních konstrukcí 01.listopad 1995 Ano Ano
ČSN 73 6213 736213 Navrhování zděných mostních konstrukcí 01.únor 1995 Ano Ano
ČSN 73 6220 736220 Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací 01.říjen 1996 Ano Ne
ČSN 73 6221 736221 Prohlídky mostů pozemních komunikací 01.srpen 1996 Ano Ne
ČSN 73 6223 736223 Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi železničních drah 01.prosinec 1995 Ano Ano
ČSN 73 6242 736242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací 01.duben 1995 Ano Ano
ON 73 6242 736242 Navrhování vozovek na silničních a dálničních mostech 01.duben 1982 Ne Ano
ON 73 6243 736243 Provádění vozovek na silničních a dálničních mostech 01.duben 1982 Ne Ano
ČSN 73 6244 736244 Přechody mostů pozemních komunikací 01.červenec 1999 Ano Ano
ČSN 73 6266 736266 Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace 01.červen 1996 Ano Ne
ČSN EN 1337-1 736270 Stavební ložiska - Část 1: Všeobecná pravidla navrhování 01.březen 2002 Ano Ano
ČSN EN 1337-10 736270 Stavební ložiska - Část 10: Prohlídka a údržba 01.listopad 2004 Ano Ne
ČSN EN 1337-10 736270 Stavební ložiska - Část 10: Kontrola a údržba 01.duben 2004 Ne Ne
ČSN EN 1337-11 736270 Stavební ložiska - Část 11: Doprava, skladování a osazování 01.duben 1999 Ano Ano
ČSN EN 1337-2 736270 Stavební ložiska - Část 2: Kluzné prvky 01.květen 2002 Ne Ano
ČSN EN 1337-2 736270 Stavební ložiska - Část 2: Kluzné prvky 01.červenec 2005 Ano Ne
ČSN EN 1337-2 736270 Stavební ložiska - Část 2: Kluzné prvky 01.listopad 2004 Ne Ne
ČSN EN 1337-3 736270 Stavební ložiska - Část 3: Elastomerová ložiska 01.leden 2006 Ano Ne
ČSN EN 1337-4 736270 Stavební ložiska - Část 4: Válcová ložiska 01.červenec 2005 Ano Ne
ČSN EN 1337-4 736270 Stavební ložiska - Část 4: Válcová ložiska 01.listopad 2004 Ne Ne
ČSN EN 1337-5 736270 Stavební ložiska - Část 5: Hrncová ložiska 01.leden 2006 Ano Ne
ČSN EN 1337-6 736270 Stavební ložiska - Část 6: Vahadlová ložiska 01.červenec 2005 Ano Ne
ČSN EN 1337-6 736270 Stavební ložiska - Část 6: Vahadlová ložiska 01.listopad 2004 Ne Ne
ČSN EN 1337-7 736270 Stavební ložiska - Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska 01.květen 2002 Ne Ano
ČSN EN 1337-7 736270 Stavební ložiska - Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska 01.červenec 2005 Ano Ne
ČSN EN 1337-7 736270 Stavební ložiska - Část 7: PTFE kalotová a PTFE cylindrická ložiska 01.listopad 2004 Ne Ne
ČSN EN 1337-8 736270 Stavební ložiska - Část 8: Vodící ložiska a konstrukce 01.květen 2008 Ano Ne
ČSN EN 1337-9 736270 Stavební ložiska - Část 9: Ochrana 01.duben 1999 Ano Ano
ČSN 73 6292 736292 Ocelové transportní mosty uzavřené. Konstrukční směrnice 01.říjen 1961 Ne Ano
ČSN 73 6301 736301 Projektování železničních drah 01.duben 1998 Ano Ano
ČSN 73 6301 736301 Projektování celostátních drah normálního rozchodu 01.březen 1968 Ne Ano
ON 73 6306 736306 Názvosloví železničního spodku a svršku 01.červenec 1978 Ano Ano
ČSN 73 6310 736310 Navrhování železničních stanic 01.září 1996 Ano Ano
ČSN 73 6320 736320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu 01.červenec 1997 Ano Ano
ČSN EN 15528 736330 Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly 01.listopad 2008 Ano Ne
ON 73 6334 736334 Oplocení a zábradlí na celostátních dráhách 01.leden 1980 Ano Ano
ČSN EN 15461 736340 Železniční aplikace - Emise hluku - Charakterizace dynamických vlastností úseků koleje pro měření hluku při průjezdech 01.říjen 2008 Ano Ne
ČSN EN 13803-2 736350 Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej rozchodu 1435 mm a širšího - Část 2: Výhybky a výhybkové konstrukce a porovnatelné situace návrhu polohy koleje s náhlou změnou křivosti 01.září 2007 Ano Ne
ČSN EN 14969 736358 Železniční aplikace - Kolej - Kvalifikace zhotovitelů traťových prací 01.březen 2007 Ano Ne
ČSN EN 13848-1 736359 Železniční aplikace - Kolej - Geometrická kvalita koleje - Část 1: Popis geometrie koleje 01.září 2005 Ne Ne
ČSN EN 13848-1 736359 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 1: Popis geometrie koleje 01.květen 2008 Ano Ne
ČSN EN 13848-2 736359 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 2: Měřicí systémy - Měřicí vozy 01.leden 2007 Ano Ne
ČSN EN 13848-5 736359 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hladiny kvality geometrie 01.listopad 2008 Ano Ne
ČSN 73 6360-1 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování 01.listopad 2008 Ano Ne
ČSN 73 6360-1 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování 01.srpen 1997 Ne Ano
ČSN 73 6360-2 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 01.srpen 1997 Ne Ano
ČSN 73 6360-2 736360 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 01.březen 2007 Ano Ne
ČSN EN 13674-1 736361 Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší 01.únor 2008 Ne Ne
ČSN EN 13674-1 736361 Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice 46 kg/m a těžší 01.duben 2005 Ne Ne
ČSN EN 13674-1+A1 736361 Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší 01.červenec 2008 Ano Ne
ČSN EN 13674-2 736361 Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 2: Kolejnice pro výhybky a výhybkové konstrukce používané s Vignolovými železničními kolejnicemi o hmotnosti 46 kg/m a větší 01.duben 2007 Ano Ne
ČSN EN 13674-3 736361 Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 3: Přídržné kolejnice 01.únor 2007 Ano Ne
ČSN EN 13674-4 736361 Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m 01.říjen 2006 Ano Ne
ON 73 6361 736361 Železniční svršek rozchodu 1435 mm, stálé koleje 01.leden 1965 Ne Ano
ČSN EN 14730-1 736362 Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 1: Schvalování svařovacích procesů 01.únor 2007 Ano Ne
ČSN EN 14730-2 736362 Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 2: Kvalifikace svářečů pro aluminotermické svařování, způsobilost zhotovitelů a přejímka svarů 01.únor 2007 Ano Ne
ČSN EN 14811 736363 Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice pro zvláštní účely - Žlábkové kolejnice a související konstrukční profily 01.únor 2007 Ano Ne
ČSN EN 13230-1 736365 Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Všeobecné požadavky 01.srpen 2004 Ano Ne
ČSN EN 13230-1 736365 Železniční aplikace - Trať - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Všeobecné požadavky 01.červenec 2003 Ne Ne
ČSN EN 13230-2 736365 Železniční aplikace - Trať - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předepjaté monoblokové pražce 01.červenec 2003 Ne Ne
ČSN EN 13230-2 736365 Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce 01.srpen 2004 Ano Ne
ČSN EN 13230-3 736365 Železniční aplikace - Trať - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvojité železobetonové pražce 01.červenec 2003 Ne Ne
ČSN EN 13230-3 736365 Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce 01.srpen 2004 Ano Ne
ČSN EN 13230-4 736365 Železniční aplikace - Trať - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předepjaté pražce pro výhybky a křižovatky 01.červenec 2003 Ne Ne
ČSN EN 13230-4 736365 Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce 01.srpen 2004 Ano Ne
ČSN EN 13230-5 736365 Železniční aplikace - Trať - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky 01.červenec 2003 Ne Ne
ČSN EN 13230-5 736365 Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky 01.srpen 2004 Ano Ne
ČSN EN 13481-1 736370 Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 1: Definice 01.únor 2003 Ne Ano
ČSN EN 13481-1+A1 736370 Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 1: Definice 01.prosinec 2007 Ano Ne
ČSN EN 13481-2 736370 Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce 01.únor 2003 Ne Ano
ČSN EN 13481-2+A1 736370 Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce 01.prosinec 2007 Ano Ne
ČSN EN 13481-3 736370 Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce 01.únor 2003 Ne Ano
ČSN EN 13481-3+A1 736370 Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce 01.prosinec 2007 Ano Ne
ČSN EN 13481-4 736370 Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce 01.duben 2003 Ne Ano
ČSN EN 13481-4+A1 736370 Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce 01.prosinec 2007 Ano Ne
ČSN EN 13481-5 736370 Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu 01.duben 2003 Ne Ano
ČSN EN 13481-5+A1 736370 Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu 01.prosinec 2007 Ano Ne
ČSN EN 13481-7 736370 Železniční aplikace - Trať - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky, výhybkové konstrukce a přídržné kolejnice 01.květen 2004 Ano Ne
ČSN EN 13481-8 736370 Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 8: Systémy upevnění kolejí pro vysoká nápravová zatížení 01.říjen 2006 Ano Ne
ČSN EN 13232-1 736371 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 1: Definice 01.říjen 2004 Ano Ne
ČSN EN 13232-2 736371 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na návrh geometrie 01.duben 2004 Ne Ne
ČSN EN 13232-2 736371 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání 01.červen 2008 Ano Ne
ČSN EN 13232-3 736371 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice 01.duben 2004 Ne Ne
ČSN EN 13232-3 736371 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice 01.červen 2008 Ano Ne
ČSN EN 13232-4 736371 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Ovládání, zapevnění a kontrola polohy 01.červenec 2006 Ano Ne
ČSN EN 13232-5 736371 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny 01.červenec 2006 Ano Ne
ČSN EN 13232-6 736371 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky 01.srpen 2006 Ano Ne
ČSN EN 13232-7 736371 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi 01.listopad 2006 Ano Ne
ČSN EN 13232-8 736371 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační zařízení 01.říjen 2007 Ano Ne
ČSN EN 13232-9 736371 Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka 01.únor 2007 Ano Ne
ČSN EN 13231-1 736374 Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 1: Práce na koleji s kolejovým ložem 01.prosinec 2006 Ne Ne
ČSN EN 13231-1 736374 Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 1: Práce v koleji s kolejovým ložem 01.květen 2008 Ano Ne
ČSN EN 13231-2 736374 Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 2: Práce na výhybkách a výhybkových konstrukcích s kolejovým ložem 01.prosinec 2006 Ne Ne
ČSN EN 13231-2 736374 Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 2: Práce ve výhybkách a výhybkových konstrukcích s kolejovým ložem 01.květen 2008 Ano Ne
ČSN EN 13231-3 736374 Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 3: Přejímka broušení, frézování a hoblování kolejnic v koleji 01.prosinec 2006 Ano Ne
ČSN EN 13146-1 736375 Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice 01.červenec 2003 Ne Ne
ČSN EN 13146-1 736375 Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice 01.leden 2004 Ano Ne
ČSN EN 13146-2 736375 Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti zkroucení 01.červenec 2003 Ne Ne
ČSN EN 13146-2 736375 Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti pootočení 01.leden 2004 Ano Ne
ČSN EN 13146-3 736375 Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení 01.červenec 2003 Ne Ne
ČSN EN 13146-3 736375 Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení 01.leden 2004 Ano Ne
ČSN EN 13146-4 736375 Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatížení 01.leden 2004 Ano Ne
ČSN EN 13146-4 736375 Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatížení 01.červenec 2003 Ne Ne
ČSN EN 13146-5 736375 Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu 01.červenec 2003 Ne Ne
ČSN EN 13146-5 736375 Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu 01.leden 2004 Ano Ne
ČSN EN 13146-6 736375 Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv extrémních okolních podmínek 01.únor 2003 Ne Ano
ČSN EN 13146-6 736375 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv nepříznivých vnějších podmínek 01.prosinec 2007 Ano Ne
ČSN EN 13146-7 736375 Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly 01.prosinec 2007 Ano Ne
ČSN EN 13146-7 736375 Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení upínací síly 01.červen 2003 Ne Ano
ČSN EN 13146-8 736375 Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 8: Provozní ověřování 01.září 2003 Ano Ano
ČSN EN 14587-1 736376 Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 1: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn a R350HT svařované ve stabilní svařovně 01.únor 2008 Ano Ne
ČSN 73 6380 736380 Železniční přejezdy a přechody 01.březen 1993 Ne Ano
ČSN 73 6380 736380 Železniční přejezdy a přechody 01.květen 2004 Ano Ne
ČSN 73 6405 736405 Projektování tramvajových tratí 01.červen 1977 Ne Ano
ČSN 73 6405 736405 Projektování tramvajových tratí 01.září 1996 Ano Ne
ČSN 73 6412 736412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí 01.červenec 1995 Ano Ano
ČSN 73 6413 736413 Zajištění geometrické polohy koleje tramvajových tratí 01.září 1996 Ano Ne
ČSN 73 6425 736425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky 01.leden 1996 Ne Ano
ČSN 73 6425-1 736425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek 01.červen 2007 Ano Ne
ON 73 6425 736425 Zastávky městské hromadné dopravy 01.srpen 1978 Ne Ano
ČSN 73 6430 736430 Geometrické uspořádání kolejí metra. Kolejový svršek metra 01.únor 1997 Ano Ano
ČSN 73 6500 736500 Počet účinků vln na stavby na vodních tocích a nádržích 01.březen 1982 Ne Ano
ČSN 73 6503 736503 Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem 01.červenec 1981 Ano Ano
ČSN 73 6506 736506 Zatížení vodohospodářských staveb ledem - NÁVRH Ne Ano
ČSN 73 6506 736506 Zatížení vodohospodářských staveb ledem 01.září 1972 Ano Ne
ČSN 73 6510 736510 Vodní hospodářství. Základní vodohospodářské názvosloví 01.červenec 1985 Ne Ano
ČSN 73 6511 736511 Názvosloví v hydrologii 01.červenec 1977 Ne Ano
ČSN 73 6512 736512 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Vodní toky 01.leden 1985 Ne Ano
ČSN 73 6514 736514 Názvosloví a značky ve vodním hospodářství. Vodní cesty 01.březen 1966 Ne Ano
ČSN 73 6515 736515 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Vodní nádrže a zdrže 01.leden 1985 Ne Ano
ČSN 73 6516 736516 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Přehrady 01.leden 1985 Ne Ano
ČSN 73 6517 736517 Názvosloví a značky ve vodním hospodářství. Využití vodní energie 01.červenec 1966 Ne Ano
ČSN 73 6521 736521 Vodní hospodářství. Názvosloví vodárenství 01.červenec 1984 Ne Ano
ČSN 73 6522 736522 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie kanalizácií 01.červenec 1984 Ne Ano
ČSN 73 6524 736524 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrotechniky. Funkční objekty a zařízení hydrotechnických staveb 01.leden 1987 Ano Ano
ČSN 73 6530 736530 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrologie 01.leden 1985 Ano Ano
ČSN 73 6532 736532 Vodní hospodářství. Názvosloví hydrogeologie 01.červenec 1984 Ano Ano
ČSN 73 6561 736561 Hydrologické údaje podzemních vod 01.březen 1987 Ano Ano
ON 73 6572 736572 Stanovenie merných kriviek prietokov vybudovaných meracích žĺabov - OBOROVÁ NORMA 01.leden 1987 Ne Ano
ČSN 73 6602 736602 Veřejné a domovní studny 01.březen 1978 Ne Ano
ČSN 73 6611 736611 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia 01.srpen 1984 Ne Ne
ČSN 73 6612 736612 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí - NÁVRH Ne Ano
ČSN 73 6614 736614 Zkoušky zdrojů podzemní vody 01.červenec 1985 Ano Ano
ČSN 73 6615 736615 Jímání podzemní vody 01.květen 1981 Ano Ano
ČSN 73 66202 736620 Vodovodné potrubia 01.leden 1980 Ne Ano
OIV 73 6621 736621 Orientačné tabul'ky vodovodov 01.říjen 1968 Ano Ano
ČSN 73 6622 736622 Požární vodovody 01.leden 1963 Ne Ano
ČSN 73 6639 736639 Zdroje požární vody 01.červenec 1961 Ne Ano
ČSN 73 6649 736649 Vodovodní a kanalizační podchody pod drahou a silničními komunikacemi 01.červenec 1968 Ne Ano
ČSN 73 6650 736650 Vodojemy 01.červenec 1986 Ano Ano
ČSN 73 6655 736655 Výpočet vnútorných vodovodov 01.duben 1987 Ne Ano
ČSN 73 6655 736655 Výpočet vnitřních vodovodů 01.leden 1970 Ne Ano
ČSN EN 806-1 736660 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně 01.srpen 2002 Ano Ano
ČSN 73 6660 736660 Vnitřní vodovody 01.červenec 1985 Ano Ano
ČSN 73 6670 736670 Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů 01.leden 1995 Ano Ano
ČSN 73 6701 736701 Stokové siete a kanalizačné prípojky 01.květen 1984 Ne Ne
ČSN 73 6707 736707 Městské čistírny odpadních vod 01.duben 1984 Ne Ano
ČSN 73 6708 736708 Domovní čistírny odpadních vod 01.únor 1979 Ne Ano
ČSN 73 6709 736709 Kanalizace a čistírny odpadních vod ze zdravotnických zařízení 01.květen 1987 Ne Ano
ČSN 73 6713 736713 Dažďové vpusty 01.říjen 1982 Ne Ano
ČSN 73 6713 736713 Uličné vpusty 01.leden 1968 Ne Ano
ČSN 73 6714 736714 Tvary a rozmery stôk 01.říjen 1982 Ne Ne
ČSN 73 6716 736716 Skúšanie vodotesnosti stôk 01.leden 1989 Ne Ne
ČSN 73 6730 736730 Utesňovanie liatinového potrubia vnútornej kanalizácie 01.srpen 1988 Ano Ano
ČSN 73 6760 736760 Vnitřní kanalizace 01.červenec 1995 Ne Ano
ČSN 73 6760 736760 Vnútorná kanalizácia 01.červenec 1984 Ne Ano
ČSN 73 6781 736781 Žumpy 01.září 1984 Ne Ne
ČSN 73 6801 736801 Měření vodních stavů. Všeobecné zásady 01.červenec 1985 Ne Ano
ČSN 73 6802 736802 Měření oprůtoků. Všeobecné zásady 01.červenec 1985 Ne Ano
ČSN 73 6805 736805 Hydrologické údaje povrchových vod 01.duben 1977 Ne Ano
ČSN 73 6814 736814 Navrhování přehrad. Hlavní parametry a vybavení 01.duben 1973 Ne Ano
ČSN 73 6815 736815 Vodohospodářská řešení vodních nádrží 01.červenec 1987 Ne Ano
ČSN 73 6816 736816 Stupně ve dně koryt vodních toků a pevné jezy 01.březen 1979 Ne Ano
ČSN 73 6820 736820 Úpravy vodních toků 01.říjen 1974 Ne Ano
ČSN 73 6822 736822 Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky 01.říjen 1982 Ne Ano
ČSN 73 6823 736823 Úpravy vodních toků s malým povodím 01.leden 1984 Ne Ano
ČSN 73 6824 736824 Malé vodní nádrže 01.květen 1979 Ne Ano
ON 73 6825 736825 Provoz a údržba vodních toků 01.září 1966 Ano Ano
ČSN 73 6850 736850 Sypané přehradní hráze 01.duben 1977 Ne Ano
ČSN 73 6851 736851 Asfaltobetonové konstrukce hydrotechnických staveb. Názvosloví a základní ustanovení 01.červen 1981 Ano Ano
ČSN 73 6852 736852 Asfaltobetonové plášťové těsnění 01.červen 1981 Ano Ano
ČSN 73 6881 736881 Malé vodní elektrárny. Základní požadavky 01.leden 1986 Ano Ano
ON 736949 736949 Odvodnění železničních tratí a stanic 01.leden 1983 Ano Ano
ČSN 73 6961 736961 Křížení a souběhy melioračních zařízení s komunikacemi a vedeními 01.září 1984 Ne Ano
ČSN EN 1317-1 737001 Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody 01.květen 1999 Ano Ano
ČSN EN 1317-2 737001 Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 01.květen 1999 Ano Ano
ČSN EN 1317-3 737001 Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 01.srpen 2001 Ano Ano
ČSN EN 1317-5 737001 Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla 01.červenec 2008 Ne Ne
ČSN EN 1317-5 737001 Silniční záchytná bezpečnostní zařízení - Část 5: Trvanlivost a prokázání shody 01.říjen 2007 Ne Ne
ČSN EN 1317-5+A1 737001 Silniční záchytné systémy - Část 5: Požadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla 01.prosinec 2008 Ano Ne
ČSN P ENV 1317-4 737001 Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 01.březen 2003 Ano Ano
ČSN EN 1436 737010 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení 01.srpen 1998 Ne Ano
ČSN EN 1436 737010 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení 01.březen 2008 Ano Ne
ČSN EN 1423 737011 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi 01.listopad 1998 Ano Ano
ČSN EN 1424 737012 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Premixová balotina 01.listopad 1998 Ano Ano
ČSN EN 1790 737013 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Předem připravené vodorovné dopravní značení 01.duben 1999 Ano Ano
ČSN EN 1871 737014 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Fyzikální vlastnosti 01.květen 2001 Ano Ano
ČSN EN 1824 737015 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích 01.červen 1999 Ano Ano
ČSN EN 12802 737017 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Laboratorní metody pro identifikaci 01.květen 2001 Ano Ano
ČSN EN 1463-1 737018 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky 01.srpen 1998 Ano Ano
ČSN EN 1463-2 737018 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 2: Zkoušení na zkušebních úsecích 01.květen 2001 Ano Ano
ČSN P ENV 13459-1 737019 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Řízení jakosti - Část 1: Odběr vzorků ze zásob a zkoušení 01.leden 2001 Ano Ano
ČSN P ENV 13459-2 737019 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Řízení jakosti - Část 2: Směrnice pro přípravu plánů jakosti pro pokládku materiálů 01.leden 2001 Ano Ano
ČSN P ENV 13459-3 737019 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Řízení jakosti - Část 3: Funkční charakteristiky v provozu 01.leden 2001 Ano Ano
ČSN EN 13212 737020 Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Požadavky na řízení výroby u výrobce 01.červenec 2002 Ano Ano
ČSN EN 13197 737021 Vodorovné dopravní značení - Simulátory opotřebení 01.květen 2002 Ano Ano
ČSN EN 12899-1 737030 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky 01.červen 2008 Ne Ne
ČSN EN 12899-1 737030 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN EN 12899-1 737030 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky 01.listopad 2008 Ano Ne
ČSN EN 12899-2 737030 Stálé svislé dopravní značení - Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky 01.listopad 2008 Ano Ne
ČSN EN 12899-2 737030 Stálé svislé dopravní značení - Část 2: Prosvětlené dopravní majáčky 01.červen 2008 Ne Ne
ČSN EN 12899-3 737030 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky 01.listopad 2008 Ano Ne
ČSN EN 12899-3 737030 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky 01.červen 2008 Ne Ne
ČSN EN 12899-4 737030 Stálé svislé dopravní značení - Část 4: Systém řízení výroby 01.listopad 2008 Ano Ne
ČSN EN 12899-4 737030 Stálé svislé dopravní značení - Část 4: Systém řízení výroby 01.červen 2008 Ne Ne
ČSN EN 12899-5 737030 Stálé svislé dopravní značení - Část 5: Počáteční zkouška typu 01.červen 2008 Ne Ne
ČSN EN 12899-5 737030 Stálé svislé dopravní značení - Část 5: Počáteční zkouška typu 01.listopad 2008 Ano Ne
ČSN EN 13422 737031 Svislé dopravní značení - Přenosná pružná výstražná zařízení a zařízení pro vedení dopravy - Přenosná dopravní značení - Kužele a válce 01.červen 2005 Ne Ne
ČSN EN 13422 737031 Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce 01.leden 2006 Ano Ne
ČSN EN 12966-1 737033 Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 1: Norma výrobku 01.květen 2007 Ano Ne
ČSN EN 12966-1 737033 Svislé dopravní značky - Dopravní značky s proměnnými symboly - Část 1: Norma výrobku 01.listopad 2005 Ne Ne
ČSN EN 12966-2 737033 Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 2: Počáteční zkoušky typu 01.květen 2007 Ano Ne
ČSN EN 12966-2 737033 Svislé dopravní značky - Dopravní značky s proměnnými symboly - Část 2: Počáteční zkouška typu 01.listopad 2005 Ne Ne
ČSN EN 12966-3 737033 Svislé dopravní značky - Dopravní značky s proměnnými symboly - Část 3: Řízení výroby u výrobce 01.listopad 2005 Ne Ne
ČSN EN 12966-3 737033 Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 3: Řízení výroby (u výrobce) 01.květen 2007 Ano Ne
ČSN EN 12675 737041 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky 01.září 2002 Ne Ne
ČSN EN 12675 737041 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky 01.červen 2003 Ano Ano
ČSN EN 12368 737042 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Návěstidla 01.listopad 2001 Ne Ano
ČSN EN 12368 737042 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla 01.říjen 2007 Ano Ne
ČSN EN 12368 737042 Řízení dopravy - Signální návěstidla a sloupky 01.listopad 2006 Ne Ne
ČSN EN 12352 737043 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Varovná bezpečnostní světla 01.listopad 2001 Ne Ano
ČSN EN 12352 737043 Řízení dopravy - Varovné lampy - Výstražná a bezpečnostní světla 01.listopad 2006 Ne Ne
ČSN EN 12352 737043 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla 01.říjen 2007 Ano Ne
ČSN P ENV 13563 737044 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a příslušenství - Detektory vozidel 01.listopad 2001 Ano Ano
ČSN EN 1793-1 737060 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou 01.říjen 1998 Ano Ano
ČSN EN 1793-2 737060 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Určení vzduchové neprůzvučnosti laboratorní metodou 01.říjen 1998 Ano Ano
ČSN EN 1793-3 737060 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu 01.říjen 1998 Ano Ano
ČSN P CEN/TS 1793-4 737060 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnot difrakce in situ 01.květen 2005 Ano Ne
ČSN P CEN/TS 1793-5 737060 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Určení zvukové odrazivosti a vzduchové neprůzvučnosti in situ 01.září 2004 Ano Ne
ČSN EN 1794-1 737061 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu 01.srpen 2004 Ano Ne
ČSN EN 1794-1 737061 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu 01.září 1999 Ne Ano
ČSN EN 1794-1 737061 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu 01.leden 2004 Ne Ne
ČSN EN 1794-2 737061 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí 01.září 1999 Ne Ano
ČSN EN 1794-2 737061 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí 01.srpen 2004 Ano Ne
ČSN EN 1794-2 737061 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí 01.leden 2004 Ne Ne
ČSN EN 14389-1 737062 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 1: Akustické vlastnosti 01.červenec 2008 Ano Ne
ČSN EN 14389-2 737062 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy hodnocení dlouhodobé účinnosti - Část 2: Neakustické vlastnosti 01.červenec 2005 Ano Ne
ČSN EN 14389-2 737062 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Postupy pro hodnocení funkce po dobu životnosti - Část 2: Neakustické vlastnosti 01.duben 2005 Ne Ne
ČSN EN 14388 737063 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace 01.červenec 2006 Ano Ne
ČSN EN 14388 737063 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Specifikace 01.únor 2006 Ne Ne
ČSN EN 12676-1 737070 Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky 01.květen 2001 Ano Ano
ČSN EN 12676-2 737070 Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 2: Zkušební metody 01.květen 2001 Ano Ano
ČSN EN 12414 737080 Zařízení ke kontrole parkování vozidel - Automaty pro platbu a výdej parkovacích lístků - Technické a funkční požadavky 01.listopad 2000 Ano Ano
ČSN EN 12767 737085 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci - Požadavky a zkušební metody 01.červen 2001 Ne Ano
ČSN EN 12767 737085 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci - Požadavky, klasifikace a zkušební metody 01.květen 2008 Ano Ne
ČSN 73 7501 737501 Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení 01.únor 1993 Ano Ano
ČSN 73 7503 737503 Projektování a stavba tunelů městských drah 01.květen 1997 Ano Ano
ČSN 73 7505 737505 Kolektory a technické chodby pre združené trasy podzemných vedení 01.srpen 1988 Ne Ano
ČSN 73 7505 737505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 01.červenec 1994 Ano Ano
ČSN 73 7507 737507 Projektovanie tunelov na cestných komunikáciach 01.březen 1994 Ne Ano
ČSN 73 7507 737507 Projektování tunelů pozemních komunikací 01.září 1999 Ne Ano
ČSN 73 7507 737507 Projektování tunelů pozemních komunikací 01.únor 2006 Ano Ne
ČSN 73 7507 ed. A 737507 Projektování tunelů pozemních komunikací 01.leden 2008 Ano Ne
ČSN 73 7508 737508 Železniční tunely 01.říjen 2002 Ano Ano
ČSN 73 7509 737509 Průjezdný průřez metra 01.květen 1996 Ano Ne
ČSN 73 8000 738000 Stavební a silniční stroje. Názvosloví 01.říjen 1978 Ano Ano
ON 73 8000 738000 Názvosloví stavebních a silničních strojů 01.září 1966 Ne Ano
ČSN 73 8101 738101 Lešení. Společná ustanovení 01.březen 1983 Ne Ano
ČSN 73 8101 738101 Lešení - Společná ustanovení 01.květen 2005 Ano Ne
ČSN 73 8101 738101 Lešení 01.březen 1975 Ne Ano
ČSN 73 8102 738102 Pojízdná a volně stojící lešení 01.duben 1979 Ano Ano
ČSN 73 8105 738105 Dřevěná lešení 01.červenec 1972 Ne Ano
ČSN 73 8105 738105 Dřevěná lešení 01.březen 1983 Ne Ano
ČSN 73 8106 738106 Ochranné a záchytné konstrukce 01.březen 1983 Ano Ano
ČSN 73 8106 738106 Ochranné a záchytné konstrukce 01.leden 1974 Ne Ano
ČSN 73 8107 738107 Trubková lešení 01.květen 2005 Ano Ne
ČSN 73 8107 738107 Trubková lešení 01.březen 1983 Ne Ano
ČSN EN 12812 738108 Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh 01.leden 2005 Ano Ne
ČSN 73 8108 738108 Podpěrná lešení 01.srpen 1987 Ne Ano
ČSN EN 74 738109 Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení z ocelových trubek. Požadavky, zkoušky 01.leden 1994 Ne Ano
ČSN EN 74-1 738109 Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 1: Spojky trubek - Požadavky a zkušební postupy 01.červen 2006 Ano Ne
ČSN EN 74-3 738109 Spojky, středicí trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení - Část 3: Ploché nánožky a středicí trny - Požadavky a zkušební postupy 01.prosinec 2007 Ano Ne
ČSN EN 39 738110 Ocelové trubky pro pracovní lešení.Požadavky,zkoušky 01.únor 1994 Ne Ano
ČSN 73 8110 738110 Ocelové trubky pro podpěrná a pracovní lešení. Požadavky, zkoušky 01.duben 1995 Ne Ano
ČSN EN 12810-1 738111 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky 01.září 2004 Ano Ne
ČSN EN 12810-2 738111 Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce 01.září 2004 Ano Ne
ČSN 73 8111 738111 Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky 01.říjen 1994 Ne Ano
ČSN EN 1004 738112 Pojízdná pracovní dílcová lešení - Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost 01.září 2005 Ano Ne
ČSN 73 8112 738112 Pojízdná pracovní dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky 01.červen 1995 Ne Ano
ČSN EN 1298 738113 Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání 01.duben 1997 Ano Ano
ČSN EN 1263-1 738114 Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody 01.srpen 1998 Ne Ano
ČSN EN 1263-1 738114 Záchytné sítě - Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody 01.duben 2003 Ano Ano
ČSN EN 1263-2 738114 Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí 01.srpen 1999 Ne Ano
ČSN EN 1263-2 738114 Záchytné sítě - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných sítí 01.srpen 2003 Ano Ano
ČSN EN 1065 738115 Seřiditelné výsuvné ocelové stojky - Základní požadavky, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami 01.listopad 1999 Ano Ano
ČSN 73 8120 738120 Stavební plošinové výtahy 01.březen 1987 Ano Ano
ČSN 73 8120 738120 Stavební plošinové výtahy 01.duben 1976 Ne Ano
ČSN EN 13331-1 738121 Pažicí systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky 01.listopad 2003 Ano Ano
ČSN EN 13331-1 738121 Systémy pro výkopové pažení - Část 1: Požadavky na výrobky 01.srpen 2003 Ne Ne
ČSN EN 13331-2 738121 Systémy pro výkopové pažení - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou 01.srpen 2003 Ne Ne
ČSN EN 13331-2 738121 Pažicí systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou 01.listopad 2003 Ano Ano
ČSN EN 13377 738122 Průmyslově vyráběné dřevěné podpěrné nosníky - Požadavky, klasifikace a posuzování 01.listopad 2003 Ano Ano
ČSN EN 13377 738122 Průmyslově vyráběné dřevěné bednicí nosníky - Požadavky, rozdělení a posuzování 01.srpen 2003 Ne Ne
ČSN EN 12811-1 738123 Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh 01.září 2004 Ano Ne
ČSN EN 12811-2 738123 Dočasné stavební konstrukce - Část 2: Informace o materiálech 01.listopad 2004 Ano Ne
ČSN EN 12811-3 738123 Pomocné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky 01.srpen 2003 Ne Ne
ČSN EN 12811-3 738123 Dočasné stavební konstrukce - Část 3: Zatěžovací zkoušky 01.prosinec 2003 Ano Ano
ČSN EN 12813 738124 Dočasné stavební konstrukce - Podpěrné dílcové věže - Zvláštní postupy při navrhování 01.leden 2005 Ano Ne
ČSN EN 13374 738125 Systémy dočasné ochrany volného okraje - Specifikace výrobku, zkušební metody 01.únor 2005 Ano Ne
ČSN EN 14653-1 738126 Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 1: Požadavky na výrobky 01.leden 2006 Ano Ne
ČSN EN 14653-2 738126 Ručně ovládané hydraulické rozpěrné systémy pro výkopy - Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou 01.leden 2006 Ano Ne
ČSN P CEN/TR 15563 738127 Dočasné stavební konstrukce - Doporučení pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 01.červen 2008 Ano Ne
ČSN 73 8401 738401 Míchačky na betonovou směs 01.leden 1970 Ne Ano
ČSN 73 8430 738430 Vibrátory ponorné a příložné 01.červen 1977 Ne Ano
ČSN 73 8510 738510 Motorové statické válce s hladkými ocelovými běhouny 01.červenec 1969 Ne Ano
ČSN EN 13321-1 738511 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytový a domovní elektronický systém - Část 1: Požadavky na výrobky a systém 01.září 2006 Ano Ne
ČSN EN 13321-2 738511 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Elektronické systémy pro byty a budovy - Část 2: Komunikace KNXnet/IP 01.duben 2007 Ano Ne
ČSN EN ISO 16484-2 738521 Automatizační a řídicí systémy budov - Část 2: Hardware 01.březen 2005 Ano Ne
ČSN EN ISO 16484-3 738521 Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Funkce 01.březen 2006 Ano Ne
ČSN EN ISO 16484-5 738521 Automatizační a řídicí systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol 01.srpen 2004 Ne Ne
ČSN EN ISO 16484-5 738521 Automatizační a řídicí systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol 01.září 2008 Ano Ne
ČSN EN ISO 16484-6 738521 Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat 01.červenec 2006 Ano Ne
ČSN EN 14908-1 738525 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 1: Vrstvy protokolu 01.červen 2006 Ano Ne
ČSN EN 14908-2 738525 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 2: Komunikace po kroucené dvojlince 01.květen 2006 Ano Ne
ČSN EN 14908-3 738525 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídící síťový protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení 01.červen 2007 Ano Ne
ČSN EN 14908-4 738525 Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídící síťový protokol - Část 4: Komunikace IP 01.červen 2007 Ano Ne
ČSN CEN/TS 15231 738530 Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Mapování mezi Lonworks a BACnet 01.únor 2007 Ano Ne
ČSN EN 15232 738532 Energetická náročnost budov - Vliv automatizace, řízení a správy budov 01.únor 2008 Ano Ne
ČSN CEN/TS 15379 738535 Správa budov - Názvosloví a rozsah služeb 01.srpen 2007 Ano Ne
ČSN 73 9001 739001 Stálé tlakově odolné úkryty civilní obrany 01.únor 1994 Ano Ano
ČSN P 73 9010 739010 Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany 01.červenec 2005 Ano Ne
ČSN 73 9050 739050 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany 01.srpen 2004 Ano Ne
« Zpět